Tổng đài tư vấn luật 24/7 19006518
Tư vấn 24/7
Hotline
1900 6518
Địa chỉ
P415, CT4 KDT Mỹ Đình Sông Đà, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Văn bản pháp luật

Bộ luật lao động năm 2012

Bộ luật lao động năm 2012

admin | 23-4-2019 | Văn bản pháp luật | 54 lượt xem

Bộ luật lao động năm 2012 điều chỉnh mối quan hệ pháp luật lao động, quản lý Nhà nước về lao động.

Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động

Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động

admin | 23-4-2019 | Văn bản pháp luật | 83 lượt xem

Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2013.

Thông Tư 35/2014/TT-BCA hướng dẫn luật cư trú

Thông Tư 35/2014/TT-BCA hướng dẫn luật cư trú

admin | 22-4-2019 | Văn bản pháp luật | 57 lượt xem

Thông Tư 35/2014/TT-BCA hướng dẫn luật cư trú và nghị định 31/2014/NĐ-CP do bộ trưởng bộ công an ban hành.

Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND

admin | 22-4-2019 | Văn bản pháp luật | 61 lượt xem

Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố hà nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố.

Luật Thương Mại 2005

Luật Thương Mại 2005

admin | 18-4-2019 | Văn bản pháp luật | 60 lượt xem

Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội ban hành, có hiệu lực ngày 22/07/2005 áp dụng đối với các cá nhân hoạt động thường xuyên, độc lập;

Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

admin | 17-4-2019 | Văn bản pháp luật | 65 lượt xem

Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Luật Bảo hiểm Xã hội 2014

Luật Bảo hiểm Xã hội 2014

admin | 16-4-2019 | Văn bản pháp luật | 64 lượt xem

Luật Bảo hiểm Xã hội 2014 là Luật BHXH được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Mời bạn đọc tải về Luật bảo hiểm xã hội mới nhất để tìm hiểu chi tiết về các chế độ bảo hiểm xã hội sắp được thực thi.

Luật sở hữu trí tuệ 2005

Luật sở hữu trí tuệ 2005

admin | 13-4-2019 | Văn bản pháp luật | 66 lượt xem

Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, được Quốc hội Việt Nam khóa XI trong kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2006, là luật quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.

Luật Hộ tịch 2014

Luật Hộ tịch 2014

admin | 12-4-2019 | Văn bản pháp luật | 67 lượt xem

Luật Hộ tịch 2014 số 60/2014/QH13 quy định về hộ tịch; quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch; Cơ sở dữ liệu hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch

Nghị định 23/2019/NĐ-CP về hoạt động triển lãm

Nghị định 23/2019/NĐ-CP về hoạt động triển lãm

admin | 8-3-2019 | Văn bản pháp luật | 80 lượt xem

Nghị định 23/2019/NĐ-CP về hoạt động triển lãm được ban hành ngày 26/02/2019, có hiệu lực từ ngày 15/04/2019 quy định về quy định về các tác phẩm, hiện vật bị đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu không được tham gia triển lãm.

image
image
Top