Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên trọn gói

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 08-03-2022 |
 • Doanh nghiệp , |
 • 1697 Lượt xem

Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên là việc không dễ đối với tổ chức/cá nhân lần đầu thành lập. Do đó, việc lựa chọn công ty tư vấn trong trường hợp này là rất cần thiết. Luật Hùng Sơn là đơn vị hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên sẽ mang lại dịch vụ tốt nhất cho bạn.

Quảng cáo

Điều kiện thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Để có thể đăng ký thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên bạn cần phải đáp ứng các điều kiện như sau:

Tên công ty

Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên theo như quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, tên công ty TNHH 1 thành viên phải:

 • Bảo đảm về thuần phong mỹ tục của Việt Nam;
 • Không được trùng hay gây nhầm lẫn với bất kỳ tên công ty của doanh nghiệp khác đã thành lập trên lãnh thổ Việt Nam để không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hoặc quản lý của cơ quan nhà nước. Khi đăng ký thành lập công ty, bạn nên kiểm tra tên trước để tránh những tên trùng hoặc gây nhầm lẫn.
 • Tên công ty gồm có các loại tên như sau: Tên công ty viết bằng chữ tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa), viết bằng tiếng nước ngoài (không bắt buộc) và viết tắt (không bắt buộc).
 • Tên phải ghi rõ ràng và đầy đủ bao gồm: Công ty TNHH/ Trách nhiệm hữu hạn + tên riêng.

Lưu ý: Cụm từ “MTV” hay là “một thành viên” không bắt buộc phải có trong tên công ty. Do đó không nên cho những cụm từ này vào để nếu như sau này có nhu cầu chuyển đổi sang loại hình TNHH 2 thành viên trở lên thì không cần thay đổi tên công ty.

Xem thêm: 04 sai lầm thường gặp khi đặt tên công ty

Địa điểm trụ sở chính của công ty

Địa điểm/ trụ sở công ty là địa chỉ để giao dịch, liên lạc của công ty nên cần phải ghi đầy đủ, chính xác các thông tin về:

 • Số nhà, ngách/hẻm (nếu có).
 • Ngõ (nếu có).
 • Tên đường/phố, tên xã/ phường/ thị trấn.
 • Huyện, quận/ thành phố thuộc tỉnh/ thị xã; tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương.

Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên? Trường hợp đăng ký địa chỉ trụ sở công ty ở tòa nhà thì phải xem xét về chức năng tòa nhà có được phép cho thuê văn phòng hay không? Cung cấp giấy tờ chứng minh chức năng tòa nhà như: Giấy phép xây dựng.

Lưu ý:

 • Trụ sở công ty TNHH phải chi tiết, rõ ràng; công ty có quyền sở hữu/sử dụng hợp pháp để bảo đảm cho việc kinh doanh và quản lý của các cơ quan quản lý.
 • Không đặt địa chỉ tại nhà tập thể.

Ngành nghề được kinh doanh

Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên? Công ty được kinh doanh đa dạng ngành nghề và trong phạm vi ngành, nghề pháp luật không cấm thì doanh nghiệp không bị giới hạn đăng ký số lượng ngành nghề kinh doanh. Do vậy, doanh nghiệp cũng được thoải mái hơn trong việc lựa chọn ngành, nghề.

Mặc dù vậy, một số ngành nghề riêng biệt đòi hỏi điều kiện theo quy định pháp luật. Doanh nghiệp phải bảo đảm các điều kiện này khi hoạt động, đặc biệt là những ngành nghề cần có giấy phép con.

Người đại diện

Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên? Người đại diện theo pháp luật của công ty là người đại diện cho công ty thực hiện những quyền và nghĩa vụ phát sinh do các giao dịch của doanh nghiệp. Người này đại diện có tư cách là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi hoặc nghĩa vụ liên quan trước tòa án và trọng tài và những quyền, nghĩa vụ khác theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, không bắt buộc chủ sở hữu đồng thời là người đại diện theo pháp luật. Nếu chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật của công ty khác nhau thì bạn phải bổ sung thêm thông tin về người đại diện theo pháp luật.

Chú ý: Thể hiện rõ chức danh là giám đốc (Tổng giám đốc) đối với người đại diện theo pháp luật.

Điều lệ công ty

Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên? Điều lệ công ty được lập ra với mục đích quy định những vấn đề của công ty mà chủ sở hữu đã xác định. Trong điều lệ công ty TNHH 1 thành viên phải có các nội dung chủ yếu như sau:

 • Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp. Tên và địa chỉ chi nhánh/ văn phòng đại diện nếu có
 • Ngành, nghề kinh doanh công ty.
 • Vốn điều lệ đăng ký.
 • Thông tin cá nhân của chủ sở hữu, người đại diện pháp luật công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên.
 • Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, người đại diện pháp luật trong công ty.
 • Cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp.
 • Thể thức thông qua những quyết định của công ty kèm theo nguyên tắc để giải quyết các tranh chấp nội bộ.
 • Căn cứ và phương pháp để xác định tiền lương, thù lao và thưởng cho những người quản lý và kiểm soát viên công ty.
 • Có nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế cũng như xử lý lỗ trong kinh doanh.
 • Quy định về giải thể: những trường hợp giải thể, trình tự để giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty.
 • Quy định thể thức sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty.

Vốn tối thiểu thành lập công ty TNHH 1 thành viên?

Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên? Vốn điều lệ trong công ty TNHH một thành viên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp được tính là tổng giá trị tài sản mà chủ sở hữu cam kết góp vốn và được ghi trong điều lệ công ty.

Theo quy định về vốn điều lệ công ty, chủ sở hữu phải thực hiện góp đủ số vốn đã cam kết trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, chủ sở hữu sẽ hoàn toàn chịu tất cả trách nhiệm đối với những nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp dựa vào mức vốn điều lệ đã được đăng ký.

Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên? Vốn điều lệ là căn cứ xác định mức lệ phí môn bài mà công ty phải đóng trong một năm cho cơ quan thuế.

Hiện nay, không quy định của pháp luật về vốn tối thiểu thành lập công ty TNHH một thành viên. Vốn điều lệ này phụ thuộc vào ngành, nghề kinh doanh mà doanh nghiệp đăng ký.

Một số lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh sẽ yêu cầu phải có vốn pháp định hoặc là cần phải ký quỹ ngân hàng. Như thế, vốn điều lệ của doanh nghiệp tại thời điểm đăng ký thành lập bắt buộc lớn hơn số vốn pháp định hoặc mức ký quỹ.

Ngoài ra, bạn nên căn cứ vào khả năng tài chính, quy mô công ty dự kiến đăng ký để cân đối mức vốn hợp lý. Bên cạnh đó, với những trách nhiệm và nghĩa vụ tài sản hữu hạn trong quy mô vốn điều lệ thì bạn có thể tự xác định được vốn điều lệ trong khả năng cho phép của mình. Tuy nhiên, bạn không nên để thấp quá vì đối tác có thể nhìn vào vốn điều lệ đánh giá và đưa ra lựa chọn hợp tác với bên bạn hay không.

Đây là một trong những điều kiện rất quan trọng về thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên. Vậy nên, bạn cần đăng ký mức phù hợp và tương đối với thực tế để thuận tiện kinh doanh và đáp ứng được những yêu cầu của ngành, nghề (nếu có).

Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên cần những gì?

Hồ sơ thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên cần những giấy tờ sau:

Chuẩn bị điều lệ công ty

Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên? Nội dung điều lệ công ty bao gồm tất cả những thông tin đã nêu ở trên như: tên công ty, địa chỉ trụ sở, vốn điều lệ công ty, ngành, nghề kinh doanh, thông tin cá nhân về chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật… Bên cạnh đó, điều lệ còn có những điều khoản theo quy định pháp luật đối với quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu và cơ cấu tổ chức hoạt động, quản lý doanh nghiệp (tìm hiểu mục 2, chương III, Điều 74 đến Điều 87 của Luật Doanh nghiệp 2020).

Lưu ý: Trường hợp chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật khác nhau thì phải có chữ ký của 2 người ở trang cuối điều lệ.

Xem thêm: So sánh doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH 1 thành viên

Cung cấp giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH 1 thành viên

Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên? Mẫu giấy đề nghị bạn có thể tìm tại phụ lục I-2 ban hành kèm theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Trong mẫu có thể hiện các thông tin, bạn điền đầy đủ các thông tin như mẫu.

Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có)

Nếu như hồ sơ không được nộp bởi người đại diện theo pháp luật mà nộp dưới tư cách của người được ủy quyền thì hồ sơ phải có thêm giấy ủy quyền.

Quảng cáo

Giấy ủy quyền bắt buộc phải có thông tin của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và của cá nhân được ủy quyền với nội dung liên hệ với Phòng đăng ký kinh doanh ký, nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Một số giấy cần thiết tờ khác

Ngoài những hồ sơ như trên, bạn cần nộp kèm hồ sơ bản sao công chứng một trong những giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực của chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật và cá nhân được ủy quyền nộp hồ sơ.

Giấy phép xây dựng hoặc giấy tờ chứng minh địa chỉ có giá trị tương đương trong trường hợp đặt trụ sở tại tòa nhà văn phòng.

Trình tự thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên được thực hiện theo trình tự như sau:

Bước 1: Chuẩn bị thông tin, giấy tờ thành lập

Bạn cần chuẩn bị thông tin đáp ứng điều kiện như mục 1 trên đây.

Chuẩn bị giấy tờ bao gồm:

 • Đối với cá nhân thì cần chuẩn bị: 02 bản sao công chứng có thời hạn không quá 06 tháng 1 trong các giấy tờ CMND/CCCD/Hộ chiếu (thời hạn có hiệu lực của CMND là 15 năm, Hộ chiếu là 10 năm).
 • Đối với chủ sở hữu là tổ chức cần chuẩn bị: Bản sao y công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy tờ khác tương đương kèm theo bản sao y công chứng CMND/CCCD/ Hộ chiếu của người đại diện quản lý phần vốn góp trong công ty dự kện thành lập (bản sao y công chứng không nên quá 06 tháng).

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ

Hồ sơ đăng ký lập công ty TNHH 1 thành viên cần phải có:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập Công ty TNHH 1 thành viên theo mẫu;
 • Dự thảo Điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên;
 • Một số giấy tờ khác đã nêu ở trên;

Bước 3: Nộp hồ sơ

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên cần nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh:

 • Nộp 01 bộ hồ sơ đã được soạn thảo và chuẩn bị ở trên đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Phòng đăng ký kinh doanh gửi thông báo đến người nộp hồ sơ về kết quả xử lý hồ sơ sau 3 – 5 ngày nộp.
  • Hồ sơ hợp lệ: Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 3 ngày làm việc.
  • Hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung: Phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo để doanh nghiệp điều chỉnh theo yêu cầu.

Bước 4: Đăng công bố công khai trên Cổng thông tin

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần nộp phí để thực hiện thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin đăng ký quốc gia. Nội dung công bố gồm có những nội dung như trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bảng ngành, nghề kinh doanh của công ty;

Lưu ý: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục này trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty.

Bước 5: Khắc con dấu công ty

Sau khi được cấp đăng ký kinh doanh, Công ty tiến hành khắc dấu tròn tại cơ sở được phép khắc dấu và dấu dưới hình thức chữ ký số (nếu có nhu cầu và để thực hiện các giao dịch điện tử).

Theo Điều 43 Luật doanh nghiệp 2020 thì Doanh nghiệp được quyết định số lượng, hình thức và nội dung của dấu.

Hiện nay, thủ tục công bố mẫu dấu đã được loại bỏ, Doanh nghiệp quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của Điều lệ hoặc Quy chế mà công ty ban hành. Đây cũng là một điểm mới đáng chú ý trong Luật Doanh nghiệp 2020 mà bạn cần lưu ý khi thành lập.

Bước 6: Nộp lệ phí môn bài, sử dụng chữ ký số, hóa đơn điện tử

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh, công ty TNHH 1 thành viên cần thực hiện những công việc như sau để đi vào hoạt động:

 • Lập và nộp tờ khai lệ phí môn bài (Lưu ý: Từ 25/2/2020, doanh nghiệp thành lập mới được miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên);
 • Thực hiện mua và dùng chữ ký số để nộp tờ khai thuế;
 • Treo biển hiệu tại trụ sở doanh nghiệp;
 • Đăng ký mở tài khoản ngân hàng
 • Đăng ký mua và phát hành hóa đơn điện tử để sử dụng;

Có nên thành lập công ty TNHH 1 thành viên không?

Để biết có nên thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên không chúng ta hãy cùng tìm hiểu những ưu nhược điểm của loại hình này.

Ưu điểm

Công ty TNHH 1 thành viên có những ưu điểm như sau:

 • Được thành lập bởi một chủ sở hữu nên có toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty mà không cần chờ ý kiến từ những người khác;
 • Có tư cách pháp nhân để hoạt động;
 • Chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn điều lệ đã đăng ký.

Nhược điểm

Bên cạnh những lợi thế thì công ty TNHH 1 thành viên cũng không tránh khỏi những mặt bất lợi. Cụ thể, nhược điểm gồm có:

 • Huy động vốn khó khăn. Muốn huy động thêm vốn từ cá nhân, tổ chức khác thì phải chuyển đổi loại hình sang công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.
 • Công ty TNHH 1 thành viên không có quyền phát hành cổ phiếu.
 • Lương của Chủ sở hữu/Người đại diện không được coi là chi phí hợp lý để khẩu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ vào những ưu nhược điểm trên thì việc thành lập công ty TNHH hay không còn tùy vào mục đích, chiến lược kinh doanh của bạn. Hy vọng với những phân tích trên đã giúp bạn đưa ra được quyết định đúng đắn.

Dịch vụ thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên tại Luật Hùng Sơn

Đến với Luật Hùng Sơn, bạn sẽ được:

 • Tư vấn những vấn đề liên quan trước và sau khi thành lập doanh nghiệp;
 • Tư vấn, soạn thảo đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật;
 • Thay mặt khách hàng nộp, xử lý và nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Thay mặt khách hàng đăng ký khắc dấu cho công ty;
 • Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục công bố thông tin trên Cổng thông tin.

Về chi phí

Bảng báo giá thành lập doanh nghiệp mà chúng tôi cung cấp được áp dụng đối với mọi loại hình doanh nghiệp từ TNHH đến công ty cổ phần. Vì vậy, nếu bạn không lựa chọn loại hình công ty TNHH 1 thành viên mà lựa chọn loại hình khác thì chi phí vẫn như vậy. Hãy liên hệ với 0964.509.555 ngay để được biết báo giá chi tiết.

Tại sao chọn Luật Hùng Sơn?

Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên? Với trên 10 năm kinh doanh trong lĩnh vực doanh nghiệp, chúng tôi tự tin cung cấp đến khách hàng dịch vụ uy tín. Với đội ngũ nhân sự hùng hậu, có kiến thức chuyên sâu, luật sư dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ tư vấn pháp lý chuyên sâu, soạn thảo và xử lý hồ sơ nhanh chóng, chuyên nghiệp, tận tâm cho khách hàng.

Bên cạnh đó, Luật Hùng Sơn còn được biết đến với chi phí dịch vụ hợp lý với chế độ hậu mãi để nâng cao chất lượng dịch vụ mà bất cứ khách hàng nào cũng có thể tin tưởng sử dụng.

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của Luật Hùng Sơn về vấn đề thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viêncần những gì? Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào cần giải đáp hoặc yêu cầu sử dụng dịch vụ, bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ.

 • CÔNG TY LUẬT TNHH HÙNG SƠN VÀ CỘNG SỰ
 • VP Hà Nội: Tầng 9, Handico Tower, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • VP HCM: Tầng 4, 26 Hoàng Kế Viêm, Phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
 • Email: info@luathungson.com
 • Hotline: 0964509555
5/5 - (2 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn