logo

Mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện mới nhất

  • Luật sư Luyện Ngọc Hùng |
  • 06-02-2024 |
  • Biểu mẫu , |
  • 146 Lượt xem

Mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện mới nhất được viết như thế nào và có những mục gì, cùng Luật Hùng Sơn theo dõi bài viết dưới đây để làm rõ vấn đề này.

H2: Mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện là gì?

Quảng cáo

Mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện là mẫu biên bản được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền lập ra nhằm mục đích xác nhận về việc đã nhận đơn khởi kiện của các tổ chức hay cá nhân. Mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện phải nêu rõ Toà án nhân dân nhận đơn khởi kiện, thông tin cá nhân hay tổ chức nộp đơn khởi kiện, xác nhận của cơ quan Nhà nước về việc đã nhận đơn khởi kiện,… Mẫu được b an hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
H2: Mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày…… tháng …… năm……

GIẤY XÁC NHẬN

ĐÃ NHẬN ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi:(2)

Địa chỉ: (3)

Nơi làm việc: (4)

Số điện thoại: ……; số fax:……..(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …… (nếu có)

Toà án nhân dân … đã nhận được đơn khởi kiện đề ngày ……. tháng ….. năm……….. của(5)

nộp trực tiếp (hoặc do tổ chức dịch vụ bưu chính chuyển đến) ngày……. tháng….. năm

Về việc yêu cầu Toà án giải quyết (ghi tóm tắt các yêu cầu trong đơn khởi kiện)

Toà án nhân dân………. sẽ tiến hành xem xét đơn khởi kiện theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Nơi nhận:

– Người khởi kiện;

– Lưu hồ sơ vụ án.

CHÁNH ÁN (6)

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


H2: Hướng dẫn soạn thảo mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện

(1) Ghi tên Toà án nhân dân nhận đơn khởi kiện; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2), (3) và (4) Nếu là cá nhân, thì ghi họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc của  người khởi kiện; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức khởi kiện (ghi theo đơn khởi kiện). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A).

(5) Nếu là cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm (2) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: của Ông; của Bà;…); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2).

Quảng cáo

(6) Trường hợp Chánh án phân công người có thẩm quyền ký thay, ký thừa lệnh, ký thừa ủy quyền thì người đó ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu Tòa án.


H2: Quy định về chủ thể có quyền khởi kiện vụ án dân sự

Theo Điều 186 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về Quyền khởi kiện vụ án có nội dung như sau:

“Điều 186. Quyền khởi kiện vụ án

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.”

Theo đó, ta nhận thấy các chủ thể ở đây được hiểu là các chủ thể được phép tham gia vào quan hệ pháp luật tố tụng dân sự (Gọi là người khởi kiện), bao gồm hai loại là cá nhân và cơ quan tổ chức.

Người khởi kiện phải đáp ứng được đầy đủ hai yêu cầu cơ bản như sau:

Thứ nhất: Người khởi kiện phải có quyền khởi kiện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Thứ hai: Người khởi kiện phải có năng lực hành vi tố tụng dân sự, cụ thể như sau:

– Người khởi kiện vụ án dân sự là cá nhân:

+ Người khởi kiện vụ án dân sự là cá nhân cần có năng lực hàng vi tố tụng dân sự:

Trong trường hợp cá nhân tự mình thực hiện việc khởi kiện nhằm mục đích để bảo vệ lợi ích của chính mình, nói cách khác cá nhân khởi kiện là nguyên đơn thì phải đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự.

Trong trường hợp cá nhân có đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự nhưng không muốn tự mình khởi kiện có thể làm giấy ủy quyền cho một người khác có năng lực hành vi thay mình khởi kiện (trừ việc ly hôn).

Trong trường hợp cá nhân không thể tự mình khởi kiện vì không có đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự thì việc khởi kiện phải thông qua người đại diện theo pháp luật.

+ Người khởi kiện vụ án dân sự phải có quyền khởi kiện:

Cá nhân khởi kiện được xem là có quyền khởi kiện khi họ là người có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, tranh chấp. Trên thực tế, để tránh trường hợp các cá nhân khởi kiện một cách bừa bãi trong khi bản than vốn không hề bị xâm hại về quyền, lợi ích hợp pháp mà chỉ muốn khởi kiện để hạ thấp uy tín, danh dự của những chủ thể khác hoặc cá nhân cho rằng quyền lợi của mình bị xâm hại nhưng trên thực tế không phải như vậy, nói cách khác, để chứng minh được quyền khởi kiện của mình, người khởi kiện phải nộp kèm theo đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ ban đầu (Điều 165).

– Người khởi kiện vụ án dân sự là cơ quan, tổ chức:

+ Người khởi kiện vụ án dân sự là cơ quan, tổ chức cần có năng lực hành vi tố tụng dân sự:

Đối với cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân, việc khởi kiện được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật của pháp nhân (thường là người đứng đầu pháp nhân: Đối với pháp nhân công, người đứng đầu pháp nhân được quy định trong quyết định thành lập, đối với pháp nhân là doanh nghiệp, người đại diện được quy định theo điều lệ) hoặc người được người đại diện theo pháp luật của pháp nhân ủy quyền (thông qua giấy ủy quyền).

Đối với cơ quan, tổ chức không có tư cách pháp nhân, chỉ được xem là đáp ứng yêu cầu chủ thể trong những trường hợp nhất định, tùy từng văn bản

Một tổ chức được công nhận là có tư cách pháp nhân khi có đầy đủ các điều kiện sau đây: Được thành lập hợp pháp; Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó; Nhân danh chính mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

+ Người khởi kiện vụ án dân sự là cơ quan, tổ chức có quyền khởi kiện:

Trong trường hợp cơ quan, tổ chức khởi kiện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì phải chứng minh quyền, lợi ích của mình bị xâm phạm, tranh chấp.

Đối với trường hợp khởi kiện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; khởi kiện để yêu cầu Tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Được xem là có quyền khỏi kiện khi cơ quan, tổ chức chứng minh được việc khởi kiện thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Mặt khác, chứng minh được quyền, lợi ích hợp pháp của những chủ thể nêu trên bị xâm phạm. Tương tự như với ban đầu chứng minh năng lực chủ thể khởi kiện, lợi ích nhà nước, lợi ích công cộng… đã bị xâm phạm.

Trên đây là những vấn đề liên quan tới Mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện mới nhất mà Luật Hùng Sơn gửi đến quý bạn đọc. Cần hỗ trợ chi tiết liên hệ hotline 19006518 để được tư vấn kịp thời.

Vui lòng đánh giá!
Luật sư Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn