logo

Mẫu Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 23-12-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 644 Lượt xem

Một trong những giấy tờ cần thiết để được cấp hộ chiếu ngoại giao là tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao. Bạn có thể tham khảo và tải mẫu tờ khai dưới đây.

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ

CẤP HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO □ HỘ CHIẾU CÔNG VỤ □
CÔNG HÀM XIN THỊ THỰC □

(Đọc kỹ hướng dẫn ở mặt sau trước khi điền tờ khai)

 

I. Thông tin cá nhân:

1. Họ và tên:…………………………………………………………………………….

2. Sinh ngày:………tháng…….năm………3. Giới tính  □ Nam   □ Nữ

4. Nơi sinh:………………………………………………………………………………

BỘ NGOẠI GIAO

– Nộp 03 ảnh, cỡ 4x6cm, phông nền màu sáng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, mặc thường phục.

– Ảnh chụp cách đây không quá 1 năm.

– Dán 1 ảnh vào khung này.

– Đóng dấu giáp lai vào ¼ảnh đối với các trường hợp phải xác nhận Tờ khai.

5. Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………. ……………………….……………………….

…………………………………………………………………………………………………………………. …………………….………….

6. Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân số:………… cấp ngày:…………….. tại: ……………………….

7. Cơ quan công tác :…………………………………………………………………………………………. ……………………………….

8. Chức vụ:…………………………………………………………….Điện thoại: …………………………. ……………………………..

9. Công chức/viên chức quản lý: loại…………..bậc………………….ngạch…………………………………………………………

10. Cán bộ(bầu cử, phê chuẩn, bnhiệm):…………………………………………………………….. ……………………………….

Quảng cáo

11. Cấp bậc, hàm(lực lượng vũ trang):…………………………………………………………………… ……………………………….

12. Đã được cấp hộ chiếu ngoại giao số……..cấp ngày………./……../……… tại……………… ………………………….

hoặc/và hộ chiếu công vụ số……….. cấp ngày ………./……../……… tại……………………………. ………………………

13. Thông tin gia đình:

Gia đình Họ và tên Năm sinh Nghề nghiệp Địa chỉ
Cha
Mẹ
Vợ/chồng
Con
Con
Con

II. Thông tin chuyến đi:

  1. Đi đến:………………………………………………………dự định xuất cảnh ngày……………………………
  2. Đề nghị cấp công hàm xin thị thực nhập cảnh………………………….quá cảnh …………………………………… /Schengen…………………….tại SQ/TLSQ/CQĐD………………..…tại………………………………………………..
  3. Chức danh (bằng tiếng Anh) của người xin thị thực cần ghi trong công hàm…………..

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHN

Ông/bà…………………………………………………… :

– Là cán bộ, công chức, viên chức quản lý, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp và những lời khai trên phù hợp với thông tin trong hồ sơ quản lý cán bộ □;

– Được phép đi thăm, đi theo thành viên Cơ quan đại diện Việt Nam  nước ngoài hoặc đi theo hành trình công tác ca cán bộ, công chức, viên chức quản lý, sỹquan, quân nhân chuyên nghiệp ;

                     …………, ngày…….tháng…….năm 20….

(Người có thẩm quyền ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

……… ngày … tháng … năm 20…
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)
Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn