logo

Phiếu xuất kho – Mẫu số 02-VT

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 28-02-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 2045 Lượt xem

Phiếu xuất kho – Mẫu số 02-VT là mẫu dùng để theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong đơn vị, làm căn cứ để hạch toán chi phí và kiểm tra sử dụng, thực hiện định mức tiêu hao vật tư được ban hành theo Thông tư 200 và Thông tư 133. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

Đơn vị: …………………………

Bộ phận: ……………………….

Mẫu số 02 – VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày….tháng….năm……

Số: ………………………….

Nợ ………………………..

Có ………………………..

– Họ và tên người nhận hàng: ……………………………. Địa chỉ (bộ phận):…………………………………

– Lý do xuất kho:……………………………………………………………………………………………………………

– Xuất tại kho (ngăn lô): …………………… Địa điểm………………………………………………………………

STT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Yêu cầu Thực nhập
A B C D 1 2 3 4
Cộng x x x x x

– Tổng số tiền (viết bằng chữ): ………………………………………………………………………………………..

– Số chứng từ gốc kèm theo: ……………………………………………………………………………………………

Ngày….tháng…..năm….

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người nhận hàng
(Ký, họ tên)
Thủ kho
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên)
Đơn vị:……………….

Địa chỉ:………………

Mẫu số 02 – VT

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của BTC)

PHIẾU XUẤT KHO

Quảng cáo

Ngày …….tháng …….năm …….

Số:……………………………………..

                                                              Nợ:…………………………..                                                                                                                 Có:…………………………..

– Họ và tên người nhận hàng:………………………….. Địa chỉ (bộ phận):……………………………………

– Lý do xuất kho:……………………………………………………………………………………………………………

– Xuất tại kho (ngăn lô):……………………………………… Địa điểm……………………………………………..

STT Tên, nhãn hiệu, quy cách,

phẩm chất vật tư, dụng cụ,

sản phẩm, hàng hoá

số

Đơn

vị

tính

Số lượng Đơn

giá

Thành

tiền

Yêu

cầu

Thực

xuất

A B C D 1 2 3 4
Cộng x x x x x

– Tổng số tiền (viết bằng chữ): ………………………………………………………………………………………..

– Số chứng từ gốc kèm theo: ……………………………………………………………………………………………

Ngày …. tháng ….năm…

Người lập

phiếu

(Ký, họ tên)

Người nhận

hàng

(Ký, họ tên)

Thủ kho

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn