tờ khai đăng ký kết hôn

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 06-07-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 466 Lượt xem

Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật Hôn Nhân và Gia đình 2014 về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. Đây là một trong những sự kiện trọng đại trong cuộc đời. Tờ khai đăng ký kết hôn là một trong các giấy tờ bắt buộc trong khi thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo


tai-ve

Mẫu STP/HT-2006-KH.1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

 

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………………………………..

 

NGƯỜI KHAI BÊN NAM BÊN NỮ
Họ và tên  

 

Ngày, tháng, năm sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nơi thường trú/tạm trú  

 

Số Giấy CMND/Hộ chiếu
Kết hôn lần thứ mấy

 

Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân đăng ký.

Làm tại:…………………………………………ngày …………tháng…………năm…………

Xác nhận về tình trạng hôn nhân của                                Bên nam                        Bên nữ

Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (1)

Thủ trưởng đơn vị nơi công tác (2)

Quảng cáo

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Xác nhận này có giá trị trong thời hạn
6 tháng, kể từ ngày cấp.

Ngày………..tháng………..năm………..

CHỦ TỊCH UBND/THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Chú thích:

(1) Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký kết hôn khác với nơi thường trú/tạm trú của người đăng ký kết hôn;

(2) Chỉ cần thiết trong trường hợp người đăng ký kết hôn là cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn