Mẫu văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 05-12-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1071 Lượt xem

Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế được áp dụng trong trường hợp khi cá nhân nhận được một khoản thừa kế hợp pháp nào đó, nhưng lại từ tối không muốn nhận, để từ chối nhận di sản người nhận di sản cần phải làm văn bản từ chôi nhận di sản và công chứng tại văn phòng công chứng thuộc ủy ban nhân dân cấp phường, thị trấn.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 20…., tại trụ sở Văn phòng công chứng …………………., địa chỉ: Số ………………………………………………………………………………………………………………

Tôi là: ……………………………………………………………………., sinh ngày………………………………, chứng minh nhân dân số ……………………………………………………….. do Công an ………………. cấp ngày…………………………….., đăng ký hộ khẩu thường trú tại …………………………………….

Tôi là người thừa kế theo …………………………. của ông/bà …………………………………………….. chết ngày …………………………………. theo Giấy chứng tử số …………………………………………… do Uỷ ban nhân dân ………………………………….. cấp ngày ………………………………………………

Tài sản mà tôi được thừa kế là: …………………………………………………………………………………

Nay tôi tự nguyện từ chối nhận tài sản nêu trên mà tôi được hưởng.

Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật và việc từ chối nhận tài sản thừa kế này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

 

Người từ chối nhận tài sản thừa kế

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Quảng cáo

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm …….. tại  trụ sở Văn phòng công chứng ……………………….

Tôi, Nguyễn Văn A – Công chứng viên Văn Phòng Công chứng …………………………………….. ,
thành phố ………………………. ký tên dưới đây:

CÔNG CHỨNG: 

Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này do

Ông ……………………………………………………..lập;

Ông ……………………………………………………. có tên, địa chỉ, chứng minh nhân dân và hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

+   Tại thời điểm công chứng, người từ chối nhận tài sản thừa kế có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

+   Nội dung từ chối nhận tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

+   Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này được lập thành …bản chính (mỗi bản chính gồm    tờ,  trang), giao cho người từ chối nhận tài sản thừa kế     bản chính; lưu tại Phòng Công chứng Gia Khánh thành phố Hà Nội 01bản chính.

Số công chứng                                               Quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn