logo

Tìm hiểu cổ phần phổ thông là gì?

  • Luật sư Luyện Ngọc Hùng |
  • 22-04-2024 |
  • Doanh nghiệp , |
  • 105 Lượt xem

Cổ phần phổ thông là thuật ngữ thường xuất hiện khi nhắc tới công ty cổ phần. Vậy tìm hiểu cổ phần phổ thông là gì? Luật Hùng Sơn sẽ giới thiệu qua bài viết sau đây:

Quảng cáo

Cổ đông phổ thông là gì?

Cổ đông phổ thông là người sở hữu cổ phần phổ thông – là loại cổ phần bắt buộc phải có trong công ty cổ phần (theo khoản 1 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2020).

Theo đó, khoản 4 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần. Trong công ty cổ phần có: Cổ đông sáng lập; Cổ đông phổ thông; Cổ đông ưu đãi.

Đặc điểm của cổ phần phổ thông là gì

Cổ phần phổ thông có các đặc điểm nổi bật sau đây:

Được phát hành rộng rãi trên thị trường;

Không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi;

Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

Khả năng sinh lời tốt hơn so với chứng khoán, trái phiếu;

Cá nhân hoặc tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông được hưởng cổ tức theo kết quả kinh doanh, số lượng cổ phần nắm giữ theo quy định của pháp luật.

Lợi ích của cổ phần phổ thông là gì

Cổ phần phổ thông có những lợi ích nhất định đối với công ty phát hành và cả cá nhân hoặc tổ chức mua nó, cụ thể như sau:

Đối với công ty phát hành

  • Giúp doanh nghiệp huy động vốn mới, nhờ đó có thêm nguồn vốn để phát triển kinh doanh;
  • Khi phát hành cổ phần phổ thông trên thị trường sẽ tạo thêm sức hút đối với các cá nhân/tổ chức, qua đó vừa xây dựng hình ảnh doanh nghiệp vừa thu hút các cá nhân/nhà đầu tư tham gia đầu tư, góp vốn.

Đối với cá nhân hoặc tổ chức mua cổ phần phổ thông: 

Như Anpha chia sẻ ở trên, 1 trong 5 đặc điểm của cổ phần phổ thông là khả năng sinh lời. Từ đó, cá nhân hoặc tổ chức khi mua cổ phần phổ thông sẽ được nhận khá nhiều quyền lợi tài chính từ việc kinh doanh thuận lợi của công ty phát hành.

Bên cạnh đó, mua cổ phần phổ thông, cá nhân hoặc tổ chức có thể sẽ trở thành chủ sở hữu công ty, có đầy đủ quyền hạn của cổ đông phổ thông như: tham dự, phát biểu, biểu quyết trong Đại hội cổ đông, được nhận cổ tức, được ưu tiên mua cổ phần…

Cổ đông phổ thông có quyền gì?

Căn cứ theo Điều 115, khoản 1 Điều 166 Luật Doanh nghiệp năm 2020, cổ đông phổ thông có các quyền sau:

4.1. Các quyền cơ bản của cổ đông phổ thông

Quảng cáo

– Quyền tham dự, phát biểu, biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

– Quyền được hưởng cổ tức.

– Quyền được ưu tiên mua cổ phần mới.

– Quyền được tự do chuyển nhượng cổ phần.

– Quyền kiểm tra, trích lục, sửa đổi, sao chụp thông tin.

– Quyền được nhận lại tài sản khi công ty giải thể/phá sản.

– Quyền khởi kiện.

4.2. Các quyền đặc thù khác của cổ đông phổ thông

– Đối với cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên:

Căn cứ theo khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2020, cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có các quyền sau:

  • Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty;
  • Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp:

Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;

Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

  • Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết.

– Đối với cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên:

Theo khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, ngoài việc được hưởng các quyền giống như cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên thì cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên/tỷ lệ khác nhỏ hơn theo Điều lệ công ty còn có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hùng Sơn về nội dung Cổ phần phổ thông là gì? Hi vọng thông tin trên là hữu ích với bạn đọc. Trường hợp cần tư vấn chi tiết hoặc hỗ trợ thủ tục doanh nghiệp, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 6518 để được giải đáp.

Vui lòng đánh giá!
Luật sư Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn