logo

Mẫu tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 24-12-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 2307 Lượt xem

Mẫu tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ là mẫu tờ khai của cá nhân về việc đăng ký nhận cha mẹ nuôi. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin của người khai.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ
(Dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha
cho con chưa thành niên)

Kính gửi: …………………………………….

Họ và tên người khai:…………………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:………………………………………..Quốc tịch:……………………………………………………………………

Nơi thường trú/tạm trú:……………………………………………………………………………………………………….

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:………………………………………………………………………………………………….

Quan hệ với người nhận cha/mẹ:………………………………………………………………………………………….

Đề nghị Uỷ ban nhân dân công nhận người có tên dưới đây:

Họ và tên: ……………………………………….Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………

Quảng cáo

Dân tộc:…………………………………………………………..Quốc tịch:…………………………………………………

Nơi thường trú/tạm trú (1):………………………………………………………………………………………………….

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:………………………………………………………………………………………………….

Là cha/mẹ của người có tên dưới đây:

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………………………….

Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:………………………………………………Quốc tịch:……………………………………………………………..

Nơi thường trú/tạm trú:……………………………………………………………………………………………………….

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan việc nhận……………………………………….của tôi là đúng sự thật, tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân đăng ký.

…………, ngày….tháng…..năm…..

Người khai

Chú thích:

(1) Trong trường hợp người được nhận là cha/mẹ đã chết, thì phải ghi rõ “Đã chết”.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn