Thay đổi về nhân thân, tài sản khi một người bị tuyên bố đã chết đột nhiên trở về.

Trong thời kỳ hôn nhân, sẽ có trường hợp một người là vợ hoặc chồng đột nhiên mất tích và theo thời gian càng kéo dài mà không có tin tức thì bị tuyên bố là đã chết. Nhưng một thời gian sau đó, người là vợ hoặc chồng bị tuyên bố đã chết đột nhiên trở về và kéo theo đó là những quan hệ về nhân thântài sản phải thay đổi lại so với trước khi người ấy đột nhiên trở về. Vậy Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã quy định như thế nào về trường hợp trên, cũng như các biện pháp xử lý và khôi phục lại cái mối quan hệ đó? Dưới đây là những quy định cụ thể của pháp luật về trường hợp trên.

Quảng cáo

1. Thế nào là một người bị tuyên bố đã chết?

– Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 tại Điều 68 thì khi một người biệt tích từ 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng các biện pháp thông báo, tìm kiếm nhưng không có tin tức xác thực về người đó thì người có quyền và lợi ích liên quan được yêu cầu Tòa án tuyên bố người đó là mất tích.

– Và căn cứ theo Điều 71 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì các trường hợp sau đây, nếu người có quyền và lợi ích liên quan thì được yêu cầu Tòa án tuyên bố là đã chết:

  •   Sau 03 năm kể từ ngày được tuyên bố là mất tích mà thông tin xác thực về sự sống của người đó vẫn không có;
  •   Biệt tích trong chiến tranh sau 05 năm, kể từ ngày chiến tranh kết thúc mà thông tin xác thực về sự sống của người đó vẫn không có;
  •   Bị tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai mà sau 02 năm kể từ ngày đó vẫn không có thông tin xác thực về sự sống của người đó;
  •   Biệt tích 05 năm liền trở lên mà không có thông tin xác thực về sự sống của người đó.

 

quan hệ nhân thân

 

2. Quan hệ nhân thân khi vợ hoặc chồng bị tuyên bố là đã chết đột nhiên trở về.

Sau khi một người được Tòa án tuyên bố là đã chết trở về và có quyết định hủy bỏ tuyên bố một người là đã chết thì quan hệ nhân thân xảy ra các trường hợp sau:

– Trường hợp vợ hoặc chồng của người đã chết chưa kết hôn với người khác: căn cứ vào Khoản 1 Điều 67 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì khi vợ hoặc chồng của người đã chết chưa kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được khôi phục lại kể từ thời điểm hai vợ chồng kết hôn.

– Trường hợp vợ hoặc chồng của người đã chết đã có quyết định ly hôn của Tòa án khi ly hôn theo yêu cầu của một bên: căn cứ vào Khoản 1 Điều 67 Luật này thì quyết định ly hôn của Tòa án vẫn có hiệu lực pháp luật, quan hệ hôn nhân thực sự đã chấm dứt từ lúc Tòa án có quyết định ly hôn theo yêu cầu của một bên.

Quảng cáo

– Trường hợp vợ hoặc chồng của người đã chết đã kết hôn với người khác: căn cứ theo Khoản 1 Luật này thì quan hệ hôn nhân được xác lập sau tức quan hệ hôn nhân của vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết với một người khác hợp pháp thì quan hệ hôn nhân đó có hiệu lực pháp luật.

3. Quan hệ tài sản của người bị tuyên bố là đã chết đột nhiên trở về.

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 67 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì quan hệ tài sản trên được chia làm hai trường hợp:

– Trường hợp hôn nhân được khôi phục: quan hệ tài sản được khôi phục trở lại kể từ khi có quyết định hủy tuyên bố là vợ hoặc chồng đã chết có hiệu lực. Từ thời điểm Tòa án có tuyên bố là vợ hoặc chồng đã chết cho đến thời điểm mà Tòa quyết định hủy tuyên bố là vợ hoặc chồng đã chết, thì tài sản phát sinh trong khoảng thời gian đó mà người còn lại có được thì đó là tài sản riêng của người đó và không phải là tài sản chung của vợ chồng.

– Trường hợp hôn nhân không được khôi phục: trước khi quyết định tuyên bố của Tòa án về một người là vợ hoặc chồng đã chết có hiệu lực thì tài sản có được mà chưa tiến hành chia thì sẽ được giải quyết như chia tài sản khi hai vợ chồng ly hôn.

Kết luận: Quan hệ nhân thânquan hệ tài sản sau khi một người bị tuyên bố đã chết đột nhiên trở về sẽ làm phát sinh và thay đổi nhiều đến mối quan hệ đã có trước đó và xảy ra sau khi quyết định có hiệu lực. Việc giải quyết các quan hệ về tài sản và quan hệ về nhân thân mà trước đó đã được xác lập sẽ được pháp luật về hôn nhân và gia đình quy định cụ thể trong Điều 67 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn