logo

Những việc kế toán cần làm trong tháng 7/2019

 • LS. Hùng Sơn |
 • 26-06-2019 |
 • Dịch vụ thuế - kế toán , |
 • 10275 Lượt xem

Quý III của năm 2019 được bắt đầu từ tháng 7, đây cũng là tháng phải nộp nhiều loại báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh nhất. Bài viết này Luật Hùng Sơn sẽ liệt kệ những lịch nộp các loại báo cáo theo Sổ tay kế toán tháng 07/2019.

lightbulb Thông báo tình hình biến động lao động tháng 6/2019

 • Thời hạn nộp trước ngày 03/7/2019
 • Căn cứ pháp lý : Theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH tại khoản 2 Điều 16 ngày 31/7/2015

Theo đó, người sử dụng lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị nếu có trước ngày mồng 3 hàng tháng (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo)

lightbulb Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân

♦ Trường hợp 1 : Nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng

 • Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 20/7/2019
 • Căn cứ pháp lý : Theo thông tư 15/2013/TT-BTC tại điểm a khoản 3 Điều 10 ngày 06/11/2013

Doanh nghiệp muốn khấu trừ thuế TNCN trong tháng thì phải nộp hỗ sơ khai thuế TNCN chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

 • Nơi nộp : Tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp

Lưu ý : Trường hợp áp dụng với doanh nghiệp khai thuế theo tháng, nếu trong tháng không phát sinh khẩu trừ thuế thu nhập cá nhân thì doanh nghiệp không phải kê khai.

♦ Trường hợp 2 : Nộp tờ khai thuế TNCN theo quý

 • Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7/2019
 • Căn cứ pháp lý : Theo thông tư 156/2013/TT-BTC tại điểm b Khoản 3

lightbulb Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

♦ Trường hợp 1 : Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

 • Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 20/7/2019
 • Căn cứ pháp lý : Theo thông tư 39/2014/TT-BTC tại điều 27 ngày 31/3/2014 (đối tượng nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được sửa đổi bởi Thông tu 119/2014/TT-BTC tại khoản 4 điều 5)

Mỗi tháng, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là vào ngày 20 của tháng tiếp theo.

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng gồm các đối tượng :

 • Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in
 • Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế

Lưu ý :

 • Việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian là 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế
 • Khi hết thời hạn là 12 tháng, cơ quan thuế sẽ kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và tình hình khai thuế, nộp thuế để thông báo cho doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Trong trường hợp, doanh nghiệp chưa có thông báo của cơ quan thuế thì vẫn tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.