Mẫu sổ đăng ký cổ đông, mẫu sổ cổ đông là gì?

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 19-08-2021 |
  • Biểu mẫu , |
  • 4516 Lượt xem

Mẫu sổ đăng ký cổ đông 2021, sổ cổ đông, sổ đăng ký cổ đông theo luật doanh nghiệp 2020, mẫu sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, mẫu sổ cổ đông, mẫu sổ đăng ký cổ đông, sổ đăng ký cổ đông, mẫu sổ cổ đông công ty cổ phần, soổ cổ đông, mẫu sổ theo dõi cổ đông góp vốn, sổ đăng ký cổ đông là gì.

Quảng cáo

Sổ đăng ký cổ đông hay sổ cổ đông là văn bản chứng thực quyền sở hữu cổ phần của một công ty bất kỳ. Vậy nội dung được ghi trong sổ này có quy định thế nào? Mẫu sổ đăng ký cổ đông mới nhất 2021 là gì? Luật Hùng Sơn sẽ giải đáp trong bài viết này nhé!

Yêu cầu nội dung trong sổ đăng ký cổ đông

Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì sổ đăng ký cổ đông cần các nội dung chủ yếu sau:

  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
  • Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
  • Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;
  • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;
  • Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

=> Tham khảo: Mẫu biên bản Họp Hội Đồng Quản Trị công ty Cổ Phần

Mẫu sổ đăng ký cổ đông mới nhất


CÔNG TY CỔ PHẦN………….

Số: 02/SCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….. ngày … tháng … năm 202…

 

SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

(Lần thứ ……..)

Công ty cổ phần ………………..đã lập sổ đăng ký cổ đông với các nội dung sau đây:

1. Tên công ty:

Công ty Cổ phần……………………………………………………

Mã số doanh nghiệp:……………..………………………………

Trụ sở chính:………………………..………………………………

2. Vốn điều lệ:                           VNĐ 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần

Tổng số cổ phần:                        cổ phần

Loại cổ phần

– Cổ phần phổ thông:                   cổ phần (Bằng chữ:                  ) tương ứng với                đồng (Bằng chữ:                  );

– Cổ phần ưu đãi0 cổ phần (không cổ phần);

– Cổ phần khác: 0 cổ phần (không cổ phần)

Quảng cáo

Tổng số cổ phần đã bán của từng loại:                  cổ phần (Bằng chữ:            ), trong đó:

– Cổ phần phổ thông:                            cổ phần (Bằng chữ:            );

– Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần (không cổ phần);

– Cổ phần khác: 0 cổ phần (không cổ phần)

3. Thông tin cổ đông:

STT

Tên cổ đông

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu

Quốc tịch

Địa chỉ

thường trú

Tổng số cổ phần đã mua

Số; ngày cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Ghi chú

Cổ phần phố thông

Cổ phần khác

Giá trị CP (đơn vị tính: VNĐ)

Số lượng

Ngày góp đủ vốn

Số lượng

Ngày góp đủ vốn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Nguyễn Thị A

2

3

4

Công ty cổ phần ……………. đã lập Sổ đăng ký cổ đông lần thứ …….. vào ngày …../…./20…… Sổ Đăng ký cổ đông này sẽ được lưu tại trụ sở Công ty.

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác và trung thực của nội dung thông báo này.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

 

 

NGUYỄN VĂN A

 

Những quy định về số đăng ký cổ đông cần nắm rõ

Sổ đăng ký cổ đông là loại giấy tờ rất quan trọng đối với công ty. Cũng vì vậy, loại giấy tờ này cũng có những quy định cụ thể. Cùng đọc những thong tin dưới đây xem đó là những quy định nào nhé!

Khi nào phải lập sổ đăng ký cổ đông

Căn cứ theo Điều 121 của Luật Doanh Nghiệp 2014, thời điểm công ty phải lập  đăng ký cổ đông là từ sau khi công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Có được thay đổi nội dung trong sổ đăng ký cổ đông không?

Trong trường hợp có phát sinh thay đổi nội dung của sổ cổ đông như chuyển nhượng cổ phần, chào bán, tặng cổ phần… thì tất cả những thông tin đó đều phải được ghi vào trong sổ đăng ký này.

Đối với việc thực hiện chào bán cổ phần cho cố đông hiện hữu, các thông tin liên quan đến cổ đông cũng phải được ghi lại vào sổ để chứng thực quyền sở hữu cổ phần của cổ đông đó.

Bên phía công ty có trách nhiệm phải cập nhật liên tục những thay đổi trong sổ  ngay cả khi có trường hợp chuyển nhượng cổ phần. Bởi người được  cổ phần sẽ chỉ trở thành cổ đông của công ty tính từ thời điểm những thông tin của họ được ghi chép đầy đủ vào sổ đăng ký.

Quá trình quản lý, lưu thông tin trong sổ đăng ký cổ đông thường được cập nhật liên tục, chính xác và đầy đủ từ khi công ty thành lập cho đến khi bị phá sản hoặc giải thể.

Người quản lý sổ đăng ký cổ đông là ai?

Sổ đăng ký cổ đông thường được lưu tại trụ sở chính của công ty, hoặc được lưu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán. Mọi cổ đông đều có quyền tra cứu, kiểm tra, trích lục hoặc sao chép nội dung của sổ đăng ký cổ đông khi đang trong giờ làm việc của công ty hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Có cần phải thông báo lập sổ đăng ký cổ đông?

Theo như quy định của Luật Doanh Nghiệp, sổ đăng ký cổ đông là một dạng văn bản hoặc tập dữ liệu điện tử, hoặc tồn tại dưới cả hai dạng này. Ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty sẽ phải lập và lưu giữ sổ.

Pháp luật hiện nay không đưa ra quy định về việc có phải thông báo lập sổ đăng ký cổ đông với nhà nước. Vì vậy, hoạt động lập và lưu trữ sổ chỉ mang tính chất nội bộ, nhằm mục đích phục vụ công tác lý của doanh nghiệp. Mỗi khi cổ đông có sự thay đổi về địa chỉ thường trú thì cần phải thông báo lại cho công ty để công ty cập nhật lại thông tin vào sổ.

Trên đây, Luật Hùng Sơn đã gói gọn những thông tin cơ bản nhất về quy định của mẫu sổ đăng ký cổ đông. Nếu như quý độc giả còn có điều gì thắc mắc, vui lòng liên hệ theo số Hotline 1900 6518 để được giải đáp nhé!

5/5 - (5 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn