Giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc mới nhất

 • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
 • 02-08-2022 |
 • Biểu mẫu , |
 • 2235 Lượt xem

Giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc? Người nộp thuế cần cung cấp văn bản ủy quyền đăng ký người phụ thuộc cho doanh nghiệp/tổ chức khi thực hiện đăng ký người phụ thuộc qua đây. Vậy mẫu giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc hiện nay như thế nào? Có quy định gì không? Xem ngay bài viết sau để biết chi tiết.

ủy quyền đăng ký người phụ thuộc

Đăng ký người phụ thuộc có được ủy quyền không?

Theo quy định tại Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC người phụ thuộc được hiểu là người mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng.

Căn cứ vào khoản 10 điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BTC khi thực hiện đăng ký người phụ thuộc người nộp thuế có thể thực hiện theo 2 cách sau:

 • Tự đăng ký NPT với cơ quan thuế
 • Ủy quyền cho cơ quan tổ chức trả thu nhập đăng ký NPT

Từ các quy định trên có thể thấy bạn hoàn toàn có thể ủy quyền đăng ký người phụ thuộc cho cơ quan/doanh nghiệp trả thu nhâp.

Quy định về giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc

Giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc là giấy tờ bắt buộc phải có công ty mới thực hiện quyết toán thuế thay cho người lao động. Do đó cần đảm bảo các điều kiện sau:

Nội dung của văn bản ủy quyền

Nội dung của văn bản ủy quyền cần đảm bảo không được trái với những nguyên tắc cơ bản đã được ghi nhận tại Điều 3 của Bộ luật Dân sự năm 2015 như:

 • Đảm bảo sự bình đẳng và không được phân biệt đối xử;
 • Đảm bảo sự tự do, tự nguyện cam kết thỏa thuận;
 • Các cam kết, thỏa thuận không vi phạm các điều cấm của pháp luật và không trái với đạo đức xã hội;
 • Việc xác lập, thực hiện hay chấm dứt ủy quyền được thực hiện một cách thiện chí, trung thực;
 • Việc cam kết, thỏa thuận không xâm phạm đến lợi ích của quốc gia, của dân tộc hay lợi ích công cộng, các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân/tổ chức khác;
 • Tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện/thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình.

Hình thức của văn bản ủy quyền

Theo quy định pháp luật hiện hành thì hình thức của văn bản ủy quyền có thể theo quy định của pháp luật hoặc có thể do các bên thỏa thuận. Song, vấn đề này chưa được quy định một cách cụ thể. Thực tế hiện nay, một số trường hợp yêu cầu ủy quyền phải được lập thành văn bản và một số trường hợp yêu cầu văn bản ủy quyền phải được công chứng, chứng thực.

Vì vậy, tùy từng trường hợp mà Giấy ủy quyền phải được công chứng hoặc chứng thực thì mới có giá trị pháp lý. Đối với trường hợp ủy quyền quyết toán thuế thì hiện nay cơ quan thuế không yêu cầu văn bản ủy quyền phải được công chứng, chứng thực.

Mẫu giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc mới

Mẫu giấy ủy quyền số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày 12 tháng 01 năm 2021, tại Tòa nhà HPY, số 10 Phạm Hùng, Phường Mễ trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố A, chúng tôi gồm:

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Tôi là: HOÀNG VĂN A

CCCD số: 123456789 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 12/04/2017.

Mã số thuế: 122345677898

Nơi đăng ký HKTT: Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG MINH HẢI

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2123455677 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/06/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 13/06/2019.

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà HPY, số 10 Phạm Hùng, Phường Mễ trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Do ông: NGUYỄN VĂN C làm Tổng Giám đốc – Đại diện theo pháp luật

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

1. Phạm vi ủy quyền

Bên B được quyền thay mặt Bên A liên hệ Cục thuế thành phố Hà Nội để đăng thuế cho Bên A được quyền lập, nhận các văn bản, ký tên trên các giấy tờ cần thiết để giải quyết những vấn đề phát sinh trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

Hiện nay Bên A đang làm việc tại công ty cổ phần Hoàng Minh Hải – Bộ Phận: chuyên viên giám sát.

Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện các công việc sau đây:

Làm việc với Cục thuế thành phố Hà Nội để làm thủ tục đăng ký Người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo hướng dẫn tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC của Bộ tài chính. Với các thông tin của Người phụ thuộc cụ thể như sau:

Họ và tên Ngày sinh Quan

hệ

Số CCCD/ CMND

Thông tin trên giấy khai sinh 

(đối với các trường hợp không có CCCD/CMND)

Số nhà Xã/Phường Quận/

Huyện

Tỉnh/TP Quốc gia
 Hoàng Văn B  12/02/2020  Con ruột  15A  Mễ Trì  Nam Từ Liêm Thành phố Hà Nội Việt Nam

– Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ: từ tháng: 02/2020

2. Nghĩa vụ của các bên

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung sau đây:

2.1. Bên A cam kết chịu trách nhiệm cho Bên B đối với việc thực hiện những nội dung trong phạm vi được ủy quyền;

2.2. Bên B đảm bảo việc báo cáo cho Bên A về quá trình thực hiện công việc nêu trên;

2.3. Việc giao kết văn bản ủy quyền này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hay ép buộc;

2.4. Các bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong văn bản ủy quyền này.

3. Các nội dung khác

3.1. Các bên công nhận việc đã hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và những hậu quả pháp lý của việc giao kết văn bản ủy quyền này;

3.2. Các bên đã tự đọc Văn bản ủy quyền, hiểu và đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký vào Văn bản ủy quyền này

3.3. Văn bản ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký.

Thành phố Hà Nội ngày 01 tháng 03 năm 2021
BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy ủy quyền số 2

Mẫu giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế người phụ thuộc

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY ỦY QUYỀN

(Đăng ký người phụ thuộc)

Hôm nay, ngày 12 tháng 01 năm 2021, tại Tòa nhà HPY, số 10 Phạm Hùng, Phường Mễ trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố A, chúng tôi gồm:

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Tôi là: HOÀNG VĂN A

CCCD số: 123456789 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 12/04/2017.

Mã số thuế: 122345677898

Nơi đăng ký HKTT: Thôn Thượng, xã Yên Khánh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG MINH HẢI

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2123455677 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/06/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 13/06/2019.

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà HPY, số 10 Phạm Hùng, Phường Mễ trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Do ông: NGUYỄN VĂN C làm Tổng Giám đốc – Đại diện theo pháp luật

ĐIỀU 1: PHẠM VI VÀ NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện những công việc sau đây:

Bên B thay mặt Bên A làm việc với Cục thuế thành phố Hà Nội để thực hiện thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho Bên A với các thông tin của người phụ thuộc như sau:

Họ tên: Hoàng Văn B

Sinh ngày: 20/4/2020

Quan hệ với người nộp thuế: Con ruột

Với các thông tin trên Giấy khai sinh như sau:

Số:1122233 Quyển số: A3557

Nơi đăng ký khái sinh: Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ: 04/2020

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Các Bên chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung cam đoan sau đây:

 • Các Bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này;
 • Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.Việc giao kết Giấy ủy quyền này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc
 • Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này
 • Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký cho đến khi hoàn thành công việc được ủy quyền.
Thành phố Hà Nội ngày 01 tháng 03 năm 2021
BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Các giấy tờ kèm theo văn bản ủy quyền đăng ký người phụ thuộc

Ngoài Văn bản ủy quyền cho doanh nghiệp đăng ký người phụ thuộc người nộp thuế cần phải nộp các giấy tờ kèm theo như:

 • Người phụ thuộc quốc tịch Việt Nam: Bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân/ hộ chiếu còn hiệu lực/Giấy khai sinh đối với trường hợp dưới 14 tuổi.
 • Người phụ thuộc là người nước ngoài/người Việt Nam sống ở nước ngoài: Bản sao Hộ chiếu/Giấy khai sinh còn hiệu lực
 • Nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc trong vòng 3 tháng kể từ khi nộp tờ khai (Căn cứ vào Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC)

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc

Doanh nghiệp thực hiện đăng ký người phụ thuộc cho người lao động sẽ thực hiện thoe các bước sau:

 • Bước 1: Người nộp thuế sẽ nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc cho tổ chức/ doanh nghiệp trả thu nhập để làm căn cứ đăng ký thuế, tính giảm trừ cho người phụ thuộc.
 • Bước 2: Tổ chức/ doanh nghiệp chi trả thu nhập sẽ tổng hợp các hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc vào Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua tổ chức/doanh nghiệp chi trả thu nhập (được thực hiện theo mẫu số 20-ĐKT-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC của Bộ tài chính).
 • Bước 3: Tổ chức/ doanh nghiệp chi trả thu nhập sẽ nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc.

Trên đây là mẫu giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc mới nhất cùng những quy định kèm theo hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn. Nếu có bất cứ vướng mắc nào khác liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

 • CÔNG TY LUẬT TNHH HÙNG SƠN VÀ CỘNG SỰ
 • VP Hà Nội: Tầng 9, Handico Tower, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • VP HCM: Tầng 4, 26 Hoàng Kế Viêm, Phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
 • Website: luathungson.vn – luathungson.com
 • Email: info@luathungson.com
 • Hotline: 1900 6518
5/5 - (2 bình chọn)
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn