Tờ khai đăng ký kết hôn mới nhất theo quy định của Tòa án

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 11-02-2022 |
  • Biểu mẫu , |
  • 766 Lượt xem

Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật Hôn Nhân và Gia đình 2014 về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. Đây là một trong những sự kiện trọng đại trong cuộc đời. Tờ khai đăng ký kết hôn là một trong các giấy tờ bắt buộc trong khi thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn. Dưới đây là mẫu tờ khai đăng ký kết hôn để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

Quy định về tờ khai đăng ký kết hôn

Kết hôn là một việc rất quan trọng trong cuộc đời của mỗi người, theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình thì kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.

Việc kết hôn cần phải tuân theo đúng quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn như đủ độ tuổi quy định nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; việc kết hôn là sự tự nguyện quyết định của nam và nữ và không bị mất năng lực hành vi dân sự. Ngoài ra việc kết hôn phải không thuộc các trường hợp bị cấm kết hôn theo quy định.

Giữa nam và nữ chỉ được coi là vợ chồng khi đã thực hiện việc đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khi thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn thì tờ khai đăng ký kết hôn là một trong những giấy tờ không thể thiếu vậy mẫu tờ khai đăng ký kết hôn được quy định như thế nào.

Hiện nay mẫu tờ khai đăng ký kết hôn được quy định ở Thông tư số 04/2020/TT-BTP – Thông tư của Bộ tư pháp, nội dung tờ khai này gồm các thông tin như sau:

– Thông tin của bên nam và bên nữ như: họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú sẽ ghi theo nơi đăng ký thường trú nếu như không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú, trong trường hợp không có cả nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì sẽ ghi theo nơi đang sinh sống;

– Thông tin về giấy tờ tùy thân như hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/1982); kết hôn lần thứ mấy;

– Cam đoàn về những lời khai trong giấy là đúng sự thật, việc kết hôn là tự nguyện và không vi phạm quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam, sau đó bên nữ và bên nam ký, ghi rõ ho, chữ đệm và tên;.

Trong trường hợp làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài thì phải dán ảnh của hai bên nam, nữ vào mẫu tờ khai đăng ký kết hôn theo quy định.

Mẫu Tờ khai kết hôn theo quy định


tai-ve

Mẫu STP/HT-2006-KH.1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

 

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………………………………..

 

NGƯỜI KHAI BÊN NAM BÊN NỮ
Họ và tên  

 

Ngày, tháng, năm sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nơi thường trú/tạm trú  

 

Số Giấy CMND/Hộ chiếu
Kết hôn lần thứ mấy

 

Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân đăng ký.

Quảng cáo

Làm tại:…………………………………………ngày …………tháng…………năm…………

Xác nhận về tình trạng hôn nhân của                                Bên nam                        Bên nữ

Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (1)

Thủ trưởng đơn vị nơi công tác (2)

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Xác nhận này có giá trị trong thời hạn
6 tháng, kể từ ngày cấp.

Ngày………..tháng………..năm………..

CHỦ TỊCH UBND/THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Chú thích:

(1) Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký kết hôn khác với nơi thường trú/tạm trú của người đăng ký kết hôn;

(2) Chỉ cần thiết trong trường hợp người đăng ký kết hôn là cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn