logo

Đánh người gây thương tích rồi bỏ trốn có thể ngồi tù chung thân

Đánh người gây thương tích? Mọi công dân đều có quyền sống, quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, thân thể, quyền được bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần. Điều này được quy định xuyên suốt trong hệ thống pháp luật từ Hiến pháp, các Bộ luật và các văn bản pháp luật khác. Hành vi cố ý gây thương tích được cụ thể hóa trong Bộ Luật Hình sự năm 2017, hành vi nào sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự? Hành vi đánh người gây thương tích rồi bỏ trốn phải chịu hình phạt như thế nào?

Quảng cáo

Đánh người gây thương tích phạm tội gì?

Pháp luật bảo vệ các quyền con người, quyền công dân thông qua hệ thống pháp luật. Tôn trọng sức khỏe, tính mạng, danh dự và nhân phẩm là trách nhiệm của mọi công dân. Do đó, hành vi xâm hại đến tính mạng, thân thể, sức khỏe của người khác là hành vi trái pháp luật.

Cụ thể, đối với hành vi Đánh người gây thương tích được hiểu là hành vi được thực hiện với lỗi cố ý, nhằm xâm hại đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người khác. Bộ luật hình sự năm 2017 quy định:

“Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”

đánh người gây thương tích rồi bỏ trốn

Đánh người gây thương tích rồi bỏ trốn phải chịu hình phạt như thế nào?

a) Trách nhiệm hình sự

Theo quy định Điều 134, Bộ luật Hình sự 2017 về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Theo đó các chế tài với tội phạm này như sau:

Khung thứ nhất: Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm, đối với các hành vi cố ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp của khoản này thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Cụ thể:

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;

b) Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm;

c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình;

đ) Có tổ chức;

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

g) Trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

h) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do được thuê;

i) Có tính chất côn đồ;

k) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

Khung thứ hai: Phạt tù từ 02 năm đến 06 năm căn cứ vào tỷ lệ tổn hại cơ thể để xác định:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 % đến 60%;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30%;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

Khung thứ ba: Phạt tù từ 05 năm đến 10 năm căn cứ vào tỷ lệ tổn hại cơ thể để xác định:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều này;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 % đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

Khung thứ tư: Phạt tù từ 07 năm đến 14 năm căn cứ vào tỷ lệ tổn hại cơ thể để xác định:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích làm biến dạng vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61 % trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

Khung thứ năm: Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Làm chết 02 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

Đối với trường hợp có hành vi chuẩn bị vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, a-xít nguy hiểm, hóa chất nguy hiểm hoặc thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm nhằm gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Quảng cáo

Ngoài ra, hành vi bỏ trốn sau khi gây thương tích cho người khác có thể gồm hai trường hợp: Một là bỏ trốn ngay khi gây thương tích nhưng không bỏ trốn khỏi địa phương nơi xảy ra hành vi cố ý gây thương tích; Hai là người phạm tội sau khi gây thương tích do lo sợ hành vi bị phát giác nên đã bỏ trốn khỏi địa phương, trốn tránh cơ quan điều tra.

Trường hợp thứ hai có thể là căn cứ để cơ quan tố tụng tiến hành truy nã bị can, theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

“Điều 231. Truy nã bị can

1. Khi bị can trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu thì Cơ quan điều tra phải ra quyết định truy nã bị can.

2. Quyết định truy nã ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của bị can, đặc điểm để nhận dạng bị can, tội phạm mà bị can đã bị khởi tố và các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 132 của Bộ luật này; kèm theo ảnh bị can (nếu có).

Quyết định truy nã bị can được gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp và thông báo công khai để mọi người phát hiện, bắt người bị truy nã.

3. Sau khi bắt được bị can theo quyết định truy nã thì Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã phải ra quyết định đình nã. Quyết định đình nã được gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp và thông báo công khai.”

b) Trách nhiệm dân sự:

Bên cạnh việc phải chịu trách nhiệm hình sự, hành vi đánh người gây thương tích rồi bỏ trốn còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với nạn nhân. Xác định thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm được quy định trong Bộ Luật dân sự năm 2015 như sau:

“Điều 590. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.”

“Điều 591. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm

1. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:

a) Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này;

b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

c) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.”

Như vậy, hành vi đánh người gây thương tích là hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe người khác cần được lên án và trừng trị thích đáng. Hành vi đánh người gây thương tích rồi bỏ trốn có thể phải đối diện với mức hình phạt tù chung thân, và phải chịu trách nhiệm bối thường thiệt hại bằng vật chất do xâm phạm sức khỏe, tính mạng của người khác.

Nếu cần tư vấn và giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ tới Tổng đài 1900.6518 của Luật Hùng Sơn để được lắng nghe và giải quyết.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải
  • Cho e hỏi là e có làm với 1 anh cùng công ty nhưng a này có xích mích xong doạ đánh bạn em thì lúc ra cổng e có đánh anh đấy và bị cào xước nhẹ đi giám định thì bị 8% thương tích. Vậy cho e hỏi là e sẽ bị sử lý phạt hành chính hay như nào ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn