Mẫu Văn bản nhận tài sản thừa kế

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 24-12-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 882 Lượt xem

Văn bản nhận tài sản thừa kế là mẫu văn bản được người thừa kế tài sản lập ra để xác nhận về việc thừa kế tài sản của người trao thừa kế cho mình. Văn bản nêu rõ người được thừa kế, số tài sản thừa kế được nhận, có sự chứng thực, xác nhận của chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

Tôi là (3):……………………………………………………………………………………………..

Tôi là người thừa kế duy nhất theo pháp luật của ông/bà ……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..chết ngày ………../………./……….. theo Giấy chứng tử số ………………………………….. do Uỷ ban nhân dân ……………………………………………………………………………. cấp ngày ………/…………/…………. Tôi xin nhận tài sản thừa kế của ông/bà ………………………………………………………………………. để lại như sau (8):

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan:

Quảng cáo

– Những thông tin đã ghi trong Văn bản nhận tài sản thừa kế này là đúng sự thật;

– Ngoài tôi ra, ông/bà …………………………………………………………………….. không còn người thừa kế nào khác.

Người nhận tài sản thừa kế

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN …………………

Ngày………tháng………..năm……… (bằng chữ ………………………………………..)

Tại……………………………………………………..(9)tôi …………………………………….., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……………………………. huyện/quận/thị/xã/thành phố thuộc tỉnh ………………………………………………. tỉnh/thành phố ……………………………………….

CHỨNG THỰC:

– Văn bản nhận tài sản thừa kế này do ông/bà …………………………………………………………… lập;

– Tại thời điểm chứng thực, người nhận tài sản thừa kế có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Sau khi thực hiện niêm yết nội dung nhận tài sản thừa kế tại …………….. từ ngày ……… tháng ….. năm ….. đến ngày ……. tháng ……… năm ……… Uỷ ban nhân dân không nhận được khiếu nại, tố cáo nào;

– Nội dung Văn bản nhận tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

– …………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………. (12)

– Văn bản nhận tài sản thừa kế này được làm thành ………. bản chính (mỗi bản chính gồm ……. tờ, …….. trang), giao cho người nhận tài sản thừa kế …………… bản chính; lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.

Số ………………………….., quyển số ……………. TP/CC-SCT/HĐGD.

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn