Quy định về ngày nghỉ hàng tuần theo pháp luật hiện hành

Quá trình làm việc của người lao động để tạo ra được năng suất lao động và có thể phát triển được năng lực phụ thuộc vào quá trình tái tạo sức lao động của cá nhân thông qua các ngày nghỉ được Bộ luật lao động quy định. Chế định về thời giờ nghỉ ngơi là một trong những chế định có ý nghĩa cực kỳ quan trọng của pháp luật lao động, trong đó phải kể đến các quy định về ngày nghỉ hàng tuần. Trong nội dung bài viết dưới đây, công ty Luật Hùng Sơn sẽ phân tích các vấn đề pháp lý xoay quanh quy định của pháp luật lao động hiện hành về ngày nghỉ hàng tuần của người lao động.

Quảng cáo

Tại sao cần quy định về ngày nghỉ hàng tuần?

Việc quy định chi tiết về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi nói chung và thời giờ nghỉ hàng tuần nói riêng của người lao động không chỉ có ý nghĩa đặc biệt đối với người lao động, đối với người sử dụng lao động mà còn có ý nghĩa cả với Nhà nước.

Thứ nhất, đối với người lao động:

Việc quy định về thời gian nghỉ hàng tuần đối với người lao động có những ý nghĩa to lớn như sau :

– Bằng việc quy định quỹ thời gian làm việc và nghỉ ngơi theo tuần, pháp luật lao động đảm bảo tốt nhất cho người lao động có điều kiện để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ lao động trong hợp đồng lao động, đồng thời làm căn cứ cho việc được hưởng các quyền lợi như tiền lương, thưởng.

– Quy định thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực bảo hộ lao động, đảm bảo quyền được nghỉ ngơi của người lao động. Quy định về thời gian nghỉ ngơi nhằm đảm bảo thời gian để NLĐ tái sản xuất lại sức lao động, tránh lạm dụng sức lao động, góp phần hạn chế tai nạn lao động xảy ra.

Thứ hai, đối với người sử dụng lao động:

Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi giúp cho người sử dụng lao động chủ động xây dựng kế hoạch để sử dụng lao động và tổ chức sản xuất một cách hợp lý, khoa học. Từ đó giúp người sử dụng lao động hoàn thành được mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra trước đó.

Thứ ba, đối với Nhà nước:

Các quy định của pháp luật về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi không chỉ giúp Nhà nước thể hiện chức năng, nhiệm vụ quan trọng trong việc điều hành,  tổ chức hoạt động lao động xã hội mà còn thể hiện rõ thái độ quan tâm, bảo vệ của Nhà nước đối với những người lao động -lực lượng yếu thế hơn trong mối quan hệ với người lao động, đồng thời cũng là nguồn tài nguyên quý giá nhất của mỗi quốc gia.

quy định về ngày nghỉ hàng tuần

Quy định về ngày nghỉ hàng tuần theo pháp luật hiện hành

Theo các Công ước của quốc tế, ILO đã quy định ngày nghỉ hàng tuần trong các Công ước số 14 năm 1921 về nghỉ hàng tuần trong lĩnh vực  công nghiệp và Công ước số 106 năm 1957 về nghỉ hàng tuần trong lĩnh vực thương mại và văn phòng. Theo tinh thần của các Công ước này thì trong mỗi tuần người lao động phải được nghỉ ít nhất là một ngày làm việc tương ứng với 24 giờ.

Pháp luật Việt Nam cũng quy định với tinh thần tương tự như pháp luật quốc tế. Cụ thể, tại Khoản 1 Điều 111 Bộ luật lao động đã quy định mỗi tuần làm việc, người lao động sẽ được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Tuy nhiên, do chu kỳ lao động mà không thể cho người lao động nghỉ hằng tuần được thì trong những trường hợp đặc biệt này, người sử dụng lao động có trách nhiệm phải bảo đảm bình quân cho người lao động được nghỉ 01 tháng ít nhất có 04 ngày ngày nghỉ hằng tuần. 

Trong thực tế hiện nay, người sử dụng lao động thường cân đối, sắp xếp ngày nghỉ hàng tuần cho người lao động vào ngày cuối tuần là thứ 7 và chủ nhật để phù hợp với chu kỳ nghỉ ngơi của người lao động và nếp sinh hoạt chung của cả gia đình. Tuy nhiên, đối với những đơn vị mà do tính chất công việc, tính chất đặc thù của đơn vị nên không thực hiện nghỉ hàng tuần vào thứ 7, chủ nhật thì pháp luật cũng cho phép người sử dụng người lao động được linh hoạt sắp xếp nghỉ vào ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi rõ nội dung này vào nội quy lao động của công ty. Trong những nghỉ hàng tuần thì người lao động sẽ không được hưởng lương và nếu người sử dụng lao động có huy động người lao động làm thêm giờ thì người lao động được hưởng chế độ lương làm thêm giờ theo quy định của pháp luật lao động.

Trường hợp ngày nghỉ hằng tuần của người lao động trùng với ngày nghỉ lễ, tết, chẳng hạn như Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch); Tết Âm lịch: 05 ngày; Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch); Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch); Ngày Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau); thì người lao động sẽ được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần của mình vào ngày làm việc kế tiếp.

Lịch nghỉ hàng tuần do ai quyết định

Như đã phân tích ở trên, tại Khoản 2 Điều 111 Bộ luật Lao động năm 2019 đã quy định rõ về việc người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc vào ngày xác định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động. Như vậy, lịch nghỉ hằng tuần của người lao động sẽ do người sử dụng lao động quyết định. Nhưng lịch nghỉ hằng tuần phải được ghi nhận tại nội quy lao động của doanh nghiệp, đồng thời phải niêm yết công khai tại nơi làm việc.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3 Điều 118 Bộ luật Lao động 2019 thì đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, trước khi ban hành nội quy lao động hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung của nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Như vậy, quyền quyết định về ngày nghỉ hằng tuần vẫn nằm ở phía người sử dụng lao động nhưng vẫn sẽ có sự tham gia góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở để việc sắp xếp, bố trí lịch nghỉ hằng tuần được phù hợp và khách quan nhất đối với người lao động. 

Như vậy, theo như các quy định ở trên thì không bắt buộc người sử dụng lao động phải sắp xếp cho người lao động nghỉ hằng tuần vào ngày thứ 7, Chủ nhật mà doanh nghiệp hoàn toàn có thể cân nhắc bố trí các ngày khác trong tuần để cho người lao động nghỉ hằng tuần theo quy định. Thậm chí, do đặc thù của doanh nghiệp hoặc do công việc đột xuất mà có trường hợp người lao động buộc phải đi làm cả tuần mà không có ngày nghỉ. Tuy nhiên sau đó, người sử dụng lao động phải bố trí cho người lao động nghỉ hằng tuần, đồng thời đảm bảo người lao động đó được nghỉ trung bình 4 ngày/tháng. Trong thực tế hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp thường chọn thực hiện theo chế độ nghỉ Chủ nhật hoặc nghỉ cả thứ 7 và Chủ nhật.

Quảng cáo

Đi làm ngày nghỉ hàng tuần, người lao động được trả lương như thế nào?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, người lao động đi làm vào ngày nghỉ hằng tuần sẽ được tính theo lương làm thêm giờ. Do đó, nếu không nghỉ hằng tuần mà đi làm, người lao động sẽ được tính lương như sau:

Trường hợp 1: Người lao động đi làm ngày nghỉ hằng tuần thông thường:

Căn cứ Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019 thì người lao động đi làm vào ngày nghỉ hằng tuần thông thường sẽ được trả lương như sau:

– Tiền lương làm việc ban ngày = 200% x Đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm.

– Tiền lương làm việc ban đêm = 270% x Đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm.

Trường hợp 2: Người lao động đi làm vào ngày nghỉ hằng tuần trùng ngày nghỉ lễ, Tết:

Khoản 3 Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP có quy định: Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Như vậy, nếu đi làm ngày nghỉ hằng tuần mà trùng nghỉ lễ, người lao động sẽ được trả theo lương làm thêm vào ngày lễ. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 4 Điều 60 Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì cần lưu ý thời gian làm thêm giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần là không quá 12 giờ/ngày. Cụ thể như sau:

– Tiền lương làm ban ngày = 300% x Đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm

– Tiền lương làm việc ban đêm = 390% x Đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm

Mức phạt đối với người sử dụng lao động trong trường hợp buộc nhân viên đi làm ngày nghỉ hàng tuần

Nghỉ hằng tuần là quyền của người lao động, do đó, người lao động có quyền lựa chọn nghỉ hoặc không nghỉ mà người sử dụng lao động không được phép bắt buộc hay ép buộc người lao động đi làm vào ngày này. Nếu người sử dụng lao động cố tình vi phạm, thì sẽ bị phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 28/2020/NĐ-CP. Cụ thể: Mức phạt đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về nghỉ hằng năm hoặc nghỉ hằng tuần hoặc nghỉ lễ, tết là phạt tiền từ 10.000.000 đến 20.000.000 VNĐ.

Như vậy, nếu không bố trí cho người lao động nghỉ theo quy định, doanh nghiệp có thể bị phạt tiền lên đến 20 triệu đồng. Cùng với đó, nếu người lao động đồng ý làm ngày nghỉ thì thời gian làm việc tối đa cũng chỉ là 12 giờ, nếu vượt quá thời gian trên, doanh nghiệp sẽ bị phạt như sau:

– Phạt tiền từ 05 – 10 triệu đồng, nếu doanh nghiệp vi phạm với từ 01 người đến 10 người lao động.

– Phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng, nếu doanh nghiệp vi phạm với từ 11 người đến 50 người lao động.

– Phạt tiền từ 20 – 40 triệu đồng, nếu doanh nghiệp vi phạm với từ 51 người đến 100 người lao động.

– Phạt tiền từ 40 – 60 triệu đồng, nếu doanh nghiệp vi phạm với từ 101 người đến 300 người lao động.

– Phạt tiền từ 60 – 75 triệu đồng, nếu doanh nghiệp vi phạm với từ 301 người lao động trở lên.

Trên đây là nội dung tư vấn của công ty Luật Hùng Sơn về vấn đề quy định pháp luật về ngày nghỉ hàng tuần. Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì cần được giải đáp, vui lòng liên hệ hotline 1900.6518 để được hỗ trợ.

Vui lòng đánh giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn