logo

Mẫu tờ khai đăng ký lại việc sinh

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 28-12-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1835 Lượt xem

Mẫu tờ khai đăng ký lại việc sinh là mẫu tờ khai được cá nhân lập ra để khai đăng ký lại việc khai sinh. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân của người khai đăng ký lại. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC SINH

Kính gửi: …………………………………………….

Họ và tên người khai: ………………………………………………………………………………………………………..

Nơi thường trú/tạm trú: ……………………………………………………………………………………………………..

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu: ………………………………………………………………………………………………..

Quan hệ với người được đăng ký lại khai sinh: …………………………………………………………………….

Đề nghị đăng ký lại việc sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………Giới tính: ………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………………………………

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc: …………………………………………………………………………Quốc tịch: …………………………………

Quảng cáo

Quê quán (1): ……………………………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú/tạm trú: ……………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên cha: …………………………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: …………………………………………………………………………Quốc tịch: …………………………………

Họ và tên mẹ: ……………………………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:…………………………………………………………………………Quốc tịch: ………………………………….

Đã đăng ký khai sinh tại: …………………………………………………………ngày………..tháng………..năm………..

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về
cam đoan của mình.

Đề nghị………………………………………………………………….. đăng ký.

…………., ngày….tháng….năm….

Xác nhận của UBND cấp xã nơi đã
đăng ký khai sinh trước đây(2)………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Ngày………..tháng………..năm………..

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

…………………………………..

Người khai

Chú thích:

(1) Ghi theo quê quán của cha đẻ; nếu không rõ cha đẻ là ai, thì ghi theo quê quán của mẹ đẻ; trong trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ, thì để trống;

(2) Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký lại việc sinh khác với nơi đăng ký khai sinh trước đây.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn