logo

Hợp đồng cho ở nhờ nhà ở

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 01-01-2021 |
  • Biểu mẫu , |
  • 103401 Lượt xem

Hiện nay, khi nhu cầu về nhà ở ngày càng tăng cao thì những giao dịch liên quan đến nhà ở ngày càng nhiều, một trong số đó là hợp đồng cho ở nhờ nhà ở. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Tham khảo: Nên hay không nên sử dụng dịch vụ soạn thảo Hợp đồng của Luật sư??


tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG

CHO Ở NHỜ NHÀ

        Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 20…

Chúng tôi gồm có:

Bên cho ở nhờ nhà: (Gọi tắt là bên A):

+ Họ và tên:……………………………………………………… SN: ………………………..

Có hộ khẩu thường trú tại:……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Là chủ hộ (hoặc chủ nhà):………………………………………………………………………

        Bên mượn ở nhờ nhà : (Gọi tắt là bên B) :

+ Họ và tên :………………………………………… SN :……. CMND :…………………..

Có hộ khẩu thường trú tại :…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Hiện nay đang ở tại :……………………………………………………………………………..

Hai bên tự nguyện thỏa thuận và thống nhất như sau :

Bên A đồng ý cho bên B được ở nhờ nhà.

Tại :…………………………………………………………………………………………………..

Quận : ………………………………………………………. Từ ngày :…………………………

Bên B gồm có : ………… nhân khẩu được ở nhờ : ………… m nhà.

Bên B chỉ được quyền ở và nhập hộ khẩu vào địa chỉ nhà bên A, bên B không được tranh chấp nhà, yêu cầu gì về tài sản của bên A.

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau và mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN Ở NHỜ NHÀ (BÊN B)                                                                                                        BÊN CHO Ở NHỜ NHÀ (BÊN A)

         (ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                                         (ký, ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

Hotline
Top
Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Developed by Tiepthitute