logo

Năm 2020 mức đóng bảo hiểm thay đổi như thế nào?

Theo như thông tin đã được đề cập tới trước đó, thì năm 2020 được xem là năm có nhiều sự thay đổi của chính sách bảo hiểm. Bài viết này, Luathungson.vn sẽ gửi tới quý bạn đọc mức hưởng BHYT của năm 2020 cùng với những thay đổi có liên quan đến chế độ này.

Quảng cáo

Mức hưởng bảo hiểm y tế trong năm 2020

Mức hưởng BHYT đúng tuyến

Theo Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 tại khoản 1 Điều 22 quy định, người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến sẽ được quỹ BHYT thanh toán chi phí trong phạm vi được hưởng với mức hưởng :

– 100% chi phí khám, chữa bệnh nếu là bộ đội, công an; người có công với cách mạng, cựu chiến binh; trẻ em dưới 06 tuổi; người thuộc hộ gia đình nghèo; người có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở…

– 95% chi phí khám, chữa bệnh nếu là người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người thuộc hộ gia đình cận nghèo…

– 80% chi phí khám, chữa bệnh nếu là đối tượng khác.

Mức hưởng BHYT trái tuyến

Cũng tại khoản 3 Điều 22 của luật này, khi đi khám chữa bệnh nhưng không đúng tuyến, thì người có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được quỹ BHYT thanh toán :

– 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương;

– 60% chi phí điều trị nội trú đến ngày 31/12/2020 tại bệnh viện tuyến tỉnh;

– 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện.

mức đóng bảo hiểm y tế 2020

Mức thanh toán trực tiếp tăng đối với người có thẻ BHYT

Theo nghị quyết 86/2019/QH14 thì lương cơ sở sẽ tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2020  thay vì 1,49 triệu đồng/tháng như trước đó. Do vậy, mức thanh toán trực tiếp cho người có thẻ BHYT đã được quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP tại Điều 30 cũng tăng tương ứng. Cụ thể như sau :

– Khám, chữa bệnh tại tuyến huyện và tương đương không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT:

Quảng cáo

+ Ngoại trú : Tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám, chữa bệnh, đồng nghĩa với mức thanh toán trực tiếp tăng từ 223.500 đồng lên 240.000 đồng.

+ Nội trú : Tối đã không quá 0,5 lần so với mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện, đồng nghĩa với mức thanh toán trực tiếp tăng từ 745.000 đồng lên 800.000 đồng.

– Khám, chữa bệnh nội trú tại tuyến tỉnh và sẽ tương đương không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT:

Tối đa không quá 1,0 lần so với mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện, đồng nghĩa với mức thanh toán trực tiếp tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,6 triệu đồng.

– Khám, chữa bệnh nội trú tại tuyến trung ương và tương đương không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT:

Tối đa không quá 2,5 lần so với mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện, đồng nghĩa với mức thanh toán trực tiếp tăng từ 3,725 triệu đồng lên 04 triệu đồng.

– Khám, chữa bệnh tại nơi đăng ký ban đầu không đúng theo quy định:

+ Ngoại trú: Tối đa không quá 0,15 lần so với mức lương cơ sở tại thời điểm khám, chữa bệnh, đồng nghĩa với mức thanh toán trực tiếp tăng từ 223.500 đồng lên 240.000 đồng.

+ Nội trú: Tối đa không quá 0,5 lần so với mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện, đồng nghĩa với mức thanh toán trực tiếp tăng từ 745.000 đồng lên 800.000 đồng.

>>> Mức hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) đúng tuyến, trái tuyến

Với những phân tích nêu ở trên có thể thấy, mức hưởng BHYT năm 2020 không thay đổi so với năm 2019. Tuy nhiên, mức thanh toán trực tiếp lại ít nhiều có sự thay đổi do ảnh hưởng khi tăng lương cơ sở từ 01/7/2020.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn