Mẫu hợp đồng cho ở nhờ tạm trú, văn bản cho ở nhờ

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 10-08-2021 |
  • Biểu mẫu , |
  • 7146 Lượt xem

Hợp đồng cho ở nhờ, mẫu hợp đồng cho ở nhờ tạm trú, hợp đồng ở nhờ, mẫu hợp đồng cho ở nhờ nhà, hợp đồng cho ở nhờ nhà, mẫu hợp đồng ở nhờ nhà, mẫu hợp đồng cho ở nhờ và nhập hộ khẩu, mẫu đơn xin ở nhờ, văn bản cho ở nhờ, hợp đồng cho ở nhờ nhà và nhập hộ khẩu, giấy cho ở nhờ, văn bản cho ở nhờ nhà, mẫu giấy cam kết cho ở nhờ nhà, mẫu hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà, mẫu giấy cho ở nhờ nhà, văn bản đồng ý cho ở nhờ, mẫu giấy xác nhận cho ở nhờ, mẫu hợp đồng ở nhờ, Luật Hùng Sơn giải đáp như sau:

Hiện nay, khi nhu cầu về nhà ở ngày càng tăng cao thì những giao dịch liên quan đến nhà ở ngày càng nhiều, một trong số đó là hợp đồng cho ở nhờ nhà ở. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Tham khảo: Nên hay không nên sử dụng dịch vụ soạn thảo Hợp đồng của Luật sư??


tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG

CHO Ở NHỜ NHÀ

        Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 20…

Chúng tôi gồm có:

Bên cho ở nhờ nhà: (Gọi tắt là bên A):

+ Họ và tên:……………………………………………………… SN: ………………………..

Có hộ khẩu thường trú tại:……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Là chủ hộ (hoặc chủ nhà):………………………………………………………………………

        Bên mượn ở nhờ nhà : (Gọi tắt là bên B) :

+ Họ và tên :………………………………………… SN :……. CMND :…………………..

Có hộ khẩu thường trú tại :…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Hiện nay đang ở tại :……………………………………………………………………………..

Hai bên tự nguyện thỏa thuận và thống nhất như sau :

Bên A đồng ý cho bên B được ở nhờ nhà.

Tại :…………………………………………………………………………………………………..

Quận : ………………………………………………………. Từ ngày :…………………………

Bên B gồm có : ………… nhân khẩu được ở nhờ : ………… m nhà.

Bên B chỉ được quyền ở và nhập hộ khẩu vào địa chỉ nhà bên A, bên B không được tranh chấp nhà, yêu cầu gì về tài sản của bên A.

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau và mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN Ở NHỜ NHÀ (BÊN B)                                                                                                        BÊN CHO Ở NHỜ NHÀ (BÊN A)

         (ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                                         (ký, ghi rõ họ tên)

4.5/5 - (6 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn