Mẫu phiếu thông tin cá nhân của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 01-01-2021 |
  • Biểu mẫu , |
  • 774 Lượt xem

Luật Hùng Sơn xin cung cấp Mẫu phiếu thông tin cá nhân của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên

tai-ve

PHÒNG GD&ĐT ………………………..


TRƯỜNG ……

PHIẾU THÔNG TIN CÁ NHÂN

CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

I. Thông tin cơ bản

1. Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): ………………………………………………………………..

2. Sinh ngày: ….… tháng …….. năm ……… 3. Giới tính (nam, nữ):…………

4. Số chứng minh thư nhân dân (hoặc số Thẻ căn cước):………………………………..

5. Số điện thoại di động:…………………………………………………………………

6. Email:…………………………………………………………………………………

7. Dân tộc: ………………………….. 8.Tôn giáo:……………………………………

9. Quê quán: Xã …….…………….. ……………………………………………………,

10. Huyện …………………………………………., Tỉnh………………………………….

11. Là Đoàn viên: □ 11. Là Đảng viên: □

12. Số sổ Bảo hiểm xã hội:………………………………………………………………

II. Vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh

13. Vị trí việc làm: Là cán bộ quản lý □     Là giáo viên □       Là nhân viên □

14. Chức vụ (Hiệu trưởng/ phó hiệu trường/ tổ trưởng chuyên môn/ tổ phó chuyên môn): ….…………………… ….………………….………………….…………………

15. Hình thức hợp đồng (HĐ làm việc/ HĐ 68/ HĐ trên 1 năm/ HĐ dưới 1 năm/ HĐ thuê khoán): ………………………….. ….………………….………….…………………

16. Ngày tuyển dụng: ……../…..…/……..

17. Cơ quan tuyển dụng: ………………………………………………………………..

18. Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:………………………………………………….

19. Ngạch/hạng:.…………………… 20. Mã ngạch:………..…………………………..

21. Nếu là giáo viên:

a) Đối với giáo viên mầm non:

21.1. Dạy nhóm lớp:…………………………………………………………..

21.2. Dạy nhóm lớp kiêm nhiệm:……… ……….……………………………

b) Đối với giáo viên tiểu học, THCS:

21.1. Môn dạy chính:……………….. …………………………………………..

21.2. Môn dạy kiêm nhiệm:……… ……….……………………………………

22. Nhiệm vụ kiêm nhiệm:……………………………………………………………….

23. Số tiết thực dạy/1 tuần:………….. 24. Số tiết thực kiêm nhiệm/1 tuần:…………….

25. Đã tập huấn KN sống: □ 26. Đang dạy HSKT học hòa nhập: □

26. Đang dạy 1 buổi/ngày: □ 28. Có dạy 2 buổi/ngày: □

29. Chuyên trách Đoàn/ Đội: □

III. Lương và phụ cấp

30.1. Bậc lương:………………………             30.2. Hệ số:…………………………….

31. Ngày hưởng: ……/….…./………. 32. Vượt khung (%)…………………….

33. Mức phụ cấp thu hút nghề (%):………. 34. Mức phụ cấp thâm niên (%):….……

35. Mức phụ cấp ưu đãi nghề (%):…………

IV. Đào tạo, bồi dưỡng

36. KQ bồi dưỡng thường xuyên năm 2017 (Tốt/Khá/Đạt/Không bồi dưỡng)………….

37. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao nhất (Tiến sỹ/Thạc sỹ/Đại học/Cao đẳng, Trung cấp): ………………………………………………………………………………

38. Trình độ lý luận chính trị (Cử nhân/cao cấp/trung cấp/sơ cấp): ……………………

39. Trình độ quản lý giáo dục (Tiến sỹ QLGD/Thạc sỹ QLGD/Cử nhân QLGD/Chứng chỉ bồi dưỡng CBQLGD): ………………………………………………………………

40. Ngoại ngữ chính (Tên ngoại ngữ và trình độ):………………………………………

41. Trình độ tin học (Cơ bản-TT03, nâng cao-TT03, trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học, Chuẩn IC3, Khác): …………………………………………………………….

42.1. Chuyên ngành đào tạo chính:………………………………………………………

42.2. Trình độ:……………………………………………………………………………

43.1. Chuyên ngành đào tạo khác:………………………. ………………………………

43.2. Trình độ:……………………………………………………………………………………………..

44. Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học

Tên cơ sở đào tạo/bồi dưỡng Chuyên ngành đào tạo/bồi dưỡng Từ tháng, năm – đến tháng, năm Hình thức đào tạo Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
…/……-…/……
…/……-…/……
…/……-…/……
…/……-…/……
…/……-…/……

Ghi chú: – Cột hình thức đào tạo: Chính quy, văn bằng 2, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng,…

              – Cột văn bằng, chứng chỉ: TSKH, TS, Ths, ĐH, CĐ, Trung cấp,…….

V. Đánh giá, phân loại

1. Đánh giá KQ chuẩn nghề nghiệp năm 2017 (Tốt/Khá/Đạt/Chưa đánh giá): ……….

2. Đánh giá viên chức năm 2017 (Xuất xắc/hoàn thành tốt/hoàn thành nhưng còn hạn chế về năng lực/không hoàn thành nhiệm vụ):……………….……………………………

3. Giáo viên dạy giỏi năm 2017 (Cấp trường/cấp huyện/cấp tỉnh):……………………

4. Danh hiệu được phong tặng cao nhất: ……………………………………………….

Xác nhận của Ban giám hiệu

(ký, đóng dấu)

..……., ngày….. tháng…năm 20……

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

 

Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518