Hỗ trợ khám chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động được quy định thế nào?

Trong quá trình lao động, làm việc, không tránh khỏi những trường hợp người lao động sẽ mắc phải bệnh nghề nghiệp. Từ đó, pháp luật cũng quy định một số mức hỗ trợ khám chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động, đảm bảo cuộc sống và phần nào sức khỏe của người lao động, để họ có thể tiếp tục làm việc. Luật Hùng Sơn sẽ cung cấp một số quy định mới nhất để bạn đọc được hiểu hơn về điều kiện, mức hỗ trợ khám chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Quảng cáo

1. Điều kiện hỗ trợ khám chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Điều kiện để người sử dụng lao động có thể hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động, được quy định tại Điều 16 của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP như sau:

– Người lao động phải có thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có đủ từ 12 tháng trở lên, và cũng đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị được hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp.

– Người lao động đã được phát hiện bệnh nghề nghiệp ở tại các cơ sở khám, chữa bệnh nghề nghiệp.

Điều kiện để người lao động được hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp được quy định tại Điều 20 của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP như sau:

– Người lao động đã được chẩn đoán bị bệnh nghề nghiệp ở tại các cơ sở khám, chữa bệnh nghề nghiệp.

– Người lao động đã tham gia vào bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có đủ 12 tháng trở lên, và cũng đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị được hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp.

– Có tham gia vào bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian làm các công việc, làm nghề gây ra bệnh nghề nghiệp.

hỗ trợ khám chữa bệnh nghề nghiệp

2. Mức hỗ trợ khám chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Mức hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp sẽ được quy định tại Điều 17 của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP như sau:

– Mức hỗ trợ sẽ bằng 50% chi phí khám bệnh nghề nghiệp được tính theo biểu giá khám bệnh nghề nghiệp được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ở tại thời điểm người lao động khám bệnh nghề nghiệp sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả, và không được quá 800.000 đồng/người/lần khám.

– Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi một người lao động sẽ là 2 lần và trong một năm chỉ được nhận hỗ trợ kinh phí khám bệnh 1 lần.

Mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp sẽ được quy định tại Điều 21 của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP như sau:

– Mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp sẽ bằng 50% chi phí chữa bệnh nghề nghiệp được tính theo biểu giá chữa bệnh nghề nghiệp ở tại thời điểm người lao động chữa bệnh nghề nghiệp sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng sẽ không được quá 15.000.000 đồng/người.

– Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi một người lao động sẽ là 2 lần và trong một năm chỉ được nhận hỗ trợ kinh phí chữa bệnh 1 lần.

3. Thủ tục giải quyết hỗ trợ khám chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động

– Giải quyết hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp:

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp bao gồm các giấy tờ sau:

– Văn bản đề nghị được hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp, điền theo mẫu số 5 Phụ lục được ban hành kèm theo Nghị định số 88/2020/NĐ-CP.

– Bản sao có chứng thực của hồ sơ bệnh nghề nghiệp từ cơ sở khám chữa bệnh nghề nghiệp.

– Bản sao của chứng từ thanh toán các chi phí khám bệnh nghề nghiệp theo quy định pháp luật.

Quảng cáo

Trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp:

– Người sử dụng lao động sẽ nộp 1 bộ hồ sơ đến cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Trong thời hạn quy định 5 ngày làm việc, kể từ ngày đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đầy đủ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ, sau đó quyết định việc hỗ trợ và gửi quyết định này đến cho cơ quan Bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp mà không có hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng lao động, trong đó có nêu rõ lý do tại sao không hỗ trợ.

– Trong thời hạn quy định 5 ngày làm việc, kể từ ngày đã nhận quyết định hỗ trợ từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ phải có trách nhiệm chi trả kinh phí để hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp cho người sử dụng lao động hoặc là người lao động cần được hỗ trợ. Trong trường hợp mà không có chi trả theo quyết định thì phải trả lời bằng văn bản đến cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, trong đó có nêu rõ lý do tại sao không chi trả kinh phí.

– Giải quyết hỗ trợ chữa bệnh nghề nghiệp:

Hồ sơ xin đề nghị được hỗ trợ chữa bệnh nghề nghiệp:

– Văn bản đề nghị được hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động, điền theo mẫu số 07 Phụ lục được ban hành kèm theo Nghị định số 88/2020/NĐ-CP.

– Bản sao có chứng thực của hồ sơ xác định có mắc bệnh nghề nghiệp từ cơ sở khám chữa bệnh nghề nghiệp.

– Bản sao của giấy ra viện hoặc là trích sao hồ sơ bệnh án sau khi chữa bệnh nghề nghiệp.

– Bản sao của chứng từ thanh toán chi phí chữa bệnh nghề nghiệp.

Trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp:

– Người sử dụng lao động sẽ nộp 1 bộ hồ sơ đến cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Trong thời hạn quy định 5 ngày làm việc, kể từ ngày đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đầy đủ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ, sau đó quyết định việc hỗ trợ và gửi quyết định này đến cho cơ quan Bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp mà không có hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng lao động, trong đó có nêu rõ lý do tại sao không hỗ trợ.

– Trong thời hạn quy định 5 ngày làm việc, kể từ ngày đã nhận quyết định hỗ trợ từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ phải có trách nhiệm chi trả kinh phí để hỗ trợ chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động cần được hỗ trợ. Trong trường hợp mà không có chi trả theo quyết định thì phải trả lời bằng văn bản đến cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, trong đó có nêu rõ lý do tại sao không chi trả kinh phí.

Trên đây là các quy định mới nhất của pháp luật quy định về việc hỗ trợ khám chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Nếu như bạn đọc có còn thắc mắc nào khác về vấn đề trên đây hoặc là có vướng mắc về vấn đề pháp lý nào khác, hãy liên hệ ngay với Luật Hùng Sơn để nhận được sự hỗ trợ chi tiết và cụ thể.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn