Tổng đài tư vấn luật 24/7 19006518
Tư vấn 24/7
Hotline
1900 6518
Địa chỉ
P415, CT4 KDT Mỹ Đình Sông Đà, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Biểu mẫu - Tra cứu

Bảng kiểm kê quỹ dùng cho VND

Bảng kiểm kê quỹ dùng cho VND

admin | 14-2-2019 | Biểu mẫu - Tra cứu | 57 lượt xem

Bảng kiểm kê quỹ dùng cho tiền VNĐ theo mẫu số 08a-TT là văn bản do doanh nghiệp lập để đối chiếu chênh lệch về số lượng sổ sách và số lượng thực tế của quỹ tiền mặt là Việt Nam đồng của doanh nghiệp đó... Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

Biên bản kiểm kê tài sản cố định

Biên bản kiểm kê tài sản cố định

admin | 14-2-2019 | Biểu mẫu - Tra cứu | 60 lượt xem

Biên bản kiểm kê tài sản cố định được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư số 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp. Bản kiểm kê tài sản cố định được lập ra nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu của đơn vị so với sổ kế toán trên cơ sở đó tăng cường quản lý tài sản cố định, làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất và ghi sổ kế toán số chênh lệch.

Biên bản thanh lý tài sản cố định

Biên bản thanh lý tài sản cố định

admin | 14-2-2019 | Biểu mẫu - Tra cứu | 59 lượt xem

Biên bản thanh lý tài sản cố định là văn bản do doanh nghiệp lập để thanh lý tài sản cố định của đơn vị. Trong biên bản nêu rõ được nguyên giá tài sản cố định, hao mòn tài sản cố định và giá trị còn lại của tài sản cố định...

Biên bản giao nhận tài sản cố định

Biên bản giao nhận tài sản cố định

admin | 14-2-2019 | Biểu mẫu - Tra cứu | 57 lượt xem

Mẫu số 01-TSCĐ: Biên bản giao nhận tài sản cố định là biên bản kế toán gửi tới các bạn để các bạn có thể thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm biên bản giao nhận tài sản cố định. Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định là mẫu biên bản được lập ra khi có sự giao nhận về tài sản cố định của doanh nghiệp.

Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi

Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi

admin | 14-2-2019 | Biểu mẫu - Tra cứu | 57 lượt xem

Mẫu số 01-BH: Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi là văn bản do doanh nghiệp lập để thanh quyết toán số hàng đại lý ký gửi tại đơn vị trong khoảng thời gian đã ký kết từ trước... Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Giấy thanh toán tạm ứng mới nhất

Giấy thanh toán tạm ứng mới nhất

admin | 14-2-2019 | Biểu mẫu - Tra cứu | 59 lượt xem

Giấy thanh toán tạm ứng là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán. Dưới đây là mẫu giấy đề nghị tạm ứng số 04 - TT mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Giấy đề nghị tạm ứng

Giấy đề nghị tạm ứng

admin | 14-2-2019 | Biểu mẫu - Tra cứu | 61 lượt xem

Giấy đề nghị tạm ứng là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho nhân viên tạm ứng để đi công tác, giải quyết việc của cơ quan đơn vị hoặc việc cá nhân. Giấy đề nghị tạm ứng mẫu số 03 - TT được ban hành kèm theo Thông tư 200 và Thông tư 133 của Bộ Tài chính.

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa - Mẫu số 05 - VT

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa - Mẫu số 05 - VT

admin | 14-2-2019 | Biểu mẫu - Tra cứu | 56 lượt xem

Mẫu số 05 - VT ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng BTC và Mẫu số 05 - VT ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC được sử dụng phổ biến trong ngành kế toán

Bảng kê mua hàng

Bảng kê mua hàng

admin | 14-2-2019 | Biểu mẫu - Tra cứu | 58 lượt xem

Mẫu bảng kê mua hàng là mẫu bảng liệt kê về những sản phẩm hàng hóa đã mua của các đơn vị doanh nghiệp. Mẫu bảng kê mua hàng được ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Hợp đồng giao khoán

Hợp đồng giao khoán

admin | 14-2-2019 | Biểu mẫu - Tra cứu | 60 lượt xem

Hợp đồng giao khoán là bản ký kết giữa người giao khoán và người nhận khoán nhằm xác nhận về khối lượng công việc khoán hoặc nội dung công việc khoán, thời gian làm việc, trách nhiệm, quyền lợi của mỗi bên khi thực hiện công việc đó. Đồng thời là cơ sở thanh toán chi phí cho người nhận khoán

image
image
Top