logo

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 07-11-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1443 Lượt xem

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị là mẫu biên bản được lập ra khi có cuộc họp hội đồng quản trị của công ty cổ phần được diễn ra. Mẫu biên bản ghi lại mục đích, chương trình và nội dung họp, diễn biến của cuộc họp, chủ tọa cuộc họp, Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp, những ý kiến thảo luận của các thành viên, biểu quyết bỏ phiếu…

Quảng cáo

CÔNG TY CỔ PHẦN…

 —————–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

Số: ……………….

……………., ngày…..tháng…..năm…..

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ……..

 ( V/v ………………..)

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN …………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở công ty: ………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………….. Fax: ………………………………………………………………

Hội đồng quản trị Công ty Cổ …………… tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông …………………………………………………………………………………………………………….

Chủ toạ cuộc họp: Ông ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Thư ký cuộc họp: Bà …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Ông Nguyễn Văn A – Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị

2. Ông Nguyễn Văn B – Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị

3. Bà Nguyễn Thị C – Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị

4. Ông Nguyễn Văn D – Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp Hội đồng quản trị: …………………………………………………………………………………………………

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Chủ toạ cuộc họp, Ông Nguyễn Văn A đọc dự thảo Quyết định …………………… với nội dung cụ thể như sau:

Quảng cáo

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

II. Thảo luận.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

III. Biểu quyết

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể của dự thảo Quyết định

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tán thành: 100% cổ đông dự họp tán thành tương đương 100% phiếu biểu quyết.

Không tán thành: không

Ý kiến khác: không

Biên bản này được đọc lại tại Đại hội và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc …… giờ cùng ngày.

CHỦ TOẠ

THƯ KÝ

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn