TỜ KHAI ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 18-12-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 509 Lượt xem

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Quảng cáo

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

tai-ve

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ

 

Kính gửi: (1)…………………………………………………………………………………

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ……………………………………………………………………..Giới tính …………………….

Nơi cư trú: (2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân: (3) ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị cơ quan đăng ký việc giám hộ giữa những người có tên dưới đây:

Người giám hộ:

Họ, chữ đệm, tên: ………………………………………………………………………………………. Giới tính ………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:…………………………………………………………….Quốc tịch: …………………………………………………………………

Quảng cáo

Nơi cư trú: (2)………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3)……………………………………………………………………………………………………………………………….

Người được giám hộ:

Họ, chữ đệm, tên: ………………………………………………………………………………………. Giới tính ……………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: ………………………………………………………………Quốc tịch: ………………………………………………………………..

Nơi cư trú: (2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân: …………………………………………………………………………………………………………………..

Lý do đăng ký giám hộ: ………………………………………………………………………………………………………………………………….                 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

                                             ……………….. , ngày ………  tháng ……..  năm

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

 

 

………………………………………

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn