Quy định của pháp luật về việc xử lý quan hệ với người chưa thành niên

Cuộc sống ngày càng phát triển thì việc xã hội ngày càng phức tạp là điều không thể tránh khỏi. Việc xử lý như thế nào khi quan hệ với người chưa thành niên là vấn đề mà rất nhiều bạn đọc đặt câu hỏi nhờ Luật Hùng Sơn giải đáp. Sau đây chúng tôi sẽ đi chi tiết vào vấn đề.

Quảng cáo

Vậy người chưa thành niên được pháp luật Việt Nam quy định như thế nào?

Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi ( Theo khoản 11 điều 21 Luật dân sự 2015)

Việc quan hệ tình dục với người chưa thành niên được chia ra như sau:

Bạn đã đủ tuổi thành niên theo quy định của pháp luật hình sự (từ đủ 18 tuổi trở lên)

Bạn chưa đủ tuổi thành niên theo quy định của pháp luật hình sự (từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi)

1. Bạn đã đủ tuổi thành niên theo quy định của pháp luật hình sự (từ đủ 18 tuổi trở lên)

Trường hợp 1: Người chưa thành niên đồng ý quan hệ

Nếu bạn đã đủ tuổi thành niên mà có phát sinh quan hệ với người 14 tuổi thì bạn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 145 Bộ luật Hình sự 2015 về Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi như sau:

Điều 145. Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

3. Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Đối với 02 người trở lên;

c) Có tính chất loạn luân;

d) Làm nạn nhân có thai;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

e) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh.

Như vậy, khi bạn đã đủ 18 tuổi có thực hiện hành vi quan hệ với người chưa đủ thành niên mặc dù có sự tự nguyện giữa 2 bên nhưng bạn vẫn phải chịu phạt tù tùy vào mức độ tính chất thực hiện hành vi để quyết định mức án của mình. Cần nâng cao nhận thức để tránh sự việc xảy ra không mong muốn.

quan hệ với người chưa thành niên

Trường hợp 2: Người chưa thành niên không đồng ý quan hệ:

Với trường hợp này, người chưa thành niên không đồng ý quan hệ nhưng vẫn thực hiện hành vi thì thuộc trường hợp quy định tại điều 142 của Bộ Luật hình sự về tội Hiếp dâm như sau:

Quảng cáo

Điều 142: Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;

b) Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Có tính chất loạn luân;

b) Làm nạn nhân có thai;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

d) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;

đ) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

e) Phạm tội 02 lần trở lên;

g) Đối với 02 người trở lên;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Có tổ chức;

b) Nhiều người hiếp một người;

c) Phạm tội đối với người dưới 10 tuổi;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

đ) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

e) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Hành vi phạm tội đã xâm phạm quyền được bảo vệ thân thể, nhân phẩm, danh dự của người chưa đủ thành niên. Nó xâm phạm đến sức khoẻ, tính mạng của nạn nhân là trẻ em làm ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến thuần phong mỹ tục đồng thời, gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bình thường về tâm, sinh lý người bị xâm hại.

2. Bạn chưa đủ tuổi thành niên theo quy định của pháp luật hình sự (từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi)

Trường hợp 1: Người chưa thành niên đồng ý quan hệ:

Trường hợp này nếu bạn gái đồng ý quan hệ thì khi bạn chưa đủ tuổi thành niên thì bạn sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.

Trường hợp 2: Người chưa thành niên dùng vũ lực, hoặc các thủ đoạn khác để giao cấu trái ý muốn của Người chưa thành niên:

Trường hợp này của bạn thuộc quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự về Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi:

Điều 142: Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;

b) Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Có tính chất loạn luân;

b) Làm nạn nhân có thai;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

d) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;

đ) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

e) Phạm tội 02 lần trở lên;

g) Đối với 02 người trở lên;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Có tổ chức;

b) Nhiều người hiếp một người;

c) Phạm tội đối với người dưới 10 tuổi;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

đ) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

e) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm

Trường hợp 3:  Bạn dùng mọi thủ đoạn khiến Người chưa thành niên lệ thuộc mình hoặc đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu

Trường hợp này, thuộc quy định tại Điều 144 BLHS về Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Điều 144. Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

1. Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đang ở trong tình trạng lệ thuộc mình hoặc trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

d) Phạm tội hai lần trở lên;

Tại Điều 12 BLHS 2015 quy định về tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Điều 12. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.

2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.

Theo đó, nếu bạn đang ở độ tuổi từ 14 -16, nếu rơi vào khung phạm tội ở mức độ đất nghiêm trọng (mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù) với các tội danh vừa phân tích ở trên thì cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn nếu đã trên 16 tuổi thì phải chịu trách nhiệm với mọi loại tội phạm hành vi của mình đủ căn cứ cấu thành.

Việc quan hệ với người chưa thành niên được pháp luật Việt Nam quy định rõ và nghiêm. Để tránh những sự việc ngoài ý muốn cũng như hiểu được về hành vi của mình, Luật Hùng Sơn tổng hợp các quy định mới nhất gửi đến bạn đọc tham khảo. Cần hỗ trợ thêm về mặt pháp lý hoăc thủ tục, mời bạn liên hệ Tổng Đài Tư Vấn Luật hình sự 19006518 của Luật Hùng Sơn chúng tôi.

>>> Tội hiếp dâm người dưới 18 tuổi

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn