logo

Quyết định bổ nhiệm chức vụ là gì? Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ

  • Luật sư Luyện Ngọc Hùng |
  • 26-05-2023 |
  • Biểu mẫu , |
  • 505 Lượt xem

Quyết định bổ nhiệm chức vụ là gì? Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ. Cùng Luật hùng Sơn theo dõi bài viết sau.

Quảng cáo

Quyết định bổ nhiệm chức vụ là gì?

Bổ nhiệm chức vụ là giao cho một người giữ chức vụ trong bộ máy bằng quyết định của cá nhân hay của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. Bổ nhiệm có thể thực hiện trong bộ máy Nhà nước, cũng có thể trong các doanh nghiệp.

Quyết định bổ nhiệm chức vụ là văn bản thể hiện việc bổ nhiệm đó để cá nhân được bổ nhiệm và các bên liên quan biết và thực hiện.

Mục đích của Quyết định bổ nhiệm chức vụ nhằm kiện toàn bộ máy Nhà nước hay các doanh nghiệp để đảm bảo cho các đơn vị đó hoạt động hiệu quả.

Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc bổ nhiệm ……………)

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY………

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty ……….;

Xét năng lực và phẩm chất của Ông ………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh: …… Đối với ông/bà ………..

Ông/Bà: ……… Giới tính: …….

Sinh ngày: ……… Dân tộc: ……

Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân: …

Nơi cấp:………………………… Ngày cấp: ……

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : .……

Nơi ở hiện tại : ………

Quảng cáo

Điều 2: Kể từ ngày được bổ nhiệm, Ông …….. có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm và báo cáo trước Trưởng Phòng, Giám đốc Trung tâm, và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Ông ………… và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 3 (để thực hiện)

– Lưu HCNS

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chủ tịch HĐTV:

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Nội dung quyết định bổ nhiệm chức vụ

Tùy thuộc vào các chức danh được bổ nhiệm cũng như cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thực hiện việc bổ nhiệm thì nội dung của quyết định bổ nhiệm chức vụ sẽ khác nhau. Tuy nhiên sẽ cần có những nội dung cơ bản như sau:

– Quốc hiệu tiêu ngữ là một phần không thể thiếu trong tất cả các văn bản hành chính; tên cơ quan, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm chức vụ

– Tên của mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ được trình bày bằng chữ in hoa có dấu và căn giữa hai bên lề của văn bản và cần ghi rõ là bổ nhiệm công chức, cán bộ,…

– Căn cứ để ra quyết định bổ nhiệm chức vụ, cần ghi rõ các căn cứ để ra quyết định này ví dụ như căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, căn cứ theo quy định của luật,…trong đó nêu chính xác cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền bổ nhiệm;

– Ghi rõ họ và tên và nêu chức danh của người được bổ nhiệm theo quyết định;

– Trách nhiệm thi hành của người nhận quyết định và của các cơ quan, đơn vị có liên quan; cuối dùng thì người có thẩm quyền sẽ ký tên vào quyết định đó và gửi có cá nhân cũng như là các đơn vị có liên quan để phối hợp thực hiện.

Khi soạn thảo quyết định này cần đáp ứng được các yêu cầu về mặt thể thức của văn bản theo quy định của pháp luật cũng như kỹ thuật trình bày đảm bảo được các tiêu chí về khổ giấy, định lề trang văn bản, kiểu trình bày, phông chữ,..

Ngoài ra quyết định phải gồm có ba phần cơ bản đó là phần mở đầu, nội dung và phần kết thúc với đầy đủ các yếu tố là quốc hiệu tiêu ngữ, tên của cơ quan tổ chức ban hành, số và ký hiệu của văn bản, địa danh, ngày tháng năm ban hành văn bản.

Như vậy khi soạn thảo và ban hành quyết định này thì không chỉ cần đáp ứng được yêu cầu về mặt hình thức mà còn cần phải đáp ứng được yêu cầu về mặt nội dung phụ thuộc vào nội dung của quyết định đó là gì.

Quyết định bổ nhiệm chức vụ là một văn bản có tính bắt buộc phải thực hiện, tùy theo tính chất và nội dung văn bản sẽ phản ánh và thể hiện mức độ khác nhau, đảm bảo cơ sở pháp lý để cá nhân, cơ quan có thẩm quyền truyền đạt ý chí của mình tới chủ thể cần thực thi quyết định đó.

Trên đây là toàn bộ thông tin của công ty Luật Hùng Sơn về “Quyết định bổ nhiệm chức vụ là gì? Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ”. Nếu quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc gì cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua Hotline 0964 509 555 hoặc đặt lịch ở văn phòng để được các chuyên viên tư vấn trả lời một cách nhanh gọn và chính xác nhất. Cảm ơn quý khách đã theo dõi bài viết. Trân trọng!

Vui lòng đánh giá!
Luật sư Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn