logo

Mẫu tờ trình nâng lương giáo viên mới nhất

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 05-07-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1600 Lượt xem

Mẫu tờ trình nâng lương giáo viên là văn bản của cá nhân công tác/ làm việc tại các đơn vị giáo dục/ dạy nghề trình lên cấp trên danh sách các giáo viên đáp ứng đủ điều kiện để được nâng lương. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

Số:…/TB-…

….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH
Về việc nâng lương giáo viên 

Kính gửi: – Ban giám hiệu trường…………….

                 – Hiệu trưởng trường……………..

Quảng cáo

Căn cứ Quyết định 5487/QĐ-BGDĐT năm 2010 ban hành Quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công, viên chức trong cơ quan Bộ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Căn cứ vào Biên bản đánh giá, xếp loại……… ; Biên bản xác nhận thành tích.

Kính trình Ban giám hiệu, Hiệu trưởng trường……………. danh sách các giáo viên đáp ứng đủ điều kiện nâng lương như sau:

STT HỌ TÊN THÔNG TIN CHỨC VỤ THÀNH TÍCH
1        
2        
       

Kính đề nghị Ban giám hiệu, Hiệu trưởng trường cùng các vị lãnh đạo trong đơn vị xem xét, quyết định phê duyệt./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT; VP

TM ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT
(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn