logo

Biên bản giao nhận tài sản cố định

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 14-02-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 906 Lượt xem

Mẫu số 01-TSCĐ: Biên bản giao nhận tài sản cố định là biên bản kế toán  gửi tới các bạn để các bạn có thể thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm biên bản giao nhận tài sản cố định. Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định là mẫu biên bản được lập ra khi có sự giao nhận về tài sản cố định của doanh nghiệp.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

Đơn vị: …………………………

Bộ phận: ………………………

Mẫu số 01 – TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ

Ngày……tháng…..năm…..

Số:……………..

Nợ:…………….

Có:…………….

Căn cứ Quyết định số: …………… ngày……tháng……năm…… của …………………………… về việc bàn giao TSCĐ ………………………

Ban giao nhận TSCĐ gồm:

– Ông/Bà ………………………………………………… chức vụ …………………………. Đại diện bên giao

– Ông/Bà ………………………………………………… chức vụ …………………………. Đại diện bên nhận

– Ông/Bà ………………………………………………… chức vụ …………………………. Đại diện ……………

Địa điểm giao nhận TSCĐ: …………………………………………………………………………………………….

Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:

STT Tên, ký hiệu quy cách (cấp hạng TSCĐ) Số hiệu TSCĐ Nước sản xuất (XD) Năm sản xuất Năm đưa vào sử dụng Công suất (diện tích thiết kế) Tính nguyên giá tài sản cố định
Giá mua (ZSX) Chi phí vận chuyển Chi phí chạy thử Nguyên giá TSCĐ Tài liệu kỹ thuật kèm theo
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 E
Cộng x x x x x x

DỤNG CỤ, PHỤ TÙNG KÈM THEO

Quảng cáo
Số thứ tự Tên, qui cách dụng cụ, phụ tùng Đơn vị tính Số lượng Giá trị
A B C 1 2

Giám đốc bên nhận
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng bên nhận
(Ký, họ tên)

Người nhận
(Ký, họ tên)

Người giao
(Ký, họ tên)

Đơn vị:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 01 – TSCĐ

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ

Ngày…….tháng……năm……..

Số:…………………………….

Nợ:……………………………

Có:……………………………

Căn cứ Quyết định số:…………………………. ngày….tháng….năm……… của………………………………

về việc bàn giao TSCĐ……………………………………………………………………………………………………

Ban giao nhận TSCĐ gồm:

– Ông/Bà…………………………………….. Chức vụ……………………………….. Đại diện bên giao

– Ông/Bà…………………………………….. Chức vụ……………………………….. Đại diện bên nhận

– Ông/Bà…………………………………….. Chức vụ……………………………….. Đại diện……………………..

Địa điểm giao nhận TSCĐ:……………………………………………………………………………………………..

Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:

STT Tên, ký hiệu, quy cách cấp hạng TSCĐ Số hiệu TSCĐ Nước sản xuất (XD) Năm sản xuất Năm đưa vào sử dụng Công suất

(diện tích thiết kế)

Tính nguyên giá tài sản cố định
Giá mua

(ZSX)

Chi phí vận chuyển Chi phí chạy thử Nguyên giá TSCĐ Tài liệu kỹ thuật kèm theo
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 E
Cộng x x x x x x

DỤNG CỤ PHỤ TÙNG KÈM THEO

STT Tên,quy cách dụng cụ, phụ tùng Đơn vị tính số lượng Giá trị
A B C 1 2
Giám đốc bên nhận

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng bên nhận

(Ký, họ tên)

Người nhận

(Ký, họ tên)

Người giao

(Ký, ho tên)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn