Hướng dẫn thủ tục xin cấp lại bảo hiểm xã hội online

Nếu sổ bảo hiểm xã hội thay đổi thông tin hoặc không may bị mất, hỏng, người lao động có thể yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp lại. Hiện nay, thay vì phải đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội, người lao động có thể thực hiện thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội online ngay ở cơ quan hoặc tại nhà.

Bảo hiểm xã hội là gì?

Tùy theo từng góc độ nhìn nhận mà khái niệm bảo hiểm xã hội là gì được tiếp cận ở nhiều khía cạnh khác nhau. Theo Từ điển Tiếng Việt thì bảo hiểm xã hội được định nghĩa là sự bảo đảm những quyền lợi vật chất cho công nhân, viên chức khi không làm việc được vì ốm đau, sinh đẻ, già yếu hay bị tai nạn lao động,… Có tác giả lại cho rằng: Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hay bù đắp một phần của thu nhập đối với người lao động khi họ gặp phải những biến cố làm giảm hoặc mất khả năng lao động hoặc mất việc làm…

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đã nêu ra khái niệm của bảo hiểm xã hội (BHXH). Theo đó, BHXH là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi người lao động bị giảm hoặc mất thu nhập bởi lý do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hay hết tuổi lao động hoặc chết, sự bảo đảm này dựa trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội online

Trường hợp nào phải xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Căn cứ khoản 2 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, sổ BHXH sẽ được giải quyết cấp lại trong các trường hợp sau:

Thứ nhất, cấp lại sổ BHXH bao gồm cả bìa và tờ rời:

Nếu người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Hỏng, mất sổ bảo hiểm xã hội;
 • Gộp sổ bảo hiểm xã hội;
 • Thay đổi số của sổ bảo hiểm xã hội;
 • Thay đổi họ, chữ đệm, tên;
 • Thay đổi ngày, tháng, năm sinh;
 • Người lao động đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần mà còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng.

Thứ hai, cấp lại bìa sổ bảo hiểm xã hội: Nếu bìa sổ bảo hiểm xã hội bị sai thông tin về quốc tịch, giới tính.

Thứ ba, cấp lại tờ rời sổ bảo hiểm xã hội: Nếu tờ rời bị mất, hỏng.

Thủ tục xin cấp lại bảo hiểm xã hội online

Hiện nay, nhằm đơn giản các thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, trên Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và ứng dụng VssID đã tích hợp thêm dịch vụ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong một số trường hợp.

Theo đó, người lao động có thể xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội online trong các trường hợp sau đây:

 • Sổ bảo hiểm xã hội bị mất, hỏng;
 • Thay đổi các thông tin về họ tên, giới tính, ngày sinh.

Với các trường hợp còn lại, người lao động vẫn phải trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội để xin cấp lại sổ BHXH.

Thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do bị mất, hỏng

Với trường hợp này, người lao động có thể thực hiện ở trên cả ứng dụng VssID và Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam. Để thực hiện thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, trước hết người lao động phải thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội hay chính là tài khoản VssID. Sau đó, sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp mật khẩu tương ứng.

* Nếu thực hiện tại ứng dụng VssID:

Người lao động thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản ứng dụng VssID bằng mã số bảo hiểm xã hội và mật khẩu do cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp.

Bước 2: Tại mục Quản lý cá nhân, nhấn chọn Dịch vụ công.

Bước 3: Nhấn chọn Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội không thay đổi thông tin.

Bước 4: Tích chọn Nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính và ghi rõ địa chỉ cụ thể.

Bước 5: Ấn gửi.

Thời gian giải quyết việc cấp lại sổ bảo hiểm xã hội tối đa là 10 ngày kể từ ngày cơ quan Bảo hiểm xã hội nhận đủ hồ sơ và hồ sơ hợp lệ. Như vậy, sau khi thực hiện xong các bước trên, người lao động sẽ mất thời gian khoảng 10 ngày hoặc có thể thêm một vài ngày ngày để nhận được sổ bảo hiểm xã hội mới.

* Nếu thực hiện tại cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam:

Người lao động làm thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội tại Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập đường link https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/ 

Bước 2: Đăng nhập và tích chọn Thông tin tài khoản.

Bước 3: Nhấn chọn Kê khai hồ sơ. Tại đây chọn kê khai phần Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do bị hỏng, mất.

Bước 4: Nhập địa chỉ chi tiết và mã kiểm tra rồi ấn Xác nhận.

Tương tự như thực hiện tại ứng dụng VssID, sau khoảng thời gian 10 ngày hoặc có thể dài hơn một chút, người lao động sẽ nhận được sổ bảo hiểm xã hội thông qua đường bưu điện.

Thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do thay đổi họ tên, ngày sinh, giới tính

Trong trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do thay đổi họ tên, ngày sinh, giới tính, người lao động chỉ có thể thực hiện online qua Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bước 1: Truy cập đường link https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/

Bước 2: Đăng nhập và chọn mục Thông tin tài khoản. 

Bước 3: Nhấn chọn Kê khai hồ sơ rồi chọn mục kê khai phần Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do thay đổi các thông tin về nhân thân.

Bước 4: Nhập những thông tin cần thay đổi tại Mục II.

Bước 5: Chụp ảnh mặt trước và mặt sau của CMND/CCCD/Hộ chiếu và tải lên ở File đính kèm

Bước 6: Nhập mã kiểm tra và nhấn Xác nhận.

Sau khi người lao động hoàn tất đăng ký, sau khoảng thời gian 10 ngày hoặc có thể dài hơn một chút, người lao động sẽ nhận được sổ bảo hiểm xã hội thông qua đường bưu điện.

Mất sổ bảo hiểm có lãnh được tiền không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 về quy trình giải quyết việc hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội được ban hành kèm theo Quyết định số 166/2019/QĐ-BHXH thì:

Căn cứ để giải quyết việc hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội là sổ bảo hiểm xã hội thể hiện quá trình đóng bảo hiểm xã hội đồng bộ với cơ sở dữ liệu thu và sổ thẻ đã được quản lý thống nhất tập trung trong cả nước (không bao gồm những đối tượng do Bộ Công an và  Bộ Quốc phòng quản lý mà không có dữ liệu thu trên cơ sở dữ liệu tập trung của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam). 

Khi giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội phải đối chiếu sổ bảo hiểm xã hội với sổ thẻ, cơ sở dữ liệu thu. Sau khi đã giải quyết hưởng chế độ hưu trí, tử tuất, sổ bảo hiểm xã hội được đưa vào lưu trữ theo quy định. Trường hợp đã được giải quyết hưởng sổ bảo hiểm xã hội mà việc hủy, điều chỉnh, chấm dứt hưởng bảo hiểm xã hội liên quan đến sổ thẻ, cơ sở dữ liệu thu thì trước hết phải điều chỉnh lại cơ sở dữ liệu trên Hệ thống, điều chỉnh lại sổ bảo hiểm xã hội. Phải căn cứ vào sổ bảo hiểm xã hội và cơ sở dữ liệu đã được điều chỉnh để thực hiện việc điều chỉnh, hủy, chấm dứt hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Bên cạnh đó, Điều 109 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần gồm

 •  Sổ bảo hiểm xã hội.
 •  Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần.
 •  Đối với người ra nước ngoài để định cư thì phải có thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch ra tiếng Việt được công chứng hoặc chứng thực một trong các giấy tờ sau đây:
  • Hộ chiếu do nước ngoài cấp;
  • Thị thực do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận về việc cho phép nhập cảnh với lý do để định cư ở nước ngoài;
  • Giấy tờ xác nhận hoặc thẻ cư trú, thẻ thường trú có thời hạn từ 05 năm trở lên được cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp; giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài.
 •  Trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 60 và điểm c khoản 1 Điều 77 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Do đó, để hưởng bảo hiểm xã hội, Quý bạn đọc cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ, trong đó bao gồm sổ bảo hiểm xã hội. Như vậy, nếu mất sổ bảo hiểm xã hội sẽ không được lãnh tiền. Và khi mất sổ bảo hiểm xã hội thì việc cấp lại sổ bảo hiểm xã hội là rất cần thiết.

Mẫu đơn xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**********

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội huyện/tỉnh (1)………………………….

Tên tôi là: …………………………….………………Giới tính: ………………

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………

Nguyên quán (2): ………………………………………………………………..

Nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú) (3): ……………………………………..

Giấy chứng minh thư số: ………………………………………………………

Ngày cấp: ……………………………… Nơi cấp: ……………………………

Số sổ BHXH: …………………..……………………………………………….

Nơi cấp sổ BHXH lần đầu (BHXH tỉnh hoặc huyện): ………………………

Nơi làm việc (đối với người tham gia BHXH bắt buộc) hoặc nơi tham gia BHXH (đối với người tham gia BHXH tự nguyện) (4): ………………………

……………………………………………………………………………………

Lý do cấp lại sổ BHXH hoặc trang sổ tờ rời (5): ………………..……………

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai trên, đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét cấp lại sổ BHXH cho tôi.

 

…….., ngày …..tháng ….năm …

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn viết Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH

(1) Ghi cơ quan bảo hiểm xã hội huyện/tỉnh nơi mà người lao động hoặc doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội.

(2) Ghi chính xác đường phố, thôn xóm; phường/xã/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố.

(3) Ghi cụ thể về số nhà, thôn xóm, đường phố; phường/xã/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố.

(4) Ghi rõ tên và địa chỉ của doanh nghiệp nơi mà người lao động làm việc (đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc) hoặc huyện/tỉnh nơi mà người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện).

(5) Ghi rõ lý do đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội:

– Cấp lại sổ (tờ rời và bìa): hỏng, mất; gộp sổ; thay đổi ngày, tháng, năm sinh; thay đổi số sổ, họ, chữ đệm, tên; đã hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần nhưng còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng.

– Cấp lại bìa sổ: sai quốc tịch, giới tính.

– Cấp lại tờ rời sổ: hỏng, mất.

Trên đây là thông tin về thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội online, mọi thắc mắc về thủ tục này, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Luật Hùng Sơn qua hotline 1900.6518 để được hỗ trợ.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn