Lương tập sự của công chức là bao nhiêu?

Lương tập sự của công chức? Thông thường, sau khi được tuyển dụng, công chức sẽ phải tập sự một khoảng thời gian để tập làm quen với những công việc của vị trí việc làm. Vậy, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về mức lương phụ cấp của công chức tập sự. Bài viết dưới đây của công ty Luật Hùng Sơn sẽ giúp bạn hiểu hơn về chế độ này.

Quảng cáo

Quy định mới về chế độ tập sự của công chức

Dưới đây là một số quy định mới về chế độ tập sự của công chức theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2020.

Thêm trường hợp được tính vào thời gian tập sự

Theo quy định tại khoản 2 Điều 20 của Nghị định 138/2020/NĐ-CP thì thời gian tập sự của công chức được quy định cụ thể như sau:

 • Thời gian tập sự là 12 tháng đối với trường hợp được tuyển dụng vào công chức loại C;
 • Thời gian tập sự là 06 tháng đối với trường hợp được tuyển dụng vào công chức loại D.

Trong đó, công chức loại C là những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương. Còn công chức loại D là những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc tương đương và ngạch nhân viên.

Đặc biệt, những khoảng thời gian sau đây sẽ không được tính vào thời gian tập sự nêu trên:

 • Thời gian nghỉ để sinh con theo chế độ BHXH;
 • Thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên;
 • Thời gian nghỉ không hưởng lương;
 • Thời gian bị tạm giữ, tạm giam;
 • Thời gian bị tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật.

Những quy định này trước đây đã được quy định tại khoản 12 Điều 1 của Nghị định 161/2018/NĐ-CP. 

Tuy nhiên so với quy định mới thì trước đây nhưng không có quy định thời gian nghỉ dưới ốm đau dưới 14 ngày vẫn được tính vào thời gian tập sự. Theo đó, điểm c khoản 2 Điều 20 Nghị định 138/2020/NĐ-CP đã bổ sung quy định: Trường hợp mà người tập sự nghỉ ốm đau hoặc nghỉ có lý do chính đáng với thời gian dưới 14 ngày mà được người đứng đầu đơn vị, cơ quan nơi người được tuyển dụng làm công chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian nghỉ này sẽ được tính vào thời gian tập sự.

mức lương phụ cấp của công chức tập sự

Bổ sung nội dung tập sự cho công chức mới tuyển dụng

Cũng như các quy định trước đây, công chức tập sự phải thực hiện các nội dung tập sự sau:

 • Nắm vững quy định về công chức; chức năng, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế, nội quy làm việc của cơ quan công tác; trách nhiệm của vị trí việc làm được tuyển dụng;
 • Trau dồi kỹ năng và kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;
 • Tập thực hiện, giải quyết các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Tuy nhiên, khoản 4 Điều 20 Nghị định 138/2020/NĐ-CP đã bổ sung thêm quy định: Trong thời gian thực hiện chế độ tập sự, người đứng đầu của cơ quan sử dụng, quản lý công chức phải cử người thực hiện chế độ tập sự tham gia vào khóa bồi dưỡng quản lý Nhà nước để có thể hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch công chức mà trước khi bổ nhiệm. Đặc biệt, thời gian tham gia khóa bồi dưỡng này sẽ được tính vào thời gian tập sự.

Không tập sự, công chức vẫn phải bồi dưỡng quản lý Nhà nước?

Khoản 5 Điều 20 Nghị định 138 đã nêu rõ về các trường hợp không phải thực hiện chế độ tập sự bao gồm:

 • Đã có thời gian công tác và có đóng BHXH bắt buộc theo đúng quy định của Luật BHXH hiện hành;
 • Được bố trí làm những công việc theo đúng ngành, nghề đã được đào tạo, đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây họ đã đảm nhiệm. Đồng thời, khoảng thời gian công tác trước đây có đóng BHXH bắt buộc bằng hoặc lớn hơn khoảng thời gian tập sự tương ứng với thời gian tập sự của ngạch được tuyển dụng (nếu đứt quãng thì được cộng dồn).

Tuy nhiên, những công chức này vẫn bắt buộc phải tham gia vào khóa bồi dưỡng quản lý Nhà nước để có thể hoàn chỉnh về điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch công chức trước khi được bổ nhiệm, tuyển dụng.

Như vậy, có thể thấy, dù phải tập sự hay không phải tập sự, công chức mới được tuyển dụng đều phải tham gia vào khóa bồi dưỡng quản lý Nhà nước.

Không điều động công chức trong thời gian tập sự

Đây là một trong những nội dung mới rất đáng chú ý được Chính phủ bổ sung. Cụ thể, không bố trí, điều động, phân công công tác đối với người được tuyển dụng mà đang trong thời gian thực hiện chế độ tập sự sang  một vị trí việc làm khác với vị trí được tuyển dụng trước đó ở trong cùng tổ chức, cơ quan hoặc sang tổ chức, cơ quan, đơn vị khác.

Đang tập sự với vị trí công tác mới tức là người được tuyển dụng đang tập giải quyết, tập làm quen với công việc, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng… Tuy nhiên, nếu trong thời gian này lại thực hiện bố trí, điều động, phân công công tác khác sẽ khiến công chức khó khăn trong việc làm quen, nắm bắt với công việc. Qua đó, sẽ ảnh hưởng đến kết quả tập sự của đối tượng này.

Bởi vậy, có thể thấy, quy định này là hoàn toàn hợp lý, góp phần tạo điều kiện tốt nhất cho công chức mới được tuyển dụng tập sự.

Mỗi công chức có thể được hướng dẫn mỗi lần hơn một người tập sự

Nếu như quy định trước đây, theo khoản 2 Điều 21 của Nghị định 24/2010/NĐ-CP, Chính phủ đã nêu rõ: “Mỗi công chức chỉ hướng dẫn một người tập sự mỗi lần”. Thì nay, quy định này đã không còn được đề cập tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP nữa. Thay vào đó, tại Nghị định này, việc hướng dẫn công chức tập sự được quy định như sau:

 • Hướng dẫn người tập sự tập làm và nắm vững được những công việc theo yêu cầu nội dung tập sự (điều này giống như quy định trước đây);
 • Chậm nhất là sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày công chức đến nhận việc, người đứng đầu của cơ quan mà sử dụng công chức phải cử công chức ngạch cao hơn hoặc cùng ngạch, có kinh nghiệm, năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ để hướng dẫn người tập sự ( thời gian trước đây quy định chậm nhất  là sau 07 ngày).

Như vậy, so với quy định trước đây, thì quy định mới không chỉ giảm thời gian cử công chức hướng dẫn người tập sự xuống còn 05 ngày, mà mỗi công chức còn có thể hướng dẫn mỗi lần nhiều hơn một người tập sự.

Thêm trường hợp công chức tập sự được hưởng 100% lương

Thông thường, trong thời gian tập sự, công chức tập sự sẽ được hưởng 85% của mức lương bậc 01 ngạch tuyển dụng, trừ trường hợp công chức có trình độ thạc sĩ thì sẽ được hưởng 85% lương bậc 02; công chức có trình độ tiến sĩ thì sẽ được hưởng 85% lương bậc 03 của ngạch tuyển dụng.

Quảng cáo

Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp mà người tập sự được hưởng 100% của mức lương và phụ cấp ngạch tương ứng với trình độ đào tạo gồm:

 • Làm việc tại vùng mà có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn (so với trước đây, quy định hiện hành đã bỏ quy định làm việc ở biên giới, hải đảo, miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa);
 • Làm việc ở các nghề, các ngành nguy hiểm, độc hại (giống quy định trước đây);
 • Hoàn thành nghĩa vụ tham gia sĩ quan quân đội, công an nhân dân, sĩ quan công an, nghĩa vụ quân sự (trước đây chỉ quy định là nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân. Hơn nữa, thay vì chỉ quy định là “sĩ quan” thì Nghị định mới đã quy định cụ thể sĩ quan công an, sĩ quan quân đội);
 • Người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, quân nhân chuyên nghiệp phục viên (như quy định trước đây);
 • Học viên đã tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị hoặc đã tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng của Ban chỉ huy quân sự cấp xã về ngành quân sự cơ sở sẽ được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị (quy định này là quy định bổ sung mới);
 • Đội viên trí thức trẻ tình nguyện, đội viên thanh niên xung phong tham gia phát triển miền núi, nông thôn từ đủ 24 tháng trở lên và đã hoàn thành nhiệm vụ (giống như quy định trước đây).

Như vậy, so với quy định trước đây, quy định mới tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP đã có sự thay đổi về các đối tượng được hưởng 100% lương và phụ cấp.

Đánh giá kết quả tập sự trong 5 ngày sau khi nhận được báo cáo

Hiện nay, tại khoản 2 Điều 23 của Nghị định 138/2020/NĐ-CP đã nêu rõ: “Ngay sau khi nhận được báo cáo của người tập sự và đánh giá, nhận xét của người hướng dẫn tập sự, chậm nhất là 05 ngày làm việc, người đứng đầu của cơ quan sử dụng công chức phải đánh giá phẩm chất đạo đức, chính trị và kết quả công việc của người tập sự”.

Trong khi trước đây, khoản 2 Điều 23 Nghị định 24/2010/NĐ-CP chỉ quy định: “Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức phải đánh giá phẩm chất đạo đức, chính trị và kết quả thực hiện công việc của người tập sự”.

“Siết chặt” điều kiện hủy quyết định tuyển dụng người tập sự

Theo điểm a khoản 3 Điều 42 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 thì nếu người được tuyển dụng vào công chức hoàn thành chế độ tập sự thì sẽ được bổ nhiệm vào ngạch công chức. Nếu đạt yêu cầu thì sau khi có văn bản đề nghị, cơ quan quản lý công chức sẽ ra quyết định về việc bổ nhiệm và xếp lương cho công chức mới được tuyển dụng.

Tuy nhiên, nếu công chức tập sự thuộc một trong hai trường hợp sau đây, thì sẽ bị hủy quyết định tuyển dụng:

 • Không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự (văn bản trước đây quy định là không hoàn thành nhiệm vụ);
 • Có hành vi vi phạm mà đến mức phải xem xét để xử lý kỷ luật (trước đây quy định là bị xử lý kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong thời gian tập sự).

Như vậy, có thể thấy, theo quy định mới, chỉ cần công chức đang trong thời gian tập sự mà có hành vi đến mức phải bị xem xét kỷ luật, mà không cần phải đến khi công chức đó bị kỷ luật khiển trách thì người này đã có thể bị hủy quyết định tuyển dụng.

Mức lương, phụ cấp của công chức tập sự là bao nhiêu?

Về chế độ lương của công chức tập sự, Điều 22 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định như sau:

 • Hưởng 85% mức lương ở bậc 1 của ngạch tuyển dụng.
 • Hưởng 85% mức lương ở bậc 2 của ngạch tuyển dụng: Người tập sự có trình độ thạc sĩ và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.
 • Hưởng 85% mức lương ở bậc 3 của ngạch tuyển dụng: Người tập sự có trình độ tiến sĩ và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm  được tuyển dụng.
 • Hưởng 100% mức lương ngạch tuyển dụng tương ứng trình độ đào tạo được kể trên trong trường hợp sau:
  • Công tác tại vùng có điều kiện xã hội, điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn;
  • Làm việc tại các ngành, các nghề nguy hiểm, độc hại;
  • Là người đã hoàn thành nghĩa vụ công an, nghĩa vụ quân sự;
  • Là sĩ quan công an, quân đội, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, quân nhân chuyên nghiệp phục viên;
  • Là học viên tốt nghiệp chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị đã đăng ký sĩ quan dự bị;
  • Là trí thức trẻ, đội viên thanh niên xung phong tình nguyện tham gia và đã hoàn thành nhiệm vụ phát triển miền núi, nông thôn từ đủ 24 tháng trở lên.

Cũng tại Điều 22 của Nghị định 138/2020/NĐ-CP,  thì bên cạnh lương công chức còn được hưởng các phụ cấp như sau:

 • Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng các khoản phụ cấp theo quy định của pháp luật.
 • Nếu thuộc trường hợp được hưởng 100% lương thì cũng đồng thời công chức tập sự được hưởng nguyên các khoản phụ cấp theo quy định.

Theo đó, hiện nay, công chức có thể được hưởng một số loại phụ cấp như: Phụ cấp công vụ, độc hại, khu vực, lưu động, trách nhiệm công việc, thâm niên, thâm niên vượt khung, chức vụ lãnh đạo…

Công chức tập sự có được hưởng có được phụ cấp công vụ không?

Chỉ các đối tượng công chức đã được bổ nhiệm, được  tuyển dụng vào chức vụ, ngạch, chức danh trong các cơ quan của Nhà nước, Đảng Cộng sản Việt Nam,… mới được hưởng phụ cấp công vụ.

Theo đó, mức phụ cấp công vụ được hưởng sẽ bằng 25% của mức lương hiện hưởng cùng với các phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) và phụ cấp quân hàm.

Như vậy, khi công chức đang trong thời gian tập sự thì chưa được hưởng phụ cấp công vụ. Chỉ khi những công chức này đã được bổ nhiệm vào ngạch công chức mà tương ứng với vị trí việc làm thì mới thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ.

Trường hợp được miễn tập sự đối với viên chức

Theo quy định tại Điều 27 Luật Viên chức, trường hợp viên chức đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên để thực hiện nghiệp vụ, chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng thì viên chức sẽ không phải tập sự.

Để hướng dẫn chi tiết quy định này, khoản 11 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP đã nêu rõ: Không thực hiện tập sự với viên chức có thời gian công tác mà đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, được bố trí làm việc đúng với ngành, nghề được đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây viên chức đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc lớn hơn hoặc bằng thời gian tập sự.

Đồng thời, tại Điều 10 Thông tư 15/2012/TT-BNV đã liệt kê chi tiết hơn các điều kiện để được miễn tập sự đã nêu tại Luật Viên chức và Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP. Theo đó, các điều kiện này gồm:

 • Đã có thời gian công tác đóng BHXH bắt buộc trong lĩnh vực, ngành cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên;
 • Trong thời gian công tác đóng BHXH bắt buộc ở trên, viên chức đã làm công việc nghiệp vụ, chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Trên đây là thông tin chi tiết về vấn đề lương phú cấp của công chức tập sự. Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ hotline 1900.6518 để Luật Hùng Sơn hỗ trợ.

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn