Mẫu Tờ khai ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 09-06-2020 |
  • Biểu mẫu , |
  • 647 Lượt xem

Ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi là một trong những nội dung đăng ký hộ tịch được quy định trong Luật Hộ tịch. Để được ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi thì người nhận nuôi con nuôi cần gửi Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi (ban hành kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP) đến cơ quan có thẩm quyền.

Quảng cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————- 

TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC NUÔI CON NUÔI

Kính gửi: (1)

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:  …………………………………………………………………..

Nơi cư trú: (2)………………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3) ………………………………………………………………………………………..

Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho người dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ………………………………………………………………………………………. Giới tính ….

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………

Quảng cáo

Dân tộc:……………………………………..Quốc tịch: ………………………………

Nơi cư trú: (2)…………………………………………………………………………

Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân: (3)…………………………………………………

Là con nuôi của:

Họ, chữ đệm, tên cha: …………………………………………………

Năm sinh: ………….. Dân tộc: ………….Quốc tịch: ……………

Nơi cư trú: (2) ………………………………………………………………….

Họ, chữ đệm, tên mẹ: …………………………………………………

Năm sinh: ………….. Dân tộc: ……………Quốc tịch: ………………

Nơi cư trú: (2) …………………………………………………………………..

Theo (4) ……………………………..số ………………do(5) …………………… cấp ngày ……….. tháng …….. năm …….

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Làm tại: …………………, ngày …. tháng … năm ……..

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

…………………………………….

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn