logo

Mẫu tờ khai hủy bỏ di chúc

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 28-12-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 900 Lượt xem

Mẫu tờ khai hủy bỏ di chúc là mẫu tờ khai được lập ra để khai báo về việc hủy bỏ di chúc đã lập trước đó. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin của người hủy bỏ di chúc, có sự chứng thực của phòng công chứng cũng như có sự chứng nhận của nhân chứng.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————–

 TỜ HỦY BỎ DI CHÚC

Hôm nay, ngày……..tháng………năm……….. (ngày ….. tháng …. năm …), vào lúc…….giờ……phút, tại Phòng Công chứng số ………….

Chúng tôi ký tên dưới đây là:

Ông: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………………………….

: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………………………….

Quảng cáo

Chúng tôi khẳng định hiện chúng tôi tinh thần còn minh mẫn, sáng suốt (sức khỏe của chúng tôi còn được kiểm chứng bởi giấy khám sức khỏe do ………………. cấp ngày …………………  đính kèm).

Nguyên trước đây vào ngày…………..tháng…………năm………….., chúng tôi có lập tờ di chúc được ……….chứng nhận số:………. ngày…..tháng………năm……… Theo nội dung di chúc trên, chúng tôi có để lại căn nhà số:…………cho……………………..

Nay bằng văn bản này, chúng tôi tuyên bố hủy bỏ di chúc do chúng tôi lập ngày…..tháng……..năm………. có chứng nhận của……………. số………..kể từ ngày chúng tôi ký vào Tờ hủy bỏ di chúc này và được Phòng Công chứng số…………….chứng nhận, tờ di chúc nêu trên không còn hiệu lực  nữa. Để làm chứng cho việc chúng tôi hủy bỏ di chúc, chúng tôi có mời hai nhân chứng là:

Ông: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………………………….

: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………………………….

Hai nhân chứng kể trên là do chúng tôi tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của chúng tôi, không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung hủy bỏ di chúc nêu trên và có đầy đủ  năng lực hành vi  dân sự.

Chúng tôi đã được nghe nhân chứng đọc lại nội dung Tờ hủy bỏ di chúc do Công chứng viên Phòng Công chứng số……….. ghi chép trên đây và xác nhận nội dung hủy bỏ di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của chúng tôi. Chúng tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

Tờ khai hủy bỏ di chúc được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản…………trang, Phòng Công chứng số…………… lưu giữ 01 bản.

Nhân chứng
(Ký và ghi rõ họ tên)
Người lập di chúc
(Ký và ghi rõ họ tên)
Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn