Cách tính bảo hiểm xã hội tự nguyện chính xác

Cách tính bảo hiểm xã hội tự nguyện? Ngoài BHXH bắt buộc thì còn BHXH tự nguyện cũng đang nhận được nhiều sự chú ý hiện nay. Vậy BHXH tự nguyện là gì? Cách tính BHXH tự nguyện như thế nào? Luật Hùng Sơn sẽ hướng dẫn vấn đề này thông qua bài viết sau đây. Hãy chú ý theo dõi nhé.

Quảng cáo

Thế nào là BHXH tự nguyện?

Khái niệm BHXH tự nguyện

BHXH tự nguyện chính là một loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức mà người tham gia sẽ được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp so với thu nhập của mình.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc vào đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì có thể tham gia vào BHXH tự nguyện. Có thể thấy, đối tượng tham gia vào BHXH tự nguyện sẽ rộng hơn đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Quyền lợi có được khi tham gia BHXH tự nguyện

Tuy có đối tượng tham gia rộng hơn so với BHXH bắt buộc nhưng quyền lợi người tham gia được hưởng sẽ không nhiều như người tham gia BHXH bắt buộc. Nhưng người tham gia BHXH tự nguyện vẫn sẽ được hưởng một số quyền lợi quan trọng sau đây.

Hưởng lương hưu hằng tháng

Người tham gia vào BHXH tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hằng tháng nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi
 • Đủ 20 năm đóng BHXH tự nguyện trở lên

Nếu như người tham gia BHXH tự nguyện chưa đủ thời gian 20 năm thì có thể được đóng BHXH cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu hằng tháng.

Được nhận trợ cấp một lần

Người dân có thể được hưởng trợ cấp một lần nếu có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75% khi nghỉ hưu.

Mức trợ cấp một lần sẽ được tính theo số năm đóng BHXH tự nguyện cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa là 75%. Cứ mỗi năm đóng BHXH tự nguyện thì sẽ được tính bằng ½ mức bình quân lương tháng đóng BHXH.

Trợ cấp mai táng

Nếu người tham gia vào BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên hoặc là đang hưởng lương hưu mà không may qua đời thì người tiến hành lo thủ tục mai táng sẽ được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở.

Lưu ý: Mức lương cơ sở năm 2021 là 1.490.000 đồng/tháng.

Trợ cấp tuất một lần

Theo Khoản 1 Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, nếu người đóng BHXH tự nguyện đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc là đang hưởng lương hưu nhưng không may qua đời thì thân nhân của người đó sẽ được hưởng trợ cấp tuất một lần.

Mức hưởng trợ cấp tuất một lần sẽ được tính căn cứ vào Khoản 2, Khoản 3 Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Quyền lợi khám và chữa bệnh theo BHYT

Bên cạnh một số quyền lợi như trên, khi tham gia vào BHXH tự nguyện, người tham gia có thể được cấp thẻ BHYT miễn phí khi đang hưởng lương hưu.

Quảng cáo

Mức hưởng BHYT tương ứng mà người tham gia BHXH tự nguyện nhận được là 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Có thể được hỗ trợ tiền đóng BHXH

Ngoài ra, đối với một số trường hợp đặc biệt, người tham gia vào BHXH tự nguyện sẽ được Nhà nước hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện theo tỷ lệ phần trăm theo mức chuẩn hộ nghèo như sau:

 • Thuộc diện hộ nghèo: được hỗ trợ 30%
 • Thuộc hộ cận nghèo: được hỗ trợ 25%
 • Đối tượng khác: hỗ trợ 10%

Lưu ý: Thời gian hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH trên thực tế nhưng không quá 10 năm.

Mức đóng BHXH tự nguyện

Theo Khoản 1 Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, mức đóng BHXH tự nguyện sẽ bằng 22% mức thu nhập do người tham gia lựa chọn.

Mức thu nhập của tháng làm căn cứ đóng thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (700.000 đồng) và cao nhất là bằng 20 lần mức lương cơ sở (mức lương cơ sở năm 2021 là 1.490.000 đồng/tháng, tối đa 20 lần tức là 29.800.000 đồng).

cách tính bhxh tự nguyện

Cách tính BHXH tự nguyện 2021

Chế độ hưu trí

Theo Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, mức lương hưu hằng tháng của người tham gia BHXH tự nguyện được tính như sau:

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng x Bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

Trong đó:

 • Tỷ lệ hưởng lương hưu được quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP như sau:
  • Người nghỉ hưu từ ngày 1/1/2016 cho đến trước ngày 1/1/2018, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng sẽ được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH tự nguyện, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì sẽ được tính thêm 3% đối với nữ và 2% đối với năm.
  • Đối với nữ nghỉ hưu từ ngày 1/1/2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng sẽ được tính là bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH tự nguyện, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì sẽ được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.
  • Đối với nam nghỉ hưu từ ngày 1/1/2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng sẽ được tính là bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH tự nguyện theo bảng dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH sẽ được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.
Năm nghỉ hưu Số năm đóng BHXH tự nguyện tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45%
2018 16 năm
2019 17 năm
2020 18 năm
2021 19 năm
Từ 2022 trở đi 20 năm
 • Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện được quy định tại Điều 4 Nghị định 134/2015/NĐ-CP như sau:
  • Mức thu nhập tháng đóng BHXH sẽ được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng.
  • Thu nhập của tháng đã đóng BHXH tự nguyện để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH được điều chỉnh như sau:
   • Thu nhập của tháng đã đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm sẽ bằng mức thu nhập tháng đã đóng BHXH của từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng.
   • Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH sẽ được tính dựa trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm do Tổng cục Thống kê công bố hằng năm.

Ví dụ về cách tính BHXH tự nguyện đối với chế độ hưu trí:

 • Đến ngày 2/2/2021, bà N đã đủ tuổi về hưu theo quy định của pháp luật về lao động. Bà N tham gia BHXH tự nguyện và đóng với mức bình quân là 5.000.000 đồng/tháng, tính đến thời điểm bà N nghỉ hưu là đóng được 27 năm.
  • 15 năm đầu tham gia BHXH bà N sẽ được hưởng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.
  • Từ năm thứ 16 cho đến năm thứ 27 là 11 năm bà N sẽ được hưởng thêm 2×11 = 22%.
  • Tổng hai tỷ lệ hưởng là 45% + 22% = 77%. Tuy nhiên, theo các quy định trên thì tỷ lệ hưởng tối đa chỉ là 75% nên tỷ lệ hưởng của bà N là 75%.
  • Mức hưởng lương hưu của bà N = 75% x 5.000.000 = 3.750.000 đồng/tháng.

Chế độ tử tuất    

Trợ cấp mai táng

Theo Điều 80 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, trợ cấp mai táng sẽ được tính bằng 10 lần mức lương cơ sở cho người đã đóng BHXH tự nguyện đủ 60 tháng trở lên hoặc đang hưởng lương hưu.

Trợ cấp tuất

Theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, mức hưởng trợ cấp tuất đối với thân nhân của người đóng BHXH tự nguyện được quy định như sau:

 • Đối với người tham gia BHXH tự nguyện hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, thân nhân của họ sẽ được hưởng:
  • 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện đối với những người tham gia BHXH tự nguyện trước năm 2014.
  • 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện đối với những người tham gia BHXH từ năm 2014 trở đi.
  • Người dân đóng BHXH tự nguyện mà chưa đủ 1 năm thì sẽ được hưởng mức bằng số tiền đã đóng, tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH..
  • Ngoài ra, sẽ được hưởng tối thiểu 3 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH nếu như tham gia vào BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện.
 • Đối với người tham gia BHXH tự nguyện đang hưởng lương hưu mà không may qua đời thì thân nhân của họ sẽ được hưởng:
  • 48 tháng lương hưu nếu như qua đời trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu.
  • Cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì trợ cấp tuất sẽ giảm đi 0,5 tháng nếu qua đời vào những năm sau đó.

Dịch vụ tính bảo hiểm, tư vấn bảo hiểm tại Luật Hùng Sơn

Hẳn với rất nhiều thông tin có liên quan đến cách tính BHXH tự nguyện như trên đã làm bạn phần nào cảm thấy phức tạp, khó hiểu. Vì thế, hiện nay Luật Hùng Sơn có cung cấp thêm dịch vụ tính bảo hiểm, tư vấn bảo hiểm hàng đầu Hà Nội.

Khách hàng sẽ nhận được gì khi lựa chọn dịch vụ tại Luật Hùng Sơn:

 • Đảm bảo cung cấp chi tiết thông tin, quy định pháp luật về bảo hiểm mới nhất
 • Sẵn sàng tư vấn mọi vấn đề pháp lý có liên quan đến vấn đề mà khách hàng đang vướng mắc
 • Được đội ngũ nhân viên hỗ trợ tư vấn nhiệt tình ngay khi liên hệ
 • Có đội ngũ chuyên gia về pháp luật, Luật sư sẵn sàng hỗ trợ khi bạn vướng phải vấn đề phức tạp
 •  Đảm bảo nhanh, chính xác, kịp thời để giúp khách hàng giải đáp về cách tính bảo hiểm, quy định về bảo hiểm

Ngoài một số thông tin về cách tính BHXH tự nguyện như trên, bạn hãy liên hệ ngay với Tổng đài 0964.509.555 để được tư vấn hỗ trợ dịch vụ về bảo hiểm khi có nhu cầu nhé.

5/5 - (2 bình chọn)
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn