Mẫu tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 21-12-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 608 Lượt xem

Luật Hùng sơn xin cung cấp Mẫu tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI TỬ

Kính gửi: (1)………………………………………………………………………….

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:  ………………………………………………………………………………….

Nơi cư trú: (2)…………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3) …………………………………………………………………………………………………………

Quan hệ với người đã chết: ……………………………………………………………………………………………

Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: …………………………………………………………………  Giới tính: ……………………….

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: ………………………………………………………………….  Quốc tịch: ……………………………………

Nơi cư trú cuối cùng: (2) ………………………………………………………………………………………………….

Quảng cáo

Giấy tờ tùy thân: (3) …………………………………………………………………………………………………………

Đã chết vào lúc: ………………….. giờ ………..  phút, ngày ………….  tháng ……….  năm …………..

Nơi chết: …………………………………………………………………………………………………………………………

Nguyên nhân chết: …………………………………………………………………………………………………………

Theo (4) …………………………………………………………………………………………………………………………..

số …………………………………………. do (5)……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….cấp ngày……….. tháng …….. năm

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..

Làm tại: ………,ngày ……. tháng ……. năm ……..

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

…………………………………….

 

Chú thích:

 (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú hộ tịch.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ nơi sinh sống thực tế.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 00108912345 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

 (4) Ghi rõ tên giấy tờ hộ tịch được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp.

(5) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã đăng ký sự kiện hộ tịch.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn