logo

Mẫu tờ trình mới nhất

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 28-02-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 4618 Lượt xem

Mẫu tờ trình là văn bản mà người viết muốn tường trình một hay nhiều nội dung, sự việc có thể đã xảy ra hoặc đề nghị một việc gì đó của cấp dưới với cấp trên để được biết và cho ý kiến giải quyết.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

TÊN CƠ QUAN 

    ____________ 

  Số:……. /TTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________________

…………….. , ngày…… tháng…. năm……….

TỜ TRÌNH

Về                                   (1)

Kính gửi:…………………………………………………………….. (2)

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quảng cáo

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi nhận:

– Như trên                                                                                                                           THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

–                                                                                                                                                 (Ký tên đóng dấu)

– Lưu

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn