Mẫu Đơn yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 25-12-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 2861 Lượt xem

tai-ve  

Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. Nếu việc kết hôn không đúng theo quy định của pháp luật thì cần làm đơn để yêu cầu hủy đăng ký kết hôn trái pháp luật. Luật Hùng Sơn xin giới thiệu mẫu đơn yêu cầu hủy đăng ký kết hôn trái pháp luật chi tiết nhất để bạn đọc tham khảo.

Quảng cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……..…, ngày …... tháng…năm…….

 

ĐƠN YÊU CẦU

GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: Hủy kết hôn trái pháp luật)

Kính gửi: Tòa án nhân dân………………………… (1)……………………………………………………………………………………………..

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: (2)………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: (3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại (nếu có): …………………………..; Fax (nếu có):……………………………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin trình bày với Tòa án nhân dân (1) ………………………………………………………………………………………………………..

việc như sau:

– Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết: (4) Hủy việc kết hôn trái pháp luật giữa ông …………………………………… và bà ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết đối với những vấn đề nêu trên: (5)……………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết: (6)………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Các thông tin khác (nếu có): (7) …………………………………………………………………………………………………………………..

Quảng cáo

Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu: (8)

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi (chúng tôi) cam kết những lời khai trong đơn là đúng sự thật.

…………, ngày………tháng……..năm……… (9)

NGƯỜI YÊU CẦU (10)

 

 

 

 

 

 

Chú thích:

(1) Theo quy định tại Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu hủy kết hôn trái phép.

 (2) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác;

Nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và họ tên của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó.

 (3) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó tại thời điểm làm đơn.

Nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó tại thời điểm làm đơn yêu cầu.

(4) Nêu rõ những vấn đề cầu yêu cầu Tòa án giải quyết. Vì đây là việc hủy kết hôn trái phép nên nêu rõ họ và tên của nam nữ kết hôn trái phép.

 (5) Ghi rõ lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đó.

 (6) Ghi rõ họ tên, địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của những người mà người yêu cầu nhận thấy có liên quan đến việc giải quyết việc dân sự đó.

(7) Ghi những thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình.

(8) Ghi rõ tên các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu, là bản sao hay bản chính, theo thứ tự 1, 2, 3,…

(9) Ghi địa điểm, thời gian làm đơn yêu cầu

 (10) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người đó;

Nếu là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn