Chế độ thai sản cho giáo viên nữ mới nhất

Giáo viên là một trong những ngành cao quý trong xã hội và có những ưu đãi riêng khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Vậy khi giáo viên nghỉ hưởng chế độ thai sản có ưu đãi nào hay không. Chế độ thai sản cho giáo viên nữ mới nhất, Luật Hùng Sơn sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc về theo quy định hiện hành.

Quảng cáo

1. Giáo viên được hưởng những chế độ thai sản nào?

Điều kiện hưởng để hưởng chế độ thai sản đối với giáo viên cũng tương tự điều kiện để người lao động nữ được hưởng chế độ thai sản được quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm năm 2014 như sau:

 • Lao động nữ mang thai;
 • Lao động nữ sinh con;
 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
 • Người lao động nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
 • Lao động nữ đặt vòng tránh thai hoặc triệt sản;
 • Lao động nam đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Vậy để được hưởng chế độ thai sản thì giáo viên phải đóng bảo hiểm từ đủ 06 tháng trở lên và trong thời gian là 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, không cần phải đóng trong thời gian liên tục. Tuy nhiên giáo viên nữ không được nghỉ dưỡng sức trước khi sinh quá thời gian là 2 tháng.

Đối với trường hợp người lao động nữ là giáo viên đã đóng bảo hiểm xã hội trên 12 tháng, nếu như phải nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của các cơ sở khám và chữa bệnh có thẩm quyền thì sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội ít nhất là 03 tháng trong khoảng là 12 tháng trước khi sinh con.

Đối với lao động nữ là giáo viên không đóng đủ thời gian bảo hiểm xã hội là 06 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh hoặc nhận nuôi con nuôi thì sẽ được hưởng các chế độ khi khám thai, chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, mẹ chết sau khi sinh con sẽ được hưởng theo theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

chế độ thai sản cho giáo viên nữ

2. Chế độ thai sản cho giáo viên nữ nghỉ trùng với nghỉ hè

Căn cứ theo công văn 1125/NGCBQLGD 2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo thì trong trường hợp giáo viên nghỉ thai sản trong hè sẽ được giải quyết theo 2 phương án cụ thể là nghỉ bù hoặc được chi trả hỗ trợ do nghỉ trùng.

Phương án 1: giáo viên sẽ được nghỉ bù

Trong trường hợp giáo viên nghỉ thai sản trùng với thời gian hè thì sẽ được cơ sở giáo dục bố trí nghỉ bù căn cứ theo Điều 113 và Điều 114 của Bộ Luật lao động năm 2012. Thời gian nghỉ bù tính bằng ngày nghỉ hàng năm:

 • Trong trường hợp điều kiện làm việc bình thường thì người lao động sẽ được nghỉ là 12 ngày.
 • Trong trường hợp môi trường làm việc của người lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc khắc nghiệt sẽ được nghỉ là 14 ngày.
 • Trường hợp môi trường làm việc của người lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc điều kiện đặc biệt khắc nghiệt có trong danh mục của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội cùng Bộ Y tế quy định thì người lao động được nghỉ là 14 ngày.
 • Người lao động có thâm niên từ 5 năm trở lên thì cứ 5 năm sẽ được nghỉ thêm 1 ngày.

Như vậy, thời gian nghỉ bù thai sản sẽ do cơ sở giáo dục sắp xếp với giáo viên sao cho phù hợp với thời gian làm việc. Giáo viên có thể nghỉ bù một hoặc nghỉ nhiều lần nhưng sẽ phải thỏa thuận với quản lý của cơ sở.

Phương án 2: Chi trả tiền nghỉ hàng năm thay cho nghỉ bù

Trường hợp cơ sở giáo dục mà giáo viên đang thực hiện công tác không thể bố trí được thời gian nghỉ bù do yêu cầu đặc thù của công việc thì giáo viên sẽ được chi trả một khoản tiền thay thế và được hỗ trợ cho thời gian nghỉ bù đó. Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 của Thông tư 141/2011/TT-BTC thì mức chi trả phép năm được tính như sau:

 • Mức hỗ trợ thay thế cho thời gian nghỉ hàng năm sẽ được căn cứ theo quy chế riêng của từng đơn vị nhưng sẽ không quá mức lương làm thêm vào ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật theo quy định chung.
 • Mức chi trả sẽ được thanh toán 1 lần trong năm và sẽ không quá 1 tháng kể từ khi người lao động nghỉ việc.

Như vậy, chế độ nghỉ thai sản của giáo viên sẽ căn cứ theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đó là nghỉ thai sản thông thường và nghỉ dưỡng sức nếu sức khỏe của giáo viên đó không đảm bảo. Trong trường hợp giáo viên nghỉ thai sản trùng với lịch nghỉ hè thì sẽ được sắp xếp cho thời gian nghỉ bù hoặc sẽ được chi trả trợ cấp thay cho thời gian nghỉ trùng với hè. Căn cứ vào các thông tin này, giáo viên và các cơ sở giáo dục cần lưu ý để có thể hiểu và nắm rõ được quyền lợi khi sinh con và đảm bảo thời gian nghỉ cho mình đúng theo quy định của pháp luật.

3. Cách tính tiền thai sản cho giáo viên nữ

Giáo viên sẽ được hưởng chế độ thai sản theo mức hỗ trợ và mức hưởng cụ thể như sau:

Tiền trợ cấp một lần khi sinh con

Căn cứ theo Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định thì lao động nữ sinh con sẽ được hưởng mức trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại thời điểm tháng lao động nữ sinh con.

Trong trường hợp lao động nữ sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha sẽ được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Như vậy, giáo viên khi nghỉ thai sản sẽ được hưởng nhận trợ cấp một lần khi sinh bằng 2 lần mức lương cơ sở tại thời điểm sinh con.

Năm 2021, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng. Do vậy, mức trợ cấp một lần khi sinh còn sẽ là: 1.490.000 đồng x 2 = 2.960.000 đồng.

Nếu giáo viên nghỉ thai sản trùng thời gian lịch nghỉ hè và không được sắp xếp thời gian nghỉ bù thì sẽ được chi trả thêm tiền những ngày giáo viên đó không được nghỉ bù.

Tiền chế độ thai sản

Căn cứ Điều 39 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định thì mức hưởng chế độ thai sản của lao động nữ khi sinh con mỗi tháng sẽ bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng lao động đó đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Trong trường hợp người lao động có đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ thời gian 06 tháng thì sẽ được mức hưởng là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, đối với giáo viên sẽ được hưởng trợ cấp 6 tháng nghỉ sinh và mức hưởng một tháng bằng sẽ là 100% mức bình quân tiền lương tháng giáo viên đó đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản…. như sau:

Quảng cáo
Mức hưởng hàng tháng = 100% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian 06 tháng trước khi nghỉ việc

Ví dụ cụ thể như sau:

Cô A là giáo viên trường B, có tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2020 với mức lương đóng bảo hiểm xã hội là 7.000.000 đồng/tháng;

– Từ tháng 01/2021 đến tháng 03/2021, mức lương đóng bảo hiểm xã hội của cô A là 8.000.000 đồng/tháng.

– Tháng 04/2021, cô A nghỉ sinh con.

Như vậy, mức bình quân tiền tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi cô A nghỉ sinh con là 7,5 triệu đồng. Đây chính là mức hưởng chế độ thai sản hàng tháng của cô A.

Cô A nghỉ sinh trong vòng thời gian là 06 tháng, nên tổng số tiền thai sản cô A nhận được từ bảo hiểm xã hội trong thời gian này là = 7.500.000 đồng/tháng x 6 = 45.000.000 đồng. 

Tiền dưỡng sức sau sinh

Căn cứ theo Điều 41 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian là 30 ngày đầu làm việc mà sức khoẻ chưa được phục hồi thì sẽ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ. Thời gian để nghỉ dưỡng sức và phục hồi sức khoẻ sẽ được tính cụ thể như sau:

– Tối đa là 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

– Tối đa là 07 ngày đối với lao động nữ sinh mổ;

– Tối đa là 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Thời gian này sẽ bao gồm cả những ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hằng tuần.

Trong những ngày lao động nghỉ dưỡng sức, lao động sẽ được hưởng tiền trợ cấp tương ứng với mức mỗi ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Như vậy, đối với giáo viên thì cũng được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh như trên.

Ví dụ cụ thể: Cô A phải sinh đôi hai con. Ngày 28/01/2021, cô A hết thời gian nghỉ là 06 tháng thai sản nhưng do điều kiện sức khỏe chưa ổn định nên cô A đã xin nghỉ dưỡng sức. Căn cứ theo quy định cô A sẽ được nghỉ là 10 ngày với mức hưởng tiền dưỡng sức mỗi ngày sẽ là 447.000 đồng/ngày.

Do vậy, tổng tiền dưỡng sức mà cô A nhận được là: 447.000 đồng x 10 = 4.470.000 đồng.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Quyết định 166 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, để lao động được nhận tiền dưỡng sức sau khi sinh, người lao động sẽ phải có tên do người sử dụng lao động lập trong Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Mặc dù pháp luật không quy định cụ thể về các loại giấy tờ người lao động phải cần chuẩn bị, tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho mình, người lao động cũng nên cung cấp đầy đủ và kịp thời các giấy tờ theo yêu cầu của người sử dụng lao động khi họ thực hiện việc lập danh sách này.

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của Luật Hùng Sơn về chế độ thai sản cho giáo viên nữ mới nhất. Nếu còn bất cứ vấn đề nào chưa được làm rõ, các bạn xin vui lòng liên hệ đến số Tổng đài: 19006518 chúng tôi sẽ tư vấn nhiệt tình trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành giải đáp được những thắc mắc, khó khăn các bạn gặp phải một cách nhanh gọn nhất.

Vui lòng đánh giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn