Tổng đài tư vấn luật 24/7 19006518
Tư vấn 24/7
Hotline
1900 6518
Địa chỉ
P415, CT4 KDT Mỹ Đình Sông Đà, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Biểu mẫu - Tra cứu

Mẫu số 92-DS: Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mẫu số 92-DS: Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

admin | 19-12-2018 | Biểu mẫu - Tra cứu | 50 lượt xem

Mẫu số 92-DS: Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự là mẫu đơn yêu cầu được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu về việc giải quyết việc dân sự. Mẫu đơn yêu cầu nêu rõ thông tin người gửi, nội dung yêu cầu giải quyết

Mẫu số 01-HC: Đơn khởi kiện

Mẫu số 01-HC: Đơn khởi kiện

admin | 19-12-2018 | Biểu mẫu - Tra cứu | 50 lượt xem

Đơn khởi kiện vụ án hành chính được sử dụng khi muốn khởi kiện vụ án nào đó về hành chính. Mẫu đơn khởi kiện này bao gồm những thông tin về bên khởi kiện, nội dung yêu cầu tòa án giải quyết cũng như các thông tin quan trọng khác.

Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại

Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại

admin | 19-12-2018 | Biểu mẫu - Tra cứu | 51 lượt xem

Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại là mẫu giấy ủy quyền được cá nhân lập ra và ủy quyền cho một cá nhân khác về việc ủy quyền khiếu nại.

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai

admin | 19-12-2018 | Biểu mẫu - Tra cứu | 50 lượt xem

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai là mẫu đơn yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền giải quyết về việc tranh chấp đất của cá nhân, tổ chức.

Mẫu đơn khiếu nại quyết định hành chính

Mẫu đơn khiếu nại quyết định hành chính

admin | 19-12-2018 | Biểu mẫu - Tra cứu | 50 lượt xem

Mẫu đơn khiếu nại quyết định hành chính là mẫu đơn khiếu nại về quyết định hành chính, được cá nhân gửi tới cơ quan có thẩm quyền để khiếu nại một việc nào đó cần giải quyết

Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ

Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ

admin | 19-12-2018 | Biểu mẫu - Tra cứu | 50 lượt xem

Khi tranh chấp về việc vay nợ xảy ra, nhất là khi người vay nợ không muốn trả tiền vay? Người cho vay phải tiến hành khởi kiện vụ án đến tòa án để được bảo vệ quyền lợi của mình.

Mẫu Đơn tố giác tội phạm

Mẫu Đơn tố giác tội phạm

admin | 19-12-2018 | Biểu mẫu - Tra cứu | 50 lượt xem

Tố giác tội phạm là một trong những quyền cơ bản của công dân để đảm bảo sự thực thi nghiêm túc của pháp luật. Trong những trường hợp chứng kiến hoặc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân nào đó

Mẫu thông báo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

Mẫu thông báo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

admin | 19-12-2018 | Biểu mẫu - Tra cứu | 50 lượt xem

Mẫu thông báo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo là mẫu thông báo đã có kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan có thẩm quyền

Mẫu giấy mời luật sư

Mẫu giấy mời luật sư

admin | 19-12-2018 | Biểu mẫu - Tra cứu | 50 lượt xem

Mẫu giấy mời luật sư là mẫu giấy mời được cá nhân lập ra và gửi tới văn phòng luật sư để mời luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ kiện kinh tế. Mẫu giấy nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn, thông tin luật sư được mời và vụ kiện tham gia.

Mẫu đơn mời luật sư bào chữa

Mẫu đơn mời luật sư bào chữa

admin | 19-12-2018 | Biểu mẫu - Tra cứu | 50 lượt xem

Mẫu đơn mời luật sư bào chữa là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới công ty luật để được mời luật sư tham gia bào chữa vụ kiện cho cá nhân.

image
image