Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là gì?

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 31-05-2023 |
 • Doanh nghiệp , |
 • 1736 Lượt xem

Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu? Khi thành lập và đi vào hoạt động đều cần có một số vốn nhất định, hình thành từ các nguồn khác nhau. Để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh có những cách nào? Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là gì? Bài viết dưới đây sẽ được Luật Hùng Sơn làm rõ:

Quảng cáo

Vốn chủ sở hữu là gì?

Vốn chủ sở hữu trong công ty chính là các nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp và các thành viên trong công ty liên doanh hoặc của các cổ đông công ty trong công ty cổ phần.

Các chủ sở hữu thực hiện việc góp vốn để cùng nhau tiến hành những hoạt động về sản xuất, kinh doanh và cùng nhau chia sẻ lợi nhuận để tạo ra từ các hoạt động này của doanh nghiệp cũng như cùng nhau gánh chịu về những khoản lỗ nếu kinh doanh không có lãi.

Vốn chủ sở hữu công ty là một trong những nguồn tài trợ hoặc là nguồn thường xuyên trong doanh nghiệp. Chỉ khi nào doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc bị phá sản, lúc này doanh nghiệp sẽ phải dùng tài sản của doanh nghiệp, trước hết ưu tiên thực hiện thanh toán cho các chủ nợ, sau đó tài sản còn lại mới được chia cho các chủ sở hữu theo tỷ lệ vốn góp của họ trong công ty.

phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là gì

Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là gì?

Căn cứ theo Điều 62 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cụ thể như sau:

1. Có phương án để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua.

2. Nguồn vốn của chủ sở hữu đủ để thực hiện việc tăng vốn cổ phần, cụ thể như sau:

a) Nguồn vốn chủ sở hữu để thực hiện tăng vốn cổ phần sẽ được căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, bao gồm các nguồn sau:

Quảng cáo
 • Thặng dư về vốn cổ phần;
 • Quỹ đầu tư phát triển;
 • Lợi nhuận công ty sau thuế chưa phân phối;
 • Các quỹ khác (nếu có) được sử dụng để bổ sung nguồn vốn điều lệ theo quy định của pháp luật;

b) Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ thặng dư vốn cổ phần hoặc quỹ đầu tư phát triển hoặc quỹ khác, nguồn thực hiện được căn cứ sẽ dựa trên báo cáo tài chính của công ty mẹ;

c) Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc lợi nhuận quyết định phân phối không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế khi chưa phân phối dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán. Trường hợp lợi nhuận đã quyết định phân phối thấp hơn so với lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất và cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ thì công ty chỉ được thực hiện về việc phân phối sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về cho công ty mẹ.

3. Tổng giá trị về các nguồn quy định tại điểm a khoản 2 Điều 62 sẽ phải đảm bảo không được thấp hơn so với tổng giá trị vốn cổ phần tăng thêm theo phương án được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua.

4. Có phương án về xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có) đã được Đại hội đồng cổ đông công ty hoặc Hội đồng quản trị công ty thông qua.

5. Được phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận về việc đề nghị tăng vốn điều lệ công ty theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng đối với việc phát hành các cổ phiếu của tổ chức tín dụng hoặc đã được Bộ Tài chính chấp thuận về việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm đối với việc tổ chức kinh doanh bảo hiểm phát hành cổ phiếu.

Tư vấn thủ tục phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

Dịch vụ tư vấn thủ tục phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Luật Hùng Sơn:

 • Tư vấn các quy định pháp luật và thủ tục liên quan đến phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 • Soạn thảo hồ sơ, nộp hồ và nhận kết quả, làm việc với các cơ quan nhà nước khi được Khách hàng ủy quyền;
 • Tư vấn về các vấn đề sau phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hy vọng qua bài viết trên sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho các về Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là gì?

Quý Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu và cần được tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan thủ tục phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Luật Hùng Sơn, xin vui lòng liên hệ Hãy liên hệ ngay đến số Hotline: 1900 6518 để biết thêm chi tiết!

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn