logo

Đăng Ký, Thông Báo Chương Trình Khuyến Mại Với Sở Công Thương

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 06-03-2024 |
 • Giấy phép , |
 • 7750 Lượt xem

Thông báo chương trình khuyến mại, đăng ký khuyến mại với sở công thương sẽ giúp quý khách hàng tránh được những rủi ro làm sai quy trình khi thực hiện các thủ tục đăng ký khuyến mại toàn quốc. Các dịch vụ tư vấn đăng ký chương trình khuyến mại được cung cấp bởi Luật Hùng Sơn:

Quảng cáo

* Dịch vụ Thông Báo chương trình khuyến mại: (Áp dụng đối với các chương tình khuyến mại KHÔNG MANG TÍNH MAY RỦI).

* Dịch vụ Đăng Ký chương trình khuyến mại(Áp dụng đối với các chương tình khuyến mại MANG TÍNH MAY RỦI và/hoặc các hình thức khuyến mại khác chưa được quy định).

Luật Hùng Sơn xin được tóm tắt các điểm chính các quy định về thực hiện đăng ký chương trình khuyến mãi như sau:

Các hình thức chương trình khuyến mại

Các chương trình khuyến mại không mang tính may rủi

Là các chương trình mà khách hàng đương nhiên được hưởng khuyến mại nếu đáp ứng điều kiện mà không phải thông qua bốc thăm, quay số,…

Các chương trình khuyến mại không mang tính may rủi được quy định tại Điều 8, 9, 10, 11, 12, 14 Nghị định 81/2018/NĐ-CP và Khoản 8, Điều 92 Luật Thương Mại

Đối với các chương trình khuyến mại không mang tính may rủi, thương nhân thực hiện khuyến mại chỉ cần gửi Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại tới Sở Công Thương nơi thực hiện khuyến mại, hết thời hạn 03 ngày làm việc nếu Sở Công Thương không có ý kiến phản hồi thì Chương trình khuyến mại coi như được chấp nhận hợp lệ.

Nếu Sở Công thương có ý kiến yêu cầu sửa đổi bổ sung chương trình khuyến mại để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, thương nhân thực hiện phải thực hiện điều chỉnh theo yêu cầu.

 

Các chương trình khuyến mại mang tính may rủi

Là các chương trình mà khách hàng tham gia chương trình không chắc chắn sẽ nhận được giải thưởng, việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố. Thông thường sẽ là các chương trình bốc thăm, quay số,…

Đăng ký chương trình khuyến mãi mang tính may rủi và các hình thức khuyến mại khác được quy định tại Điều 13 Nghị định 81/2018/NĐ-CP và Khoản 9, Điều 92 Luật Thương Mại.

Các chương trình khuyến mại mang tính may rủi và các hình thức khuyến mại khác phải được:

 • Đăng ký với Sở Công Thương nơi thực hiện khuyến mại nếu thực hiện trong phạm vi 1 tỉnh; hoặc
 • Đăng ký với Bộ Công Thương nếu thực hiện trong phạm vi 2 tỉnh trở lên.

Các trường hợp KHÔNG phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại

 • Thương nhân thực hiện các CTKM KHÔNG mang tính may rủi có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;
 • Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

Thông báo chương trình khuyến mại

Quy trình Thông báo chương trình khuyến mại

Trình tự thực hiện

 • Thương nhân gửi hồ sơ thông báo chương trình khuyến mãi tối thiểu 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.
 • Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động khuyến mại của thương nhân.

Cách thức thực hiện thông báo chương trình khuyến mại

Chọn 1 trong các hình thức sau

 • Nộp 01 hồ sơ thông báo qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại; hoặc
 • Nộp 01 hồ sơ thông báo trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại; hoặc 
 • Nộp 01 hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và dấu đến địa chỉ đã được các Sở Công Thương công bố; hoặc
 • Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước cung cấp.

Xem chi tiết: Thủ tục thông báo thực hiện khuyến mại sở công thương 2023

Hồ sơ Thông báo chương trình khuyến mại:

 • Thông báo thực hiện khuyến mại, theo mẫu quy định của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP: mẫu số 1 của Phụ lục được ban hành kèm theo. Nội dung của thông báo cơ bản gồm những thông tin sau:
  • Tên của thương nhân thực hiện khuyến mại;
  •  Tên của chương trình khuyến mại;
  • Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi mà thương nhân đó thực hiện khuyến mại);
  • Hình thức khuyến mại;
  • Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;
  • Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (quà tặng hoặc giải thưởng);
  • Thời gian thực hiện khuyến mại;
  • Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng sẽ được hưởng khuyến mại);
  • Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;
  • Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại;
  • Trong trường hợp mà có nhiều thương nhân cùng nhau phối hợp để thực hiện chương trình khuyến mại thì phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung mà thương nhân đó tham gia cụ thể là gì, trách nhiệm cụ thể của thương nhân tham gia vào chương trình khuyến mại.
 • Văn bản ủy quyền cho người khác thay thương nhân, tổ chức thực hiện thủ tục nếu như không phải là người đại diện theo pháp luật.

Quy trình đăng ký chương trình khuyến mại

Trình tự đăng ký khuyến mại

Thương nhân gửi 1 bộ hồ sơ thông báo đăng ký chương trình khuyến mãi tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật.

Cách thức thực hiện đăng ký khuyến mại

Chọn 1 trong các hình thức sau:

 • Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Nộp 01 hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

Thành phần hồ sơ đăng ký khuyến mại

 • 01 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP;
 • 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định;
 • Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;
 • 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Giấy uỷ quyền làm thủ tục khuyến mại (nếu có)

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký, thông báo chương trình khuyến mại:

 • Sở Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Bộ Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác.

Thời hạn giải quyết

 • 03 ngày làm việc đối với hồ sơ chưa đầy đủ
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.

Kết quả thực hiện:

Công văn xác nhận.

Lệ phí:

Không có

Đăng ký thông báo chương trình khuyến mại của Luật Hùng Sơn

– Quy trình thực hiện đăng ký chương trình khuyến mại/khuyễn mãi

 • Tư vấn nội dung, điều kiện, giúp khách hàng hoàn thiện nội dung chương trình khuyến mại;
 • Soạn thảo thể lệ chương trình khuyến mại;
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký chương trình khuyến mại;
 • Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thực hiện CTKM;
 • Nộp hồ sơ đăng ký khuyến mại tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

* Thời gian thực hiện khi đăng ký khuyến mại, khuyến mãi:

 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ đăng ký CTKM: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ thông tin từ khách hàng;
 • Xin giấy phép đăng ký thực hiện CTKM: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ từ khách hàng.

– Quy trình thực hiện thông báo khuyến mại

 • Soạn thảo thông báo thực hiện chương trình khuyến mại;
 • Đại diện khách hàng gửi hồ sơ thông báo chương trình khuyến mại đến các Sở công thương nơi thực hiện khuyến mại.

– Quy trình thực hiện báo cáo khuyến mại

Quảng cáo
 • Hỗ trợ chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện CTKM;
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại.

=> Phí dịch vụ thông báo, đăng ký khuyến mại, khuyến mãi của Luật Hùng Sơn

Chỉ từ 3.000.000đ/1 chương trình khuyến mại (thực hiện nhiều chương trình sẽ được tính phí ưu đãi).

♦ Một số chế tài đối với thương nhân vi phạm quy định về thực hiện đăng ký khuyến mại

Trường hợp không thông báo trong thời gian luật định, có thể bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 185/2013/NĐ-CP: “Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với thương nhân có một trong các hành vi vi phạm sau đây:… c) Không thông báo hoặc không đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định trước khi thực hiện khuyến mại hoặc thông báo, đăng ký không đúng quy định hoặc nội dung thông báo, đăng ký không trung thực” (điểm c khoản 3 Điều 48 Nghị định 81/2018/NĐ-CP).

Một số điểm cần chú ý khi thực hiện các chương trình khuyến mại

 • Nếu chương trình khuyến mại của doanh nghiệp ngoài các hình thức quy định như trên thì chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Công thương.
 • Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại theo các hình thức ngoài các hình thức quy định như trên có trách nhiệm thông báo công khai thông tin về kết quả thực hiện khuyến mại tại địa điểm khuyến mại hoặc trên phương tiện thông tin hoặc trên website của thương nhân (nếu có website).
 • Trong trường hợp chương trình khuyến mại có trao giải thưởng, thời hạn công bố kết quả và trao giải thưởng không được vượt quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại. Văn bản báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nơi đã đăng ký và được xác nhận) về kết quả thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81.
 • Trong trường hợp phải trích nộp 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng vào ngân sách nhà nước, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của thương nhân, cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định thu nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại theo Mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81.
 • Doanh nghiệp không được tự ý chấm dứt chương trình khuyến mại trước thời hạn đã công bố trừ các trường hợp bất khả kháng hoặc bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền buộc đình chỉ.
 • Sở Công Thương và/hoặc Bộ Công Thương có quyền đình chỉ việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần chương trình khuyến mại của thương nhân nếu phát hiện có hành vi vi phạm các qui định nêu trên. Doanh nghiệp có chương trình khuyến mại bị đình chỉ có nghĩa vụ công bố công khai việc chấm dứt chương trình khuyến mại và thực hiện đầy đủ các cam kết với khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại đó.
 • Các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại, giảm giá) thì được khuyến mại, giảm giá 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ. Hạn mức khuyến mại, giảm giá 100% cũng được áp dụng với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng quyết định.
 • Không áp dụng hạn mức giảm giá tối đa khi thực hiện khuyến mại giảm giá cho: Hàng hóa dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của nhà nước; hàng thực phẩm tươi sống; hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp giải thể, phá sản, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất kinh doanh.
 • Không đưa ra điều kiện để khách hàng được hưởng khuyến mại là phải từ bỏ, từ chối hoặc đổi hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức khác;
 • Không được sử dụng kết quả xổ số để làm kết quả xác định trúng thưởng, làm căn cứ để tặng, thưởng trong các chương trình khuyến mại
 • Quy định về hoạt động khuyến mại theo phương thức đa cấp: Doanh nghiệp không đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp không được thực hiện khuyến mại theo mô hình đa cấp.
 • Tổng thời gian thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá đối với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ không được vượt quá 120 ngày trong một năm. (Trước là 90 ngày).
 • Giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại được xác định như sau:
  • Trường hợp thương nhân thực hiện khuyến mại không trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hàng hóa hoặc không trực tiếp cung ứng dịch vụ dùng để khuyến mại, giá trị được tính bằng giá thanh toán của thương nhân thực hiện khuyến mại để mua hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại hoặc giá thị trường của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại tại thời điểm công bố;
  • Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa của thương nhân đó trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hoặc cung ứng dịch vụ, giá trị được tính bằng giá thành hoặc giá nhập khẩu của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

Một số khách hàng tiêu biểu đã đăng ký khuyến mại của Luật Hùng Sơn

Luật Hùng Sơn với nhiều năm kinh nghiệm trong việc đại diện tư vấn và thực hiện dịch vụ đăng ký khuyến mại cho rất nhiều đơn vị lớn, nhỏ trên toàn quốc. Dưới đây là một số doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu đã sử dụng dịch vụ đăng ký khuyến mại thường xuyên của Luật Hùng Sơn :

– CÔNG TY CÔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN VINSMART VIỆT NAM 

– CÔNG TY CỔ PHẦN ONEID

– CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC THÀNH PHỐ HOÀNG GIA – MỘT THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY CP VINHOMES

– CÔNG TY TNHH WIPRO UNZA VIỆT NAM

– CÔNG TY TNHH ARISTON THERMO VIỆT NAM

– CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM

– CÔNG TY UNIFAM VIỆT NAM

– CÔNG TY TNHH KOKUYO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NONGSHIM VIỆT NAM

….và một số đơn vị khác

“Luật Hùng Sơn – Đối tác pháp lý tin cậy” luôn mang đến cho khách hàng những giá trị to lớn. Chúng tôi luôn lấy sự hài lòng của khách hàng làm tiêu chí phát triển hàng đầu. Trở thành khách hàng của chúng tôi bạn sẽ được “ưu ái” vì những tiện ích chỉ có ở Luật Hùng Sơn.

————————————————————————

Cần tư vấn thêm vui lòng gọi 1900 6518 (từ 8:00 -18:00)

Tư vấn ngoài giờ hành chính: 0964509555

5/5 - (4 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn