Mẫu đơn kháng cáo dân sự

 • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
 • 02-12-2021 |
 • Biểu mẫu , |
 • 411 Lượt xem

Kháng cáo là một trong những quyền của các đương sự trong các vụ án nói chung. Tuy nhiên việc kháng cáo phải được thực hiện theo trình tự và thủ tục pháp luật quy định. Luật Hùng Sơn xin giới thiệu mẫu đơn kháng cáo dân sự mới nhất tham khảo:

Quảng cáo

Kháng cáo dân sự là gì?

Kháng cáo là một quyền cơ bản của công dân khi cho rằng bản án và quyết định của tòa án là không đúng theo quy định pháp luật. Người có quyền kháng cáo sẽ thể hiện sự không đồng tình của mình về các quyết định của Tòa án trong bản án hoặc các quyết định sơ thẩm và đề nghị với Tòa án cấp phúc thẩm để xem xét lại bản án hoặc các quyết định đó.

Tải xuống mẫu đơn kháng cáo dân sự

Luật Hùng Sơn xin giới thiệu mẫu đơn kháng cáo dân sự mới nhất các bạn tham khảo:

tai-ve

Nội dung mẫu đơn kháng cáo dân sự mới nhất

Khi thực hiện việc kháng cáo, người thực hiện kháng cáo sẽ phải làm đơn kháng cáo. Vì vậy, nội dung bắt buộc sẽ phải có trong đơn kháng cáo bao gồm như sau:

 • Ngày, tháng, năm thực hiện làm đơn kháng cáo;
 • Họ tên, địa chỉ liên lạc; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người  thực hiện việc kháng cáo;
 • Kháng cáo toàn bộ hoặc 1 phần của bản án hoặc quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật;
 • Lý do của việc thực hiện kháng cáo và yêu cầu của người kháng cáo;
 • Chữ ký hoặc thực hiện việc điểm chỉ của người kháng cáo

Theo đó, người thực hiện việc kháng cáo có thể là các cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của các cơ quan, tổ chức, người chưa thành niên hoặc người mất năng lực về hành vi dân sự….

Nếu không thể tự mình thực hiện việc làm đơn kháng cáo có thể ủy quyền cho người khác đại diện cho mình để làm thủ tục. Theo đó, trong phần họ tên, địa chỉ và số điện thoại, cuối đơn sẽ phải là thông tin và chữ ký của người đại diện kèm theo Văn bản ủy quyền cho người thực hiện.

Việc lập ủy quyền này sẽ phải được lập thành văn bản và có công chứng, chứng thực hợp pháp trừ khi được lập tại các Tòa án có sự chứng kiến của Thẩm phán hoặc người được Chánh án Tòa án phân công thực hiện.

Hướng dẫn viết đơn kháng cáo

Luật Hùng Sơn xin hướng dẫn cách viết đơn kháng cáo, các bạn có thể tham khảo theo sau:

Mục (1): Phần này sẽ ghi tên Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án. Nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì sẽ cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào, thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào? Nếu trường hợp là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào?

Mục (2): Phần này người kháng cáo nếu là cá nhân thì sẽ ghi họ tên của cá nhân đó; nếu người kháng cáo được ủy quyền cho người khác thì sẽ ghi họ, tên của người đại diện theo ủy quyền của người kháng cáo, của người kháng cáo ủy quyền kháng cáo.

Nếu người kháng cáo là các cơ quan, tổ chức thì sẽ ghi tên của các cơ quan, tổ chức đó (ghi như đơn kháng cáo) và sẽ ghi họ tên, chức vụ của những người đại diện theo pháp luật của cơ quan và tổ chức đó.

Nếu người đại diện theo pháp luật của các cơ quan, tổ chức thực hiện việc ủy quyền cho người khác kháng cáo thì sẽ ghi họ tên của người đại diện theo ủy quyền, của đương sự là các cơ quan và tổ chức ủy quyền.

Mục (3): Trường hợp người kháng cáo là cá nhân thì sẽ ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú của cá nhân đó; trường hợp nếu là cơ quan, tổ chức thì sẽ ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó

Mục (4) Ghi tư cách thực hiện tham giá tố tụng của người kháng cáo

Ví dụ: là nguyên đơn (hoặc bị đơn) trong vụ án về việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản;

Là người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn Nguyễn Văn A trú tại nhà số 5 phố A, quận B, thành phố C theo uỷ quyền ngày…tháng…năm…;

Là người đại diện theo sự uỷ quyền của Công ty M do ông Nguyễn Văn N – Tổng Giám đốc đại diện theo giấy uỷ quyền số…..ngày…tháng…năm….

Mục (5): Phần này sẽ ghi cụ thể về kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm hoặc phần nào của bản án hoặc quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật đó.

Ví dụ: thực hiện việc kháng cáo toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm số 01/2019/DS-ST ngày 20-01-2019 của Tòa án nhân dân tỉnh C.

Mục (6): Ghi lý do rõ ràng và cụ thể của việc kháng cáo.

Quảng cáo

Mục (7): Nêu cụ thể từng vấn đề mà người thực hiện việc kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm để giải quyết.

Mục (8): Trường hợp có các tài liệu hoặc các chứng cứ bổ sung thì sẽ phải ghi đầy đủ tên các tài liệu hoặc các chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo để chứng minh cho kháng cáo của mình là có đầy đủ căn cứ và hợp pháp.

Ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn kháng cáo bao gồm có:

1) Bản chứng thực Giấy xác nhận……

2) Bản chứng thực Giấy đòi nợ…

Mục (9): Nếu người kháng cáo là cá nhân sẽ thì phải ký tên hoặc thực hiện việc điểm chỉ và ghi rõ họ tên của người kháng cáo đó.

Nếu là các cơ quan, tổ chức thực hiện kháng cáo thì người đại điện sẽ theo quy định pháp luật của các cơ quan, tổ chức kháng cáo ký tên và ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó, trường hợp doanh nghiệp thực hiện kháng cáo thì việc sử dụng con dấu theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp.

Thời hạn kháng cáo trong bao lâu?

Căn cứ theo Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về thời hạn kháng cáo thì thời hạn để thực hiện kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm sẽ là 15 ngày, kể từ ngày Tòa tuyên án.

Tuy nhiên, đối với các đối tượng thực hiện khởi kiện không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có các lý do chính đáng thì thời hạn thực hiện kháng cáo sẽ được tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Ngược lại, nếu các cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện khởi kiện mà vắng mặt khi Tòa tuyên án sẽ không có lý do chính đáng thì thời hạn thực hiện kháng cáo được tính từ ngày Tòa tuyên án.

Ngoài ra, đối với các quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm thì thời hạn thực hiện là 07 ngày, kể từ ngày các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ khởi kiện nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định đó được niêm yết.

Thủ tục kháng cáo vụ án dân sự là gì?

Thủ tục kháng cáo vụ án dân sự sẽ cụ thể như sau:

Thẩm quyền thực hiện tiếp nhận Đơn kháng cáo

 • Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm đã ra bản án hoặc quyết định sơ thẩm bị kháng cáo.
 • Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm. Lúc này, Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm sẽ phải chuyển cho Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm để tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định.

Hồ sơ nộp khi kháng cáo bao gồm:

 • Đơn thực hiện kháng cáo (Theo mẫu)
 • Giấy ủy quyền (nếu có)
 • Các tài liệu và chứng cứ bổ sung (nếu có) để chứng minh cho các kháng cáo của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Trình tự để thực hiện thủ tục kháng cáo như sau:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ và các tài liệu nêu như trên

Bước 2: Nộp các hồ sơ và tài liệu sẽ nêu trên cho Tòa án

Bước 3: Tòa án cấp sơ thẩm sẽ thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của Đơn kháng cáo.

 • Khi đơn kháng cáo chưa đúng thì Tòa án cấp sơ thẩm sẽ yêu cầu người làm đơn thực hiện kháng cáo sửa đổi và bổ sung hoặc làm lại
 • Tòa án sẽ trả lại đơn kháng cáo trong những trường hợp sau:
  • Người kháng cáo không có các quyền để kháng cáo;
  • Người kháng cáo không làm lại đơn kháng cáo hoặc không thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo theo yêu cầu của Tòa án;
  • Từ bỏ việc thực hiện kháng cáo khi người kháng cáo sẽ không nộp tiền án phí trong thời hạn là 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo nộp án phí phúc thẩm của Tòa án.
 • Trong trường hợp đơn kháng cáo quá hạn thì Tòa án cấp sơ thẩm sẽ yêu cầu người kháng cáo trình bày nêu rõ lý do và xuất trình các tài liệu, chứng cứ (nếu có) để chứng minh lý do người nộp đơn kháng cáo quá hạn là chính đáng.

Bước 4: Sau khi Tòa án chấp nhận đơn kháng cáo hợp lệ sẽ phải thông báo cho:

 • Người thực hiện việc kháng cáo về tiền tạm ứng án phí phúc thẩm;
 • Viện kiểm sát cùng cấp và các đương sự có liên quan bằng văn bản kèm theo bản sao về đơn kháng cáo, tài liệu, chứng cứ bổ sung mà người kháng cáo sẽ gửi kèm đơn kháng cáo

Bước 5: Trong thời hạn là 05 ngày kể từ ngày hết thời hạn thực hiện kháng cáo, Tòa án cấp sơ thẩm sẽ phải gửi tất cả hồ sơ và các giấy tờ liên quan đến vụ án cho Tòa án cấp phúc thẩm.

Bước 6: Tòa án cấp phúc thẩm sẽ ra một trong các quyết định cụ thể sau đây:

 • Tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án;
 • Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án;
 • Đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.

Hy vọng qua bài viết trên sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho các về mẫu đơn kháng cáo dân sự. Hãy liên hệ ngay đến số Hotline: 1900 6518 của Luật Hùng Sơn để được giải đáp những vướng mắc, khó khăn khi bạn đang gặp phải.

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn