logo

Thủ tục mua bán xe máy cũ đã qua sử dụng như nào?

Hiện nay, việc mua đi bán lại xe máy diễn ra khá phổ biến. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết quy trình, thủ tục mua bán xe máy cũ cụ thể diễn ra như thế nào. Chính vì vậy, trong nội dung bài viết dưới đây của công ty Luật Hùng Sơn sẽ giúp bạn có cái nhìn chi tiết về thủ tục pháp lý để sang tên đổi chủ khi mua xe máy cũ.

Quảng cáo

Thủ tục mua bán xe máy cũ như thế nào?

Bước một, chuẩn bị giấy tờ, tài liệu khi mua bán xe máy cũ

Việc mua bán xe máy diễn ra rất đơn giản, đặc biệt nếu người bán đúng là chủ xe. Trường hợp mà chiếc xe được bán thông qua người thứ 3 thì người bán phải có văn bản ủy quyền từ chủ xe. Văn bản ủy quyền này phải được công chứng hoặc chứng thực phù hợp.

Để việc mua bán và thực hiện thủ tục sang tên đổi chủ sau mua bán được dễ dàng, các bên cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

– Đối với bên bán xe:

(1) Bản chính giấy tờ xe (giấy chứng nhận đăng ký xe)

(2) Giấy tờ pháp lý cá nhân như CMND, CCCD,… cùng với bản chính sổ hộ khẩu của bên bán xe;

(3) Trong một số trường hợp sẽ cần có thêm Giấy đăng ký kết hôn hoặc Giấy xác nhận độc thân nếu chưa lập gia đình để loại trừ tranh chấp dân sự về sau.

– Đối với bên mua xe:

(1) Giấy tờ pháp lý cá nhân như CMND, CCCD,… cùng với bản chính sổ hộ khẩu;

Bước hai, công chứng hợp đồng mua bán xe máy cũ

Việc công chứng hợp đồng mua bán xe máy cũ do văn phòng công chứng thực hiện. Các bên có thể lựa chọn văn phòng công chứng bất kỳ để thuận tiện nhất cho việc công chứng mà không nhất thiết phải là văn phòng công chứng tại địa phương người bán hay người mua cư trú. Văn phòng công chứng sẽ xác nhận hợp đồng mua bán xe máy cũ này giữa 2 bên là có giá trị. Văn phòng công chứng thực hiện thu một khoảng phí công chứng dựa trên % giá trị của chiếc xe được mua bán. Hợp đồng mua bán xe sẽ được lập làm thành 3 bản chính, có công chứng/chứng thực, mỗi bên giữ một bản (bên mua, bên bán, văn phòng công chứng)

Bước ba, đến cơ quan đăng ký xe rút hồ sơ gốc của xe máy bán

Bước này chỉ cần thực hiện trong trường hợp mà Bên mua và Bên bán ở hai tỉnh khác nhau. Còn nếu bên mua và bên bán trong cùng một tỉnh với nhau thì bỏ qua bước này.

Cả hai bên sẽ cùng tới nơi mà chiếc xe máy cũ đã được đăng ký lần đầu tiên để làm thủ tục rút hồ sơ gốc. Sau đó, bộ hồ sơ này sẽ giao cho bên mua để bên mua đi đăng ký sang tên cho xe.

Bước bốn, khi tiến hành thủ tục mua bán xe máy cũ, bên mua đóng lệ phí trước bạ lần tiếp theo 

Trong trường hợp sang tên, đổi chủ cho xe, việc đóng lệ phí trước bạ là bắt buộc. Lệ phí trước bạ lần 2 cho một xe máy là khoảng 1% giá trị của chiếc xe sau khi đã khấu hao giá trị của nó theo thời gian.

Bên mua xe đến Chi cục thuế cấp Quận/Huyện nơi mà mình sinh sống để thực hiện đóng lệ phí trước bạ cho xe. Khi đóng lệ phí trước bạ, bên bán cần chuẩn bị các giấy tờ kể trên như Hồ sơ gốc của xe (nếu có), Giấy đăng kí xe, Hợp đồng mua bán xe, Phiếu khai phí trước bạ xe (phát miễn phí), CMND và tiền lệ phí.

Bước năm. tiến hành đăng ký xe cũ đã mua

Bên mua xe đến cơ quan Công an có thẩm quyền nơi mà mình thường trú để tiến hành đăng ký xe. Bên mua nộp Tờ khai đăng ký xe máy đi kèm với các giấy tờ Hồ sơ gốc của xe (nếu có), Giấy đăng ký xe, Hợp đồng mua bán xe, CMND và biên lai đóng tiền lệ phí trước bạ.

thủ tục mua bán xe máy cũ

Hướng dẫn soạn mẫu hợp đồng mua bán xe?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***— 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE

 

Hôm nay, ngày….tháng….năm….Tại Phòng Công chứng số…… thành phố……………………………………….., chúng tôi gồm có:

Bên bán (sau đây gọi là Bên A):

Ông: ………………….………………….Sinh ngày: …………………………

CMND/CCCD số………………………….cấp ngày: ……….….. tại: ……….…

Hộ khẩu thường trú: ………………………………..…….……………….….

Cùng vợ là bà: …………………………………………………………….….

Sinh ngày: ……………………………………………..…………………..…

CMND/CCCD số………………………….cấp ngày: ……….….. tại: ……….…

Hộ khẩu thường trú: ………………………………..…….……………….….

Bên mua (sau đây gọi là Bên B):

Ông/bà: ……………….………………….Sinh ngày: …………………………

CMND/CCCD số………………………….cấp ngày: ……….….. tại: ……….…

Hộ khẩu thường trú: ………………………………..…….……………….….

Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán xe máy với các thỏa thuận được liệt kê sau đây:

ĐIỀU 1. Đối tượng của hợp đồng

Bên A đồng ý bán và bên B đồng ý mua chiếc xe được mô tả dưới đây:

1. Đặc điểm xe:

Biển số: …………………………………..;

Nhãn hiệu:…………………………….. ;

Dung tích xi lanh:………………………..;

Loại xe: ………………………….………. ;

Quảng cáo

Màu sơn:………………………..……….;

Số máy:………………………………….. ;

Số khung:………………………………….;

Các đặc điểm khác: ……………………….(nếu có)

2. Giấy đăng ký xe số:……………………..do……………..cấp ngày…………

ĐIỀU 2. Giá mua bán và phương thức thanh toán

1. Giá mua bán xe nêu tại Điều 1 là: ……………………

(bằng chữ: …………………………………………………..)

2. Phương thức thanh toán: ………………………………

3. Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3. Thời hạn, địa điểm và phương thức giao xe

Ngay sau khi các bên ký kết hợp đồng này, bên mua tiến hành giao xe cho bên bán tại…………………………………………………

ĐIỀU 4. Quyền sở hữu đối với xe mua bán

1. Bên mua có trách nhiệm phải thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu đối với xe tại cơ quan có thẩm quyền;

2. Quyền sở hữu đối với xe sẽ được chuyển cho Bên B, kể từ thời điểm thực hiện xong các thủ tục đăng ký quyền sở hữu xe;

ĐIỀU 5. Việc nộp thuế và lệ phí công chứng

Thuế và lệ phí có liên quan đến việc mua bán chiếc xe theo Hợp đồng này do Bên mua chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 6. Phương thức giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên sẽ  cùng nhau thương lượng để giải quyết dựa trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên sẽ có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 

ĐIỀU 7. Cam đoan của các bên

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan dưới đây:

1. Bên A cam đoan:

a) Những thông tin về xe mua bán, về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Xe mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;

c) Việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc hoặc lừa dối;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

2. Bên B cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về xe mua bán và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;

c) Việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc hoặc lừa dối;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

ĐIỀU 8. Điều khoản cuối cùng

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

3. Hợp đồng có hiệu lực thời điểm các bên ký kết hợp đồng.

BÊN A  BÊN B
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)  (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Mua bán xe máy không có giấy tờ có bị cảnh sát tịch thu?

Trong trường hợp mua bán xe máy không có giấy tờ, cơ quan công an sẽ không cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho bạn. Ngoài ra cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành rà soát và kiểm tra để xác định rõ nguồn gốc của chiếc xe máy có phải do phạm tội, do trộm cắp mà có hay không. Đồng thời cũng sẽ xác định chủ sở hữu của chiếc xe và trường trường hợp cần thiết có thể liên hệ với chủ sở hữu của chiếc xe để xác minh hồ sơ giấy tờ chuyển nhượng. 

Trường hợp nếu như xe bạn mua là tài sản do người khác phạm tội mà có được thì sẽ được xử lý theo quy định tại Khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 về xử lý vật chứng. Cụ thể, nếu  trường hợp xe bạn mua là xe do phạm tội mà có thì sẽ tiến hành thu giữ, trả lại cho người quản lý hợp pháp chiếc xe hoặc chủ sở hữu chiếc xe. Nếu chiếc xe mà là phương tiện để phạm tội có thể bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước. 

Trường hợp xe của bạn không có giấy tờ, hồ sơ hợp lệ nhưng không phải xe do phạm tội hoặc trộm cắp mà có được thì cơ quan công an sẽ không cấp đổi đăng ký xe cho bạn. Tuy nhiên, cơ quan công an cũng không có căn cứ để tiến hành tịch thu hay tạm giữ xe của bạn.

Bán xe máy chỉ ghi giấy tay có hợp pháp không?

Thực tế cho thấy việc mua bán xe máy thường là giấy tờ viết tay. Vì vậy nên nhiều người hiện nay đặt ra câu hỏi rằng nếu hợp đồng mua bán xe là giấy tờ viết tay thì có hợp pháp không và có thể làm thủ tục sang tên đổi chủ xe máy tại cơ quan có thẩm quyền được không? Theo quy định tại điều 119 của Bộ Luật dân sự 2015 thìGiao dịch dân sự được thể hiện bằng văn bản, bằng lời nói hoặc bằng hành vi cụ thể.”

Như vậy giấy mua bán xe máy viết tay cũng được coi là hợp đồng dân sự, tuy nhiên giấy viết tay này cần phải có công chứng, chứng thực theo quy định.

Xác nhận hợp đồng mua bán xe thực hiện ở đâu?

Khi bạn mua bán xe thì bạn có thể đến bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng nào để yêu cầu về việc công chứng hợp đồng mua bán xe đó. Tổ chức hành nghề công chứng có thể là Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng. 

Tổ chức hành nghề công chứng này có thể đặt tại nơi bất kỳ mà phù hợp với nhu cầu của các bên nhất mà không cần là tổ chức hành nghề công chứng được đặt tại địa phương nơi người bán hoặc người mua cư trú hay đặt tại địa phương nơi diễn ra giao dịch mua bán.

Thủ tục công chứng sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Công chứng.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hùng Sơn về thủ tục mua bán xe máy cũ và các vấn đề pháp lý có liên quan đến mua bán xe máy cũ. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline 19006518 để được tư vấn hỗ trợ.

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn