logo

Tư vấn lập dự án đầu tư mới nhất hiện nay

 • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
 • 04-01-2022 |
 • Đầu tư , |
 • 969 Lượt xem

Những năm gần đây Việt Nam đang là quốc gia thu hút đầu tư nước ngoài mạnh mẽ. Vì vậy mà vấn đề tư vấn lập dự án đầu tư đã trở thành vấn đề rất cần thiết hiện nay. Bài viết dưới đây của Luật Hùng Sơn sẽ giúp bạn có cái nhìn chi tiết về vấn đề lập dự án đầu tư và dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư mới nhất hiện nay của công ty Luật Hùng Sơn.

Quảng cáo

Lập dự án đầu tư là gì?

Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn dài hạn và trung hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trong một khoảng thời gian xác định trên địa bàn cụ thể. Dự án đầu tư là cơ sở để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các biện pháp nhằm quản lý và cấp giấy phép đầu tư. Dự án đầu tư cũng là căn cứ để các nhà đầu tư có thể triển khai hoạt động đầu tư và đánh giá hiệu quả của việc thực hiện dự án. Dự án đầu tư cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thuyết phục tổ chức tín dụng cấp vốn cho dự án và các chủ đầu tư quyết định đầu tư. 

Vậy, lập dự án đầu tư là gì? Lập dự án đầu tư chính là việc xây dựng và trình bày một cách chi tiết, có hệ thống về chi phí và các hoạt động theo một kế hoạch để có thể đạt được kết quả và thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai.

tư vấn lập dự án đầu tư

Chuẩn bị lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư như thế nào?

Chủ đầu tư dự án cần chuẩn bị lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư theo các nộI dung được liệt kê sau đây:

 • Nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu tư và quy mô của việc đầu tư;
 • Tiến hành tiếp xúc và thăm dò thị trường nội địa và nước ngoài để xác định khả năng cạnh tranh của sản phẩm, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm, tìm nguồn cung ứng vật tư, thiết bị cho sản xuất; xem xét lựa chọn hình thức đầu tư và các khả năng về nguồn vốn đầu tư sao cho phù hợp;
 • Tiến hành khảo sát, điều tra và chọn địa điểm xây dựng;
 • Lập dự án đầu tư;
 • Gửi văn bản trình và hồ sơ dự án đến người có thẩm quyền quyết định đầu tư, cơ quan thẩm định dự án đầu tư và tổ chức cho vay vốn đầu tư.

Nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu khả thi

Nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu khả thi gồm:

Quảng cáo
 1. Những căn cứ để có thể xác định sự cần thiết phải thực hiện đầu tư.
 2. Lựa chọn hình thức đầu tư.
 3. Chương trình sản xuất và những yếu tố cần phải đáp ứng (đối với các dự án mà có sản xuất).
 4. Các phương án địa điểm cụ thể hoặc là tuyến công trình, vùng địa điểm phù hợp với quy hoạch xây dựng (bao gồm cả những tài liệu, giấy tờ về sự lựa chọn địa điểm, trong đó có đề xuất rõ các giải pháp để hạn chế tới mức tối thiểu ảnh hưởng đối với xã hội và môi trường).
 5. Phương án giải phóng mặt bằng và kế hoạch tái định cư (nếu có).
 6. Phân tích lựa chọn phương án công nghệ, kỹ thuật (bao gồm cả vật nuôi, cây trồng nếu có).
 7. Các giải pháp xây dựng, phương án kiến trúc, thiết kế sơ bộ của những phương án đề nghị chọn lựa, giải pháp bảo vệ và quản lý môi trường.
 8. Xác định rõ loại nguồn vốn hoặc nguồn vốn, tổng mức đầu tư, khả năng tài chính và nhu cầu vốn theo tiến độ. Phương án để hoàn trả vốn đầu tư (đối với các dự án có yêu cầu thu hồi vốn đầu tư).
 9. Phương án để quản lý khai thác một cách có hiệu quả dự án và sử dụng lao động.
 10. Phân tích hiệu quả đầu tư.
 11. Các mốc thời gian chính để thực hiện đầu tư như Thời gian khởi công ( thời gian chậm nhất), thời hạn hoàn thành để đưa công trình vào khai thác sử dụng (thời gian chậm nhất).
 12. Kiến nghị các hình thức để quản lý và thực hiện dự án.
 13. Xác định chủ đầu tư.
 14. Mối quan hệ và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan đến dự án đầu tư.

Đối với các dự án mua sắm máy móc, thiết bị không cần lắp đặt, nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ chỉ thực hiện theo nội dung các mục 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 ở trên

Hồ sơ xin trình duyệt dự án đầu tư

Đối với những dự án đầu tư sửa chữa nhưng không làm thay đổi tính chất, quy mô của công trình hoặc dự án đầu tư để mua thiết bị

 • Tờ trình để xin xét duyệt dự án do chủ đầu tư trình cơ quan nhà nước cấp quyết định đầu tư.
 • Dự án đầu tư với nội dung cụ thể nêu trên

Đối với các dự án có đầu tư xây dựng mới

 • Tờ trình để xin xét duyệt dự án do chủ đầu tư trình cơ quan nhà nước cấp quyết định đầu tư.
 • Dự án đầu tư với nội dung cụ thể nêu trên
 • Ý kiến bằng văn bản của Kiến trúc sư trưởng của tỉnh/thành phố về quy hoạch và kiến trúc .

Đối với những dự án đầu tư trình duyệt lại do điều chỉnh dự án đầu tư mà đã được duyệt trước đó

 • Tờ trình về việc xin xét duyệt lại dự án do chủ đầu tư trình cơ quan nhà nước cấp quyết định đầu tư.
 • Bản thuyết minh, giải trình rõ lý do phải xin điều chỉnh dự án

Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư

Đối với các dự án nhóm A 

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì thẩm định dự án. Bộ KH&ĐT có trách nhiệm lấy ý kiến của Bộ quản lý ngành, các Bộ và địa phương có liên quan về việc thẩm định dự án. 

Tuỳ theo yêu cầu cụ thể đối với mỗi dự án mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thể mời các chuyên gia và tổ chức tư vấn thuộc các Bộ khác có liên quan để tham gia vào thẩm định dự án.

 • Đối với những dự án sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, tổ chức cho vay vốn phải thực hiện thẩm định phương án tài chính và phương án trả nợ trước khi trình cho người có thẩm quyền quyết định đầu tư.

Đối với các dự án nhóm B, C có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh 

 • Người có thẩm quyền quyết định đầu tư có thể sử dụng cơ quan chuyên môn trực thuộc có đầy đủ năng lực tổ chức thẩm định, có thể mời cơ quan chuyên môn của các ngành, các Bộ khác có liên quan để thực hiện thẩm định dự án
 • Ủy ban Nhân dân Thành phố sẽ quyết định đối với các dự án đầu tư nhóm B
 • Ủy ban Nhân dân các quận huyện sẽ quyết định các dự án đầu tư có mức vốn từ 5 tỷ đồng trở xuống và sử dụng các nguồn vốn Ngân sách thành phố phân cấp cho Quận huyện trực tiếp quản lý.
 • Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư có thẩm quyền phê duyệt các dự án đầu tư thuộc nhóm C có sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
 • Giám đốc Sở Địa Chính – Nhà đất có thẩm quyền phê duyệt các dự án đầu tư thuộc nhóm C có sử dụng nguồn vốn cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước.
 • Giám đốc Sở Giao thông có thẩm quyền phê duyệt các dự án đầu tư thuộc nhóm C có sử dụng nguồn vốn bảo đảm giao thông.

Biện pháp thẩm định

 • Sau khi tiếp nhận đủ các tài liệu phải có trong hồ sơ và hồ sơ hợp lệ thì căn cứ vào từng loại dự án, cơ quan quyết định đầu tư tiến hành thẩm định dự án. Đồng thời, cơ quan thẩm định này phải gửi công văn đến các sở ngành khi có nhu cầu cần phải xác định về nội dung có liên quan đến công tác thẩm định.
 • Các Sở Ban ngành có trách nhiệm phải xem xét và phát biểu ý kiến bằng văn bản rồi gửi cho cơ quan thẩm định theo thời gian mà pháp luật đã quy định.
 • Trong trường hợp nội dung của dự án cần thẩm định không quá phức tạp hoặc cơ quan thẩm định đã có đầy đủ những thông tin và điều kiện để đánh giá được nội dung của dự án, cơ quan thẩm định có thể không phải lấy ý kiến của các ngành trong quá trình thẩm định, tuy nhiên, phải nêu rõ việc này trong báo cáo thẩm định.
 • Trong quá trình thẩm định dự án đầu tư, nếu xét thấy cần thiết, cơ quan thẩm định được quyền tổ chức họp tư vấn để có thể thẩm định dự án đầu tư.

Thời gian thẩm định

 • Thời gian thẩm định đối với các dự án đầu tư thuộc nhóm A là không quá 60 ngày làm việc.
 • Thời gian thẩm định đối với các dự án đầu tư thuộc nhóm B là không quá 25 ngày làm việc, trong đó thời gian thẩm định tại Sở Kế hoạch Đầu tư là không quá 15 ngày làm việc.
 • Thời gian thẩm định đối với các dự án đầu tư thuộc nhóm C là không quá 15 ngày làm việc, trong đó bao gồm 7 ngày hỏi ý kiến của các Sở ngành (nếu có).

Dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư tại Luật Hùng Sơn

Với đội ngũ những chuyên gia tư vấn, luật sư dày dạn kinh nghiệm, tốt nghiệp từ những cơ sở đào tạo luật danh tiếng, công ty Luật Hùng Sơn chúng tôi cam kết cung cấp tới khách hàng dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư tốt nhất. Theo đó, khi sử dụng dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư tại Luật Hùng Sơn, quý khách hàng sẽ được: 

 • Tư vấn về chủ trương, chính sách, pháp luật đầu tư của Việt Nam nói chung, và các chính sách pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đầu tư của quý khách hàng. Dự báo cụ thể về những biến động của chính sách và pháp luật mà có khả năng ảnh hưởng tới dự án đầu tư của quý khách hàng.
 • Tiến hành khảo sát, thăm dò và nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước có liên quan đến lĩnh vực mà quý khách hàng dự kiến đầu tư.
 • Tư vấn về tính khả thi của dự án mà quý khách hàng định đầu tư
 • Tư vấn lựa chọn các hình thức đầu tư phù hợp: đầu tư gián tiếp, đầu tư trực tiếp, thành lập doanh nghiệp (100% vốn nước ngoài, liên doanh), đầu tư theo hợp đồng (BT, BTO, hợp đồng hợp tác kinh doanh và BOT…).
 • Hỗ trợ tìm kiếm và giới thiệu địa điểm để thực hiện dự án.
 • Tư vấn các điều kiện pháp lý và ưu đãi về đầu tư áp dụng cho dự án của quý khách hàng (nếu có).

Với những thông tin về dự án đầu tư và dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư trên, hy vọng quý độc giả đã có cái nhìn chi tiết nhất về vấn đề này. Trong trường hợp, quý độc giả có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư tại Luật Hùng Sơn, vui lòng liên hệ đến hotline 19006518 hoặc trực tiếp đến trụ sở của công ty để được tư vấn, hỗ trợ.

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn