logo

Phiếu nhận xét đảng viên

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 04-01-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1684 Lượt xem

Phiếu nhận xét đảng viên là mẫu phiếu dùng để nhận xét đảng viên khi đã và đang tham gia hoạt động đảng, mẫu phiếu được ban hành kèm theo quyết định số 1294/QĐ-KTNN về quy định bổ nhiệm lại, từ chức và miễn nhiệm công chức của kiểm toán nhà nước, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Quảng cáo

tai-ve

ĐẢNG BỘ:………………….

ĐẢNG ỦY(CHI ỦY CƠ SỞ)

……………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

—————

………., ngày……tháng…..năm……

PHIẾU NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN

Họ và tên đảng viên: …………………………………………. Sinh hoạt tại đảng bộ (cơ sở)…………

…………………………….. .thuộc đảng bộ ……………………………………………………………………….

Địa chỉ cơ quan: ……………………………………………………………………………………………………..

Cư trú tại: ………………………………………………………………………………………………………………

Chi ủy chi bộ: …………………………………………………………………….  có nhận xét như sau:

1. Bản thân gia đình có tham gia sinh hoạt tổ dân phố, tổ nhân dân hay không?

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Quan hệ của bản thân và gia đình đối với nhân dân nơi cư trú

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Quảng cáo

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Về đạo đức, lối sống thể hiện nơi cư trú

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Bản thân và gia đình chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương :

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Những vấn đề cần lưu ý (nếu có) :

…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Xác nhận của Đảng ủy phường

(xã, thị trấn)

T/M BAN CHI ỦY

(Ký, ghi rõ họ tên)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn