Luật đầu tư đã tạo điều kiện thuận lợi gì cho nhà đầu tư nước ngoài

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 06-11-2019 |
  • Đầu tư , |
  • 1886 Lượt xem

Chúng ta không thể phủ nhận tầm quan trọng của các nhà đầu tư nước ngoài trong việc phát triển nền kinh tế thị trường ngày nay. Do đó để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thì pháp luật nước ta đã ban hành ra những điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài nhằm khuyến khích và thúc đẩy họ đầu tư vào Việt Nam. Trong bài viết này, công ty luật Hùng Sơn sẽ cung cấp cho bạn đọc về những thuận lợi của nhà đầu tư nước ngoài theo hướng dẫn của luật đầu tư

Quảng cáo

1. Luật đầu tư đã tạo điều kiện thuận lợi gì cho nhà đầu tư nước ngoài?

– Các quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn đối với nhà đầu tư nước ngoài được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP, nghị định này quy định chi tiết về thi hành một số Điều của Luật Đầu tư như về thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể hơn đó là các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư này không phải tiến hành thực hiện các thủ tục về cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Thêm vào đó, theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và các pháp luật khác, việc thực hiện các thủ tục đăng ký về thay đổi cổ đông, thành viên đối với các tổ chức kinh tế mà có nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức đó là góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thì được tiến hành thực hiện các thủ tục này tại Cơ quan đăng ký kinh doanh, chỉ trừ các trường hợp dưới đây

thuận lợi của nhà đầu tư

2. Hai trường hợp ngoại trừ vẫn phải tiến hành thực hiện các thủ tục về cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Nếu nhà đầu tư nước ngoài thuộc 2 trường hợp dưới đây thì vẫn phải tiến hành các thủ tục về cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quảng cáo
  • Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.
  • Việc góp vốn, hay việc phần vốn góp, mua cổ phần dẫn đến các nhà đầu tư nước ngoài này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế theo quy định tại Điểm a, điểm b và điểm c Khoản 1 của Điều 23 Luật Đầu tư. Có nghĩa là việc này làm tăng tỷ lệ về sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài này từ vốn điều lệ là nhỏ hơn 51% tăng lên lớn hơn 51% trong tổ chức kinh tế.

Vì vậy, nếu nhà đầu tư nước ngoài nào mà đầu tư theo các hình thức góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần của tổ chức kinh tế thuộc 2 trường hợp nêu trên thì tiến hành thực hiện theo thủ tục sau: 

  • Nhà đầu tư nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính. 
  • Trong thời gian là 15 ngày tính từ ngày nhận được bộ hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư, thì Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét đối với việc đáp ứng các điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài và sẽ tiến hành thông báo đến nhà đầu tư.

– Sau khi nhà đầu tư nhận được thông báo này theo quy định, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

– Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp không phải thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư đã thực hiện trước thời điểm nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

Như vậy, có thể thấy để đưa đất nước phát triển mạnh hơn nữa thì pháp luật nước ta đã tạo ra rất nhiều thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài như các nhà đầu tư không phải tiến hành thực hiện các thủ tục về cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu không thuộc các trường hợp ngoại trừ. Hy vọng bài viết trên giúp ích cho bạn, liên hệ với chúng tôi nếu bạn vẫn còn câu hỏi thắc mắc

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn