Mẫu tờ trình đề nghị giải thể cập nhật mới nhất

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 25-05-2023 |
  • Biểu mẫu , |
  • 2465 Lượt xem

Mẫu tờ trình đề nghị mới nhất, mẫu tờ trình xin giải thể là văn bản của cá nhân/tổ chức gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc xin giải thể tổ chức/doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

Mẫu tờ trình là gì?

Mẫu tờ trình là một loại văn bản được dùng nhiều hiện nay đặc biệt là cơ quan nhà nước, tờ trình nêu lên nội dung người viết muốn tường trình một hay nhiều nội dung, sự việc có thể đã xảy ra hoặc đề nghị một việc gì đó của cấp dưới với cấp trên để được biết và cho ý kiến giải quyết.

Mẫu tờ trình có thể hiểu là một văn bản dùng để trình bày, đề xuất với cấp trên một sự việc, đề xuất phê chuẩn một chủ trương, một giải pháp… để xin kết luận, chỉ đạo của cấp trên.

Viết mẫu tờ trình không phải việc khó nhưng yêu cầu người viết phải trình bày đủ các nội dung cần có như: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên tờ trình, nội dung mẫu tờ trình, lý do viết tờ trình.

Nội dung của mẫu tờ trình mới nhất


tai-ve

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số:…/TTr-

….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH
Về việc xin giải thể

-Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

-Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;

-Căn cứ vào biên bản họp…………….;

-Căn cứ Quyết định số của Hội đồng……………;

-Căn cứ vào tình hình hoạt động của cơ quan/ tổ chức;

-Căn cứ các văn bản có liên quan.

Kính gửi: – (Cơ quan đăng ký kinh doanh)

– Người có chức vụ, thẩm quyền giải quyết

Tên tổ chức/ doanh nghiệp:………………………………………….…………………

Quảng cáo

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………….……………….

Giấy CNĐKDN số:……. do Sở Kế hoạch đầu tư……. cấp ngày… tháng…. năm……

Hotline:………………………………..Số Fax/email (nếu có):……………….………

Người đại diện theo pháp luật:Ông/Bà…………………..… Sinh năm:………………

Chức vụ:…………………………………Căn cứ đại diện:……………………..…….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………….……..………..…….

Nơi cư trú hiện tại:…………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………….)

Số TK:………………..….- Chi nhánh………………- Ngân hàng……………………

Căn cứ tại Điều 201 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về Các trường hợp giải thể doanh nghiệp; Căn cứ tại Biên bản họp………………………….……..

Xét thấy cơ quan/ tổ chức………………………. không thể tiếp tục hoạt động.

Kính đề nghị……………………………… (Cơ quan đăng ký kinh doanh) xem xét để tổ chức/ doanh nghiệp được giải thể

Nơi nhận:

– Như trên;

-Lưu: VT; VP

TM. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(GIÁM ĐỐC, TỔNG GIÁM ĐỐC)
(Đã ký)

Tài liệu kèm theo:

  1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  2. Các giấy tờ khác có liên quan

Bởi vậy khi viết mẫu tờ trình đề nghị, chúng ta cần phải lưu ý những nội dung này để đảm bảo đơn tường trình được thể hiện một cách chuyên nghiệp và đúng đắn nhất. Từ đó, chúng ta có thể đạt được, những mục tiêu, những kiến nghị mà chúng ta trình bày trong mẫu tờ trình.

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn