Chi phí lãi vay trả giám đốc được coi là chi phí được trừ khi nào? Phần 2

Tiếp tục bài viết phần 1, ở phần 2 này, Luật Hùng Sơn sẽ liệt kê thêm các điều kiện để chi phí lãi vay trả Giám đốc được tính là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Quảng cáo

1. Mức lãi suất vay hợp lý để toàn bộ chi phí lãi vay được trừ:

Điểm 2.17, Khoản 2, Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC đã quy định rõ ràng mức lãi suất vay hợp lý, cụ thể trong mục Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“2.17. Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay”.

Ví dụ: Lãi suất cơ bản Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại ngày 03/02/2020 là 0.75%/tháng.

Nếu công ty X đi vay Giám đốc 2 tỷ tại ngày 03/02/2020 với lãi suất trả cho Giám đốc là 1.17%/tháng thì mức lãi suất tối đa được trừ là:

0.75% * 150% = 1.125%/ tháng

Tổng tiền lãi công ty X phải trả Giám đốc mỗi tháng là:

2.000.000.000 x 1.17% = 23.400.000

Trong đó: tiền lãi được trừ khi tính thuế TNDN chỉ là:

2.000.000.000 x 1.125% = 22.500.000/ tháng

điều kiện để chi phí lãi vay trả giám đốc

2. Điều kiện đặc biệt về chi phí lãi khi doanh nghiệp vay Giám đốc trong Nghị định 20:

Theo định nghĩa về Các bên có quan hệ Giao dịch liên kết Nghị định 20/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/05/2017, Giám đốc là người trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào công ty, đồng thời hoạt động cho vay cũng được liệt kê ở Điều 4 giải thích thuật ngữ “Giao dịch liên kết” trong Nghị định này. Vì vậy, hoạt động doanh nghiệp đi vay Giám đốc được coi là giao dịch liên kết.

Và đó cũng chính là lý do, chi phí lãi vay trong trường hợp Giám đốc cho doanh nghiệp vay bị điều chỉnh bởi Nghị định 20 này, cụ thể:

“Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế”.

Chúng ta cùng đưa ra số liệu cụ thể trong ví dụ sau để làm rõ hơn quy định trên:

Công ty Y hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học, có kết quả hoạt động sản xuất năm 2019 như bảng dưới đây:

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (1) 1.500.000.000
Giá vốn hàng bán (2) 830.000.000
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (3) = (1)- (2) 670.000.000
Doanh thu hoạt động tài chính (4) 350.000
Chi phí tài chính (5) 42.000.000
Trong đó: Chi phí lãi vay 42.000.000
Chi phí bán hàng (6) 103.000.000
Chi phí quản lý doanh nghiệp (7) 58.000.000
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

(8 = 3 + (4-5) – 6 -7)

467.350.000

Chi phí khấu hao trong năm 2019 của công ty Y là: 27.500.000

Chi phí lãi vay được trừ tối đa của công ty Y năm 2019 là:

Quảng cáo

20% x (467.350.000 + 42.000.000 + 27.500.000) = 107.370.000

Do chi phí lãi vay trong năm 2019 là 42.000.000 (xem bảng trên) nhỏ hơn 107.370.000 nên toàn bộ chi phí lãi vay này sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

3. Chi phí lãi vay trả cho Giám đốc có cần trả qua hình thức không dùng tiền mặt mới được coi là hợp lý?

Hiện nay, chưa có văn bản chính thức nào quy định việc doanh nghiệp đi vay hay trả lãi cho cá nhân phải qua hình thức không dùng tiền mặt.

Quy định về hình thức thanh toán trong giao dịch vay, cho vay và trả nợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng trong Thông tư 09/2015/TT-BTC:

“Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng (là các doanh nghiệp không thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng) khi thực hiện các giao dịch vay, cho vay và trả nợ lẫn nhau sử dụng các hình thức thanh toán được quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này.”

Như vậy, chỉ có quy định việc vay, cho vay và trả nợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp cần thực hiện qua các hình thức không dùng tiền mặt.

Việc doanh nghiệp đi vay Giám đốc là vay cá nhân, chưa được quy định rõ ràng trong bất cứ văn bản nào nên doanh nghiệp có thể đi vay và trả nợ, trả lãi cho Giám đốc bằng cả 2 hình thức tiền mặt và không dùng tiền mặt.

Qua phần 1 và phần 2, Luật Hùng Sơn hi vọng rằng bạn đọc đã hiểu rõ hơn phần nào các điều kiện để chi phí lãi vay trả Giám đốc được coi là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào. Xin trân trọng cảm ơn.

Vui lòng đánh giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn