logo

Hợp chuẩn hợp quy là gì? Mẫu giấy chứng nhận hợp quy?

Hiện nay việc công bố hợp chuẩn hợp quy là rất cần thiết đối với các doanh nghiệp, để khi các sản phẩm được đưa ra bán trên thị trường là những sản phẩm đã được chứng nhận về độ an toàn, từ đó tạo được uy tín cho doanh nghiệp. Vậy hợp chuẩn hợp quy được hiểu như thế nào cho đúng, mời theo dõi bài viết dưới đây của Luật Hùng Sơn.

Quảng cáo

Hợp chuẩn hợp quy là gì?

Hợp chuẩn hợp quy được hiểu là việc một hàng hóa, dịch vụ,.. đáp ứng được các tiêu chuẩn tại cụ thể một quốc gia, quốc tế, địa phương,… về chất lượng, kỹ thuật của loại hàng hóa đó. Cụ thể:

Chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn là việc đánh giá và xác nhận một đối tượng phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng. Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về nguyên tắc là hoạt động tự nguyện tuy nhiên trong tình hình thực tiễn, để đảm bảo độ an toàn của sản phẩm và uy tín của bên sản xuất sản phẩm thì thường việc chứng nhận là bắt buộc. Việc lựa chọn phương thức đánh giá nào sẽ tùy thuộc vào đối tượng cần đánh giá và bên cá nhân, tổ chức  nhưng cần phải phù hợp với đối tượng đánh giá để đảm bảo được độ tin cậy của kết quả đánh giá.

Chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật là việc xác nhận những đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện một cách bắt buộc. Phương thức đánh giá về quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho từng đối tượng cụ thể, và được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Đối tượng được chứng nhận ở đây là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, môi trường, quá trình tùy theo mỗi tiêu chuẩn của từng quốc gia, khu vực, quốc tế,… hoặc địa phương. Thông thường, những đối tượng liên quan đến các lĩnh vực như an toàn, sức khỏe, môi trường an toàn thì mang tính bắt buộc, nếu kinh doanh các lĩnh vực liên quan thì bắt buộc phải đảm bảo đúng quy chuẩn.

hợp chuẩn hợp quy là gì

Hợp chuẩn quy tiếng anh là gì?

 • Giấy chứng nhận hợp chuẩn trong tiếng anh là Certificate standards.
 • Giấy chứng nhận hợp quy trong tiếng anh là Certificate regulation (CR) hoặc Certificate of conformity. Thông tường trên các sản phẩm có tem chứng nhận hợp quy có thể dễ thấy chữ viết tắt CR này.

Quy trình công bố hợp chuẩn hợp quy

Công bố hợp chuẩn hợp quy là?

Công bố hợp chuẩn hợp quy được quy định tại Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn, cụ thể:

 • Công bố hợp chuẩn là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.
 • Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Việc công bố hợp chuẩn hợp quy giúp cho các doanh nghiệp khi đưa các sản phẩm của doanh nghiệp mình ra thị trường sẽ đảm bảo được uy tín, chất lượng. Khi sản phẩm được công bố hợp chuẩn hợp quy sẽ tạo được niềm tin cho khách hàng sử dụng sản phẩm.

Quy trình công bố hợp chuẩn hợp quy

Công bố hợp chuẩn và công bố hợp quy khác nhau về cơ quan ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn và cả quy trình công bố:

Tiêu chuẩn đánh giá do doanh nghiệp tự công bố dưới dạng văn bản tự nguyện áp dụng cho sản phẩm. Quy chuẩn sẽ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, công bố hợp quy bắt buộc áp dụng trong nhiều trường hợp.

Quy trình công bố hợp chuẩn và công bố hợp quy:

 • Quy trình công bố hợp chuẩn:

Bước 1: Tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn thực hiện đánh giá sự phù hợp đối tượng của công bố hợp chuẩn so với tiêu chuẩn tương ứng.

Bước 2: Đăng ký hồ sơ công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh.

Quảng cáo
 • Quy trình công bố hợp quy:
  • Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân tự đánh giá sự phù hợp của đối tượng dựa trên các quy chuẩn theo quy định;

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ công bố hợp quy cho cơ quan chuyên ngành có thẩm quyền để công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân;

Bước 3: Sau khi hồ sơ công bố hợp quy được nộp và thông qua thì cá nhân, tổ chức có thể lưu hành hàng hóa trên thị trường.

  • Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận:

Bước 1: Tổ chức chứng nhận đánh giá sự phù hợp của đối tượng dựa trên các quy chuẩn theo quy định;

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ công bố hợp quy cho cơ quan chuyên ngành có thẩm quyền để công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức đã được chứng nhận;

Bước 3: Sau khi hồ sơ công bố hợp quy được nộp và thông qua thì cá nhân, tổ chức có thể lưu hành hàng hóa trên thị trường.

  • Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận được chỉ định:

Bước 1: Tổ chức chứng nhận được chỉ định đánh giá sự phù hợp của đối tượng dựa trên các quy chuẩn theo quy định;

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ công bố hợp quy cho cơ quan chuyên ngành có thẩm quyền để công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận được chỉ định, khi nộp cần kèm theo Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn của tổ chứng chứng nhận được chỉ định;

Bước 3: Sau khi hồ sơ công bố hợp quy được nộp và thông qua thì cá nhân, tổ chức có thể lưu hành hàng hóa trên thị trường

Hồ sơ công bố hợp chuẩn hợp quy

Hồ sơ công bố hợp quy cho sản phẩm như sau:

 • Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá
  • Bản công bố hợp quy;
  • Giấy tờ liên quan đến doanh nghiệp: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các loại giấy tờ tương đương.
  • Bản sao phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng từ thời điểm thử nghiệm đến thời điểm nộp hồ sơ;
  • Bản báo cáo đánh giá hợp quy có kèm theo mẫu dấu. Trong bản báo cáo đánh giá cần đảm bảo đủ các nội dung: Đối tượng, tài liệu được sử dụng, tên và địa chỉ tổ chức thực hiện đánh giá, phương thức đánh giá, mô tả quá trình đánh giá, kết quả đánh giá;
  • Trường hợp chưa được giấy chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý thì trong bộ hồ sơ đăng ký cần đưa ra các quy trình sản xuất kèm theo kế hoặc kiểm soát chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp;
  • Trường hợp đã được chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý thì trong bộ hồ sơ cần có bản sao hợp lệ của giấy chứng nhận đó;
  • Một số tài liệu liên quan khác.
 • Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định:
  • Bản công bố hợp quy;
  • Giấy tờ liên quan đến doanh nghiệp: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các loại giấy tờ tương đương;
  • Bản sao giấy chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định.

Danh mục sản phẩm phải công bố hợp quy

Các sản phẩm phải công bố hợp quy được phân theo trách nhiệm, thẩm quyền của từng Bộ, ban ngành, cụ thể:

 • Bộ Công thương
  • Động cơ điện; cáp điện; Dây điện,;
  • Máy phát điện; Máy biến đổi tĩnh điện; Máy biến áp phòng nổ;
  • Bộ đèn chùm và đèn điện trần hoặc các loại đèn điện tường khác
  • Thiết bị thông tin; Thiết bị điều khiển phòng nổ; Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện
  • Máy và thiết bị điện có chức năng riêng; Máy và thiết bị cơ khí khác
  • Nồi hơi nước quá nhiệt tạo ra hơi nước hoặc tạo ra hơi nước khác; Nồi hơi nước sưởi trung tâm (không gồm các loại thuộc nhóm 84.02)
  • Tời ngang; tời dọc loại chạy bằng động cơ điện
  • Hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp
  • Các loại bình chứa dùng để chứa mọi loại vật liệu
  • Thiết bị dùng cho giàn giáo, vật chống, ván khuôn, cột trụ chống hầm lò
  • Ống dẫn chịu áp lực cao có khả năng chịu áp lực trên 42.000 psi
 • Bộ Thông tin truyền thông:
  • Thiết bị công nghệ thông tin; Thiết bị phát thanh, truyền hình; Thiết bị vô tuyến điện;
  • Thiết bị đầu cuối
  • Pin Lithium cho máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động,
  • Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong khoảng 9 – 400 GHz có công suất phát từ 60 mW trở lên
 • Bộ y tế:
  • Thuốc thành phần vắc – xin, sinh phẩm điều trị
  • Thiết bị y học cổ truyền
  • Trang thiết bị y tế thuộc loại B,C
  • Các loại nguyên liệu làm thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc
  • Phương tiện tránh thai.
  • Chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực y tế và gia dụng (nhà ở, trường học, văn phòng, các công trình công cộng, máy bay).
 • Bộ Công an:
  • Trang thiết bị kỹ thuật; Các loại trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy
  • Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
  • Giống cây trồng; Giống thủy sản; Giống vật nuôi;
  • Phân bón; Thức ăn chăn nuôi; Thức ăn thủy sản sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
  • Thuốc thú y, nguyên liệu thuốc thú y; Thuốc bảo vệ thực vật kỹ thuật (nguyên liệu) và thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm
  • Muối công nghiệp
  • Keo dán gỗ
 • Bộ Giao thông Vận tải:
  • Xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và xe đạp máy; Xe máy chuyên dùng; Ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc
  • Toa xe đường sắt đô thị; Toa xe lửa hoặc xe điện chuyên dùng cho mục đích đặc biệt khác, không tự hành; Toa xe chở khách, không tự hành; Toa xe công vụ phát điện.
  • Đầu máy chạy điện từ nguồn điện cấp từ bên ngoài hoặc ắc quy; Đầu máy Điêzen
 • Bộ Khoa học và Công nghệ:
  • Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời; Dụng cụ điện đun nước nóng kiểu nhúng; Dụng cụ điện đun và chứa nước nóng;
  • Dây điện bọc nhựa PVC có điện áp danh định đến và bằng 450/750V
  • Lò vi sóng; Bàn là điện; Ấm đun nước; Nồi cơm điện; Máy sấy khô tay; Máy sấy tóc và các dụng cụ làm đầu khác;
  • Dụng cụ pha chè hoặc cà phê
  • Lò nướng điện, vỉ nướng điện; Quạt điện; Các sản phẩm điện, điện tử
  • Ethanol nhiên liệu biến tính dùng để trộn với xăng sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ đánh lửa
  • Nhiên liệu điêzen sinh học gốc (B100); Nhiên liệu sinh học gốc
  • Xăng; Nhiên liệu điêzen;
  • Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy;
  • Các loại đồ chơi trẻ em

Trên đây là những chia sẻ của Luật Hùng Sơn về Hợp chuẩn hợp quy là gì, mẫu giấy chứng nhận hợp quy. Hy vọng bài viết mang đến nhiều thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn