Giải quyết tranh chấp lao động tập thể như thế nào?

Tranh chấp lao động tập thể? Giải quyết tranh chấp lao động tập thể ra sao? Hãy cùng Luật Hùng Sơn tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây nhé.

Quảng cáo

Tranh chấp lao động tập thể là gì?

Tranh chấp lao động tập thể là loại tranh chấp lao động pháp sinh từ tập thể lao động khi có yêu cầu xác lập các điều kiện lao động mới tốt hơn so với những quy định của pháp luật về lao động, thỏa ước lao động tập thể hay nội quy lao động hoặc là các quy chế, thỏa thuận hợp pháp khác trong quá trình thương lượng giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động.

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể là gì?

Căn cứ theo Điều 191 Bộ luật lao động năm 2019 quy định thì Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể gồm:

  • Một là, Hòa giải viên lao động;
  • Hai là, Hội đồng trọng tài lao động;
  • Ba là, Tòa án nhân dân.

Tranh chấp lao động tập thể về quyền sẽ phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi có yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc là Tòa án giải quyết.

Căn cứ Điều 195 Bộ luật lao động 2019 quy định thì thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích gồm có:

  • Một là, Hòa giải viên lao động;
  • Hai là, Hội đồng trọng tài lao động.

Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích phải được tiến hành giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu đến Hội đồng trọng tài lao động giải quyết hoặc là thực hiện thủ tục đình công.

Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể như thế nào?

Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể trải qua các bước sau:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc tính kể từ ngày hòa giải viên lao động nhận được yêu cầu từ bên yêu cầu về việc giải quyết tranh chấp hoặc là từ cơ quan quy định tại khoản 3 Điều 181 của Bộ luật lao động năm 2019, hòa giải viên lao động phải kết thúc quá trình hòa giải.

Tại phiên họp hòa giải này, phải có mặt của cả hai bên tranh chấp. Các bên tranh chấp được ủy quyền cho người khác tham gia phiên họp hòa giải trên.

Hòa giải viên lao động phải chịu trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các bên trong quá trình thương lượng để giải quyết tranh chấp lao động.

Nếu như các bên thỏa thuận được, hòa giải viên lao động tiến hành lập biên bản hòa giải thành.

Quảng cáo

Nếu như các bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động phải đưa ra phương án hòa giải để các bên cùng xem xét. Trường hợp các bên chấp nhận phương án hòa giải thì hòa giải viên lao động tiến hành lập biên bản hòa giải thành.

Trường hợp phương án hòa giải mà không được chấp nhận hoặc là có bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt mà không có lý do chính đáng thì hòa giải viên lao động sẽ lập biên bản hòa giải không thành.

Bản sao của biên bản hòa giải thành hoặc là hòa giải không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn là 01 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản.

Đối với Tranh chấp lao động tập thể về quyền

Trường hợp một trong hai bên không thực hiện những thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành thì bên kia được quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc là Tòa án giải quyết.

Đối với tranh chấp được quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 179 của Bộ luật Lao động 2019 này mà xác định có hành vi vi phạm pháp luật thì hòa giải viên lao động sẽ lập biên bản và chuyển hồ sơ, các tài liệu đến cơ quan có thẩm quyền xem xét và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp hòa giải không thành hoặc hết thời hạn hòa giải căn cứ tại khoản 2 Điều 188 của Bộ luật trên mà hòa giải viên lao động không tiến hành thủ tục hòa giải thì các bên tranh chấp có quyền lựa chọn một trong những phương thức sau để giải quyết tranh chấp:

  • Yêu cầu đến Hội đồng trọng tài lao động giải quyết;
  • Yêu cầu đến Tòa án giải quyết.

Đối với Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

Đối với hòa giải thành, biên bản hòa giải thành phải ghi nhận đầy đủ nội dung các bên đã đạt được thỏa thuận, phải có chữ ký của các bên tranh chấp và hòa giải viên lao động. Biên bản hòa giải thành sẽ có giá trị pháp lý như là thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp.

Đối với hòa giải không thành hoặc là hết thời hạn hòa giải căn cứ tại khoản 2 Điều 188 của Bộ luật này mà hòa giải viên lao động không tiến hành thủ tục hòa giải hoặc một trong các bên không thực hiện đúng thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành thì các bên tranh chấp có quyền lựa chọn một trong những phương thức sau để giải quyết tranh chấp:

  • Yêu cầu đến Hội đồng trọng tài lao động giải quyết;
  • Tổ chức đại diện người lao động có quyền thực hiện thủ tục để đình công.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hùng Sơn về nội dung Giải quyết tranh chấp lao động tập thể. Hi vọng với những chia sẻ trên, bạn đã tìm được những thông tin hữu ích cho mình. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn vấn đề pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ tổng đài 19006518 để được trợ giúp.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn