Điều kiện tăng lương trước hạn của công chức

Tăng lương luôn là vấn đề được rất nhiều công chức quan tâm. Đặc biệt là gần đây, khi Thông tư 03/2021/TT-BNV chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2021. Vậy điều kiện tăng lương trước hạn của công chức là gì? Điều kiện này có gì thay đổi so với trước kia không? Trong khuôn khổ bài viết dưới đây của công ty Luật Hùng Sơn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các thông tin về vấn đề tăng lương này. Hy vọng bài viết này của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu hơn về vấn đề nâng bậc lương trước hạn.

Quảng cáo

Tăng lương trước hạn là gì?

Nâng lương trước hạn là cơ chế nhằm khuyến khích cán bộ, giáo viên, viên chức và công chức các cấp tích cực trong công tác và đạt thành tích tiêu biểu.Theo đó, cán bộ, viên chức, công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ mà chưa được xếp bậc lương cuối cùng trong chức danh hoặc trong ngạch thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa 12 tháng so với thời gian được quy định tại Điểm a, điểm b Khoản 1 Điều 7 Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

điều kiện tăng lương trước hạn của công chức

Điều kiện tăng lương trước hạn của công chức là gì?

Trường hợp nâng bậc lương trước thời hạn do công chức lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ

Công chức được nâng bậc lương trước thời hạn nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện được liệt kê sau đây:

Thứ nhất, đạt đủ 02 tiêu chuẩn sau:

– Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

– Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức cảnh cáo, khiển trách, cách chức, giáng chức.

Thứ hai, công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản.

Cách xác định thành tích để xét cho công chức nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc được quy định như sau:

– Thành tích để xét cho công chức tăng lương trước thời hạn được xác định dựa theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 4 năm gần nhất đối với các chức danh và các ngạch có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các chức danh và các ngạch có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Đối với các trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn rồi thì tất cả các thành tích mà công chức đạt được trước ngày có quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian 4 năm và 6 năm trên sẽ không được tính để thực hiện xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

– Việc xét tăng lương trước thời hạn cho công chức được căn cứ vào thành tích cao nhất mà công chức đó đạt được; nếu thành tích cao nhất của các công chức bằng nhau thì xét đến các thành tích khác. Trong trường hợp có nhiều công chức có thành tích như nhau thì thực hiện chế độ ưu tiên công chức theo quy chế tăng lương trước thời hạn của đơn vị, cơ quan.

Chẳng hạn bà Nguyễn Thị A, do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ nên từ ngày 01 tháng 01 năm 2010, bà A đã được tăng lương trước thời hạn từ bậc 3 hệ số lương 5,08 ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002) lên bậc 4 hệ số lương 5,42 ngạch chuyên viên chính. Đến ngày 01/8/2010 bà A được Chủ tịch nước ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2005 – 2009. Vì thành tích này của bà A được Chủ tịch nước ký sau ngày 01/01/2010 nên thành tích này được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho bà A vào lần sau.

Theo quy chế của đơn vị, cơ quan nơi công tác thì thành tích được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba để được xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật thì trong cùng ngạch không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn nên bà A vẫn chỉ được xét nâng bậc lương thường xuyên từ bậc 4 lên bậc 5 ngạch chuyên viên chính từ ngày 01/01/2013. Sau đủ 24 tháng giữ bậc 5 ngạch chuyên viên chính tức là đến ngày 01/01/2015, nếu bà A đủ điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc ở ngạch chuyên viên chính. Thì lúc này thành tích công tác của bà A trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/12/2015 và thành tích được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba vào ngày 01/8/2010 sẽ được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Thứ ba, công chức chưa xếp bậc lương cuối cùng trong chức danh hoặc trong ngạch và công chức còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Trường hợp nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức đã có thông báo nghỉ hưu

Điều kiện để tăng lương trước hạn đối với công chức đã có thông báo nghỉ hưu như sau:

Thứ nhất, trong thời gian giữ bậc công chức đã có thông báo nghỉ hưu đạt đủ 02 tiêu chuẩn:

– Tiêu chuẩn 1: Công chức được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

– Tiêu chuẩn 2: Công chức không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức cảnh cáo, khiển trách, cách chức, giáng chức.

Thứ hai, công chức chưa xếp bậc lương cuối cùng trong chức danh hoặc trong ngạch và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu, công chức còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

Quy định mới về nâng lương cán bộ công chức, viên chức

Từ ngày 15/8/2021, điều kiện về nâng bậc lương trước hạn đối với công chức, viên chức, cán bộ sẽ được áp dụng theo quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV và Thông tư 03/2021/TT-BNV, sửa đổi Thông tư 08/2013/TT-BNV, cụ thể như sau:

Thứ nhất, sửa đối tượng hưởng chế độ tăng lương 

Quảng cáo

Khoản 1 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV quy định, đối tượng tăng lương trước hạn là những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và trong các đơn vị sự nghiệp công lập  có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với công chức, cán bộ, viên chức và lực lượng vũ trang.

Thứ hai, thêm trường hợp tính xét nâng bậc lương thường xuyên

Khoản 2 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV bổ sung thêm trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên là thời gian công chức, cán bộ, người lao động và viên chức tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự. Như vậy, kể từ 15/8/2021, có tới năm trường hợp được tính vào thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên.

Thứ ba, bổ sung 4 khoảng thời gian không tính xét tăng lương

Khoản 3 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV bổ sung một số thời gian không được tính để xét tăng lương thường xuyên gồm:

– Thời gian tập sự (bao gồm cả trường hợp được hưởng 100% mức lương của chức danh nghề nghiệp viên chức tập sự, ngạch công chức).

– Thời gian công chức, cán bộ, người lao động và viên chức đào ngũ trong quá trình người này thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

– Thời gian thử thách với công chức, cán bộ, viên chức và người lao động mà bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Nếu thời gian này ít hơn thời gian mà công chức, cán bộ, viên chức và người lao động  bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên thì sẽ tính theo thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên.

– Thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

Thứ tư, thay đổi tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên

Cán bộ, công chức được nâng bậc lương thường xuyên nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Đủ thời gian giữ bậc trong chức danh hoặc trong ngạch ;

– Đạt đủ hai tiêu chuẩn trong suốt thời gian giữ bậc lương. Theo đó, điều kiện này được bổ sung, sửa đổi như sau:

Tiêu chuẩn Từ 15/8/2021 Trước 15/8/2021
Cán bộ, công chức
Tiêu chuẩn 1 Được đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên Được đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên;
Tiêu chuẩn 2 Không bị kỷ luật bằng một trong các hình thức: Cảnh cáo, khiển trách, cách chức, giáng chức. Không bị kỷ luật bằng một trong các hình thức: Cảnh cáo, khiển trách, cách chức, giáng chức.
Viên chức
Tiêu chuẩn 1 Được đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Được đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;
Tiêu chuẩn 2 Không bị kỷ luật bằng một trong các hình thức cảnh cáo, khiển trách, cách chức. Không bị kỷ luật bằng một trong các hình thức cảnh cáo, khiển trách, cách chức.

 

Thứ 5, quy định mới về thời gian xét tăng lương thường xuyên 

Về thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên của công chức,  cán bộ, viên chức và người lao động tại Thông tư 03/2021 cũng điều chỉnh nhiều quy định gồm:

Trước 15/8/2021 Từ 15/8/2021 trở đi
Kéo dài 12 tháng
– Cán bộ bị cách chức;

– Công chức bị cách chức hoặc giáng chức;

– Người lao động và viên chức bị cách chức

– Cán bộ bị cách chức;

– Công chức bị cách chức hoặc giáng chức;

– Viên chức và người lao động bị cách chức.

Kéo dài 06 tháng
– Công chức, cán bộ bị khiển trách hoặc cảnh cáo;

– Người lao động và viên chức bị kỷ luật cảnh cáo;

– Công chức, cán bộ, người lao động và viên chức không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm.

Trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao sẽ bị kéo dài 06 tháng.

– Công chức, cán bộ  và người lao động bị cảnh cáo hoặc khiển trách;

– Viên chức bị kỷ luật cảnh cáo;

– Công chức, cán bộ, người lao động và viên chức được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm.

Trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao sẽ bị kéo dài 06 tháng.

Kéo dài 03 tháng
Viên chức và người lao động bị khiển trách Viên chức bị khiển trách

Ngoài ra, Thông tư 03/2021/TT-BNV còn sửa đổi nhiều quy định về kéo dài thời gian nâng bậc lương trong một số trường hợp cụ thể sau đây:

STT Trước 15/8/2021 Từ 15/8/2021 trở đi

1

 

Vừa bị kỷ luật, vừa bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài nêu tại Bảng liền kề phía trên. Thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài nêu tại Bảng liền kề ở trên.
2 Bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ do bị kỷ luật bởi cùng một hành vi vi phạm
Không quy định Thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo hình thức kỷ luật tương ứng nêu tại Bảng trên.
3 Công chức, cán bộ, người lao động và viên chức là Đảng viên bị kỷ luật Đảng
– Thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Quy định số 181-QĐ/TW về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm (văn bản đã hết hiệu lực).

– Việc kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên được căn cứ vào hình thức xử lý kỷ luật do cơ quan quản lý công chức, cán bộ, viên chức và người lao động quyết định.

– Nếu đã có quyết định kỷ luật về hành chính: Thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật hành chính;

– Nếu không có quyết định kỷ luật về hành chính: Thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật Đảng tương ứng với các hình thức xử lý kỷ luật hành chính.

 

Thứ sáu, quy định mới về số lần được nâng bậc lương trước thời hạn

Không chỉ quy định về tăng lương thường xuyên mà Thông tư 03/2021/TT-BNV cũng tăng lương sửa đổi, bổ sung trước hạn do lập thành tích xuất sắc. Cụ thể, khoản 6 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV nêu rõ: Không thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn hai lần liên tiếp  do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo quy định này, thì vẫn không thực hiện nâng bậc lương trước hạn hai lần liên tiếp do lập thành tích xuất sắc nhưng quy định mới đã không còn phân biệt trong cùng chức danh hoặc cùng ngạch như quy định cũ mà chỉ quy định chung trong thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là những nội dung cơ bản giải đáp của công ty Luật Hùng Sơn cho vấn đề điều kiện tăng lương trước hạn của công chức. Vui lòng liên hệ tới Luật Hùng Sơn nếu bạn cần tư vấn và hỗ trợ. Tổng đài tư vấn pháp luật Luật Hùng Sơn: 1900.6518.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn