logo

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động MỚI NHẤT

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 18-12-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 600 Lượt xem

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động MỚI NHẤT

Quảng cáo

tai-ve

CÔNG TY ….

 

Số: 28/BC-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2019

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỀ LAO ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Kính gửi: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận X

Loại hình doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần): Công Ty TNHH…

Báo cáo tình hình thay đổi về lao động của đơn vị như sau:

1. Số lao động đầu kỳ

Đơn vị: người

Tổng số Trong đó lao động nữ Trình độ chuyên môn kỹ thuật Loại hợp đồng lao động Ghi chú
Đại học trở lên Cao đẳng/ Cao đẳng nghề Trung cấp/ Trung cấp nghề Sơ cấp nghề Dạy nghề thường xuyên Chưa qua đào tạo Không xác định thời hạn Xác định thời hạn Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
60 25 35 15 8 2     36 20 4  

2. Số lao động tăng trong kỳ

Đơn vị: người

Tổng số Trong đó lao động nữ Trình độ chuyên môn kỹ thuật Loại hợp đồng lao động Ghi chú
Đại học trở lên Cao đẳng/ Cao đẳng nghề Trung cấp/ Trung cấp nghề Sơ cấp nghề Dạy nghề thường xuyên Chưa qua đào tạo Không xác định thời hạn Xác định thời hạn Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
2 0 2             2    

III. Số lao động giảm trong kỳ

Quảng cáo

Đơn vị: người

Tổng số Trong đó lao động nữ Trình độ chuyên môn kỹ thuật Loại hợp đồng lao động Lý do giảm
Đại học trở lên Cao đẳng/ Cao đẳng nghề Trung cấp/ Trung cấp nghề Sơ cấp nghề Dạy nghề thường xuyên Chưa qua đào tạo Không xác định thời hạn Xác định thời hạn Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng Nghỉ hưu Đơn phương chấm dứt hợp đồng Kỷ luật sa thải Thỏa thuận chấm dứt Lý do khác
1 0 1           1           1  

1. Số lao động cuối kỳ

Đơn vị: người

Tổng số Trong đó lao động nữ Trình độ chuyên môn kỹ thuật Loại hợp đồng lao động Ghi chú
Đại học trở lên Cao đẳng/ Cao đẳng nghề Trung cấp/ Trung cấp nghề Sơ cấp nghề Dạy nghề thường xuyên Chưa qua đào tạo Không xác định thời hạn Xác định thời hạn Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
61 25 36 15 8 2     35 22 4  

 

 

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Hướng dẫn làm báo cáo tình hình sử dụng lao động

Phần I. Kê khai số lao động theo từng tiêu chí trong bảng (số liệu chính xác, trung thực theo đúng thực tế tuyển dụng, tiếp nhận lao động).

Phần II, III. Kê khai chính xác số lao động tăng, giảm trong kỳ.

Phần IV. Tổng số lao động cuối kỳ = Tổng số lao động đầu kỳ + Số lao động tăng – Số lao động giảm.

Các tiêu chí còn lại tính theo công thức trên.

Để kiểm tra tính chính xác trong quá trình nhập số liệu, có thể kiểm tra bằng cách:

Tổng số lao động = Tổng số liệu của các tiêu chí trong mục “Trình độ chuyên môn kỹ thuật”

Hoặc:

Tổng số lao động = Tổng số liệu của các tiêu chí trong mục “Loại hợp đồng lao động”.

 

 

 

 

 

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn